Anslut till data

Analyser blir aldrig bättre än den data de baseras på Tableau gör det enkelt för organisationen att anpassa och använda mer av sin data än någonsin tidigare. Mer data innebär fler frågor att ställa och fler utförliga svar att dela. När du får tillgång till mer data hittar du svar på frågor som du inte ens visste att du hade. Tableau i kombination med din data ger dig konkurrensfördelar.

En hybrid metod att närma sig data

Datakontroll och innehållshantering bör göras tillsammans med företagets intressenter – det moderna sättet att se på företagsanalys. Du behöver inte längre välja mellan att hålla din data säker och att använda data för att stärka företaget. IT bygger upp förtroende i verksamheten genom att ge pålitlig åtkomst till standardiserad data. Det gör att användarna känner sig trygga med att ta till sig, analysera och dela med sig av sina insikter till kollegorna och fatta bättre beslut varje dag.

 

Datakopplingar

Arbeta med den data du har, var den än lagras. Koppla till CSV-, text-, PDF-, JSON- och statistikfiler samt spatiala filer med bara några klick. Utöver våra mer än 60 inbyggda kopplingar till databaser och -program kan även våra ODBC- och webbdatakopplingar användas tillsammans med ett oändligt antal molndatakällor, program och API:er. Och vi lägger hela tiden till nya kopplingar till de senaste datakällorna.

Hantering av metadata

Ta fram data omedelbart via en livekoppling till en databas, eller generera ett datautdrag blixtrande snabbt. Du kan uppdatera utdrag med en livekoppling till ditt favoritschema för att få det bästa av två världar. Växla enkelt fram och tillbaka mellan utdrag och livekopplingar utan att behöva återskapa eller uppdatera dina arbetsböcker. Datakällans metadata förblir densamma även när du växlar mellan live till utdrag och tillbaka igen.

 

Dataprepp

Tableau har inbyggd datarensning och preppmöjligheter som kan hjälpa alla att koppla till data för att få mer korrekta svar. Det går snabbt och lätt att förena och blanda data mellan tabeller och till och med olikartade databastekniker, direkt i Tableau. Tableau integrerar rakt in i ditt arbetsflöde när du använder branschens ledande ETL-tekniker som Informatica och Alteryx.

Tableaus metadatamodell

När det gäller metadata väljer de flesta Business Intelligence-plattformar en av två möjliga vägar: modellera antingen hela företaget som ett första steg, eller modellera ingenting. Många av ”nästa generations” Business Intelligence-plattformar hävdar att en av deras innovationer är att helt göra sig av med metadata. Det håller dock inte när det inte längre är bara några få i ett expertteam som använder metadata, utan hela företaget.

Ytterligare resurser för IT

Upptäck fler verktyg som hjälper dig att driftsätta, stödja och skala Tableau-analys i hela organisationen.

Läs mer