Plattformssäkerhet

Du måste se till att företagsspecifik data och dina analyser är säkra samtidigt som behöriga användare har åtkomst. Med Tableau kan du göra just det. Skapa en plats för din data och ditt innehåll som är enkel att hitta och skydda. Nu behöver du inte längre tänka ”mejla mig bara det där kalkylbladet”.

Autentisering

Tableau Server stödjer autentisering som är branschstandard, inklusive Active Directory, Kerberos, OpenId Connect, SAML, betrodda inloggningar och certifikat. Tableau Server har också en egen, inbyggd användaridentitetstjänst – lokal autentisering. Tableau Server skapar och behåller ett konto för varje namngiven användare i systemet. Det kontot finns kvar mellan sessionerna, vilket ger en konsekvent och personanpassad upplevelse. Innehållsskapare och utgivare kan dessutom använda serveromfattande identitetsinformation i de vyer där de publicerar för att ha kontroll på vilken data andra användare kan se och ladda ner.


Datasäkerhet

Det kvittar om det gäller en bank, en skola, ett sjukhus eller en statlig myndighet, ingen har råd att förlora sina datatillgångar. Tableau har många alternativ som hjälper dig att uppnå dina säkerhetsmål. Du kan välja att implementera säkerhet som bara baseras på databasautentisering, eller implementera säkerhet bara i Tableau. Alternativt kan du välja en hybrid säkerhetsmodell där användarinformation i Tableau Server motsvarar dataelement i den underliggande databasen. Tableau Cloud förstärker dina befintliga strategier för datasäkerhet och uppfyller SOX, SOC:s och ISAE:s branschstandarder för efterlevnad.

Behörighet

Med de roller och behörigheter som finns i Tableau Server får administratörer grundlig kontroll över data, innehåll och objekt som användare kan ha åtkomst till. Dessutom kan de styra i detalj vilka åtgärder en användare eller grupp kan utföra för det innehållet. Du kan även kontrollera vem som får lägga till kommentarer, spara arbetsböcker och koppla till specifika datakällor. Med gruppbehörigheter kan du hantera många användare samtidigt. Det går även att filtrera och kontrollera data inom dashboards med hjälp av de användar- och grupproller som finns i arbetsböcker. Du behöver alltså bara en enda dashboard för alla regioner, kunder eller team. Och de ser bara sin egen data.


Nätverkssäkerhet

Dina enheter för nätverkssäkerhet skyddar din lokala driftsättning av Tableau Server från opålitliga nätverk och internet. Överföringssäkerheten blir ännu mer avgörande när åtkomsten till Tableau Server inte är begränsad. Tableau Server har robust säkerhet i form av SSL/TLS-certifikat för att kryptera överföringar från klienter till Tableau Server och från Tableau Server till dina databaser. Med Tableau skyddar du din data, dina användare och ditt innehåll från världen utanför.

Säkerhet med Tableau Server

Tableau är en modern analysplattform för företag och erbjuder självbetjäningsanalys i stor skala med bibehållen kontroll. Säkerhet är den främsta och avgörande delen av en strategi för data- och innehållskontroll. Tableau Server har heltäckande funktioner och djupgående integration som klarar av alla aspekter av företagssäkerhet. Med Tableau kan organisationer lyfta fram betrodda datakällor till alla användare, så att rätt data används för att snabbt kunna fatta rätt beslut. När löftet om en enstaka central EDW bleknar och datamängderna växer allt snabbare, med molnet som en extra motor, blir det allt mer kritiskt att hantera säkerhet konsekvent på alla plattformar.

Ytterligare resurser för IT

Upptäck fler verktyg som hjälper dig att driftsätta, stödja och skala Tableau-analys i hela organisationen.

Läs mer