Whitepaper

De 5 mest inflytelserika datavisualiseringarna någonsin

Data bidrar till att hitta möjligheter och lösa missförstånd. Dessa 5 visualiseringar – skapade av Snow, Rosling, Minard, Nightingale och Priestley – är ett bevis på det. De påverkade människors tankar och handlingar vid avgörande historiska ögonblick och gjorde avtryck på världen omkring oss.

Vi kan lära oss mycket om datavisualiseringens framtid genom att se tillbaka på det förflutna. Dessa visualiseringar är fortfarande aktuella idag och fortsätter att lära oss om kraften i berättande med data.

Hämta faktabladet om du vill ha mer information.

5. Kolerakarta över London skapad av John Snow

1854. London. Koleran slår till. På endast 10 dagar har 500 människor dött i en enda stadsdel. Det mystiska klustret av dödsfall är särskilt skrämmande eftersom ingen förstår källan. Ingen förutom John Snow, en epidemiolog som var övertygad om att det var vattenförsörjningen som spred sjukdomen. Han plottade varje dödsfall på en karta med geniala kartlagda stapeldiagram (se ovan) och kunde visa att ju närmare vattenpumpen på Broad Street han plottade, desto större var antalet döda. Detta var ett säkert bevis på att kolera orsakades av kontaminerat vatten. Genom att fastställa källan kunde man få slut på epidemin och rädda miljontals liv.

4. Gapminder av Hans Rosling

Den svenske vetenskapsmannen Hans Rosling hade arbetat med utvecklingsdata i över 30 år, men det krävdes en fantastisk visualisering och ett TED talk år 2007 för att han skulle få dela sin passion med omvärlden. Hans ursprungliga visualisering (numera en av många) visar relationen mellan inkomst och livslängd i 200 länder över en period av 200 år – på bara fyra minuter. Datan är enkel men Roslings visuella storytelling förändrade människors sätt att förhålla sig till data.

3. March on Moscow av Charles Minard

År 1812 marscherade Napoleon mot Moskva för att erövra staden. 98 % av hans soldater dog. Femtio år senare, medan landet saknade sin forna imperieglans, valde den parisiske ingenjören Charles Minard att påminna sitt land om krigets fasor genom data. Den enkla men fascinerande temperaturlinjen under visualiseringen visar hur kylan slutligen besegrade Napoleons armé. Denna visualisering fortsätter att ge betraktaren en tankeställare om krigets verkliga pris.

2. War Mortality av Florence Nightingale

1855. Krim Storbritannien utkämpar en strid med både Ryssland och sjukdomar. Hur lyckas du, som sjuksköterska, övertala en armé att investera i sjukhus och sjukvård istället för vapen och ammunition? Florence Nightingale har berättat sin historia med data genom att visa det chockerande antalet döda i sjukdomar som hade kunnat förebyggas (visas i blått/grått). Denna visualisering bidrog till att övertyga den brittiska armén om att prioritera hygien och samtidigt rädda liv.

1. Chart of Biography av Joseph Priestley

Staplarna i dessa tidslinjediagram visade livslängden hos 2 000 kända personer under perioden 1200–1800 f.Kr. Den engelske 1700-talspedagogen och universalgeniet Joseph Priestley hade ett ambitiöst mål: att lära sina studenter förhållandet mellan forntida länder och människorna som definierade dem. Hans skapelse förvandlades till sist till två separata men sammanbundna vyer. Med hjälp av samma X-axel som Biography-diagrammet visar denna visualisering de stora världscivilisationernas historia under samma tidsperiod. Tillsammans skapar de en invecklad historia. De beskriver och dokumenterar imperiers uppkomster och fall och de unika tänkare som dessa nationer utmärktes av. Som ett exempel kan vi lägga märke till klustren av biografier och hur de kan sättas i relation till de stora ögonblicken i människans historia – grekerna, romarna, upplysningen osv.