Aktuellt innehåll i COVID-19 Data Hub

Reella lösningar från personer som använder data i sin pandemihantering

AKTUELLT WEBBINARIUM

Webbinarium om vaccinationshantering

I nästan ett år har vi räknat uppåt medan nya fall av coronaviruset har spridits världen runt. Förhoppningsvis kan vi börja räkna nedåt när vaccineringen kommer igång. Anthony Young och Graham Stroman ger en översikt över tillgängliga lösningar för att spåra data om bland annat vaccineffekter, beredskap i form av anläggningar, lagring och patientprioritering. På så sätt kan offentliga och privata organisationer effektivt hantera och informera om återgången till det normala.

Outbreaks Near Me

Outbreaks Near Me (tidigare kallat COVID Near You) är ett samarbete mellan Boston Children's Hospital, Harvard Medical School, SurveyMonkey och Tableau som handlar om att visualisera pandemidata i USA. Förutom information om covid-19-symptom, visar dashboarden data om politisk tillhörighet, utbildningsnivå, attityder till bärande av ansiktsskydd och tillgången till hälso- och sjukvård. Dessa data utgör en viktig grund för politiska beslutsfattare och lokala ledare för att förstå de faktorer som påverkar spridningen av viruset i deras region.

Läs mer om Outbreaks Near Me

COVID-19 Data & Innovation Centre

Hur skulle det fungera att sammanföra ett brett spektrum av global pandemidata från en mängd olika sektorer och påverkansområden? Den ideella tankesmedjan Cepei lanserade COVID-19 Data & Innovation Centre tillsammans med UN COVID-19 Multi-Partner Trust Fund, Tableau och andra. Syftet var att tillgängliggöra ett brett urval av data om pandemins ekonomiska effekter, med fokus främst på södra halvklotet.

LÄS MER OM DATA & INNOVATION CENTRE

Covid-19 och dess inverkan på detaljhandeln i USA

Detaljhandeln år 2020 liknar inte någon tidigare säsong. Detaljhandlarna behöver mer än någonsin ha en djup kundförståelse om de ska kunna uppfylla förväntningarna på en smidig upplevelse via alla kanaler. Genom en datadriven inställning till prognostisering och planering kan detaljhandlarna förstå mönster i kundbeteenden, däribland besöksmönster, och skaffa sig ett konkurrensmässigt övertag.

Titta närmare på tendenser

Datadriven och motståndskraftig

Hur viktigt är det att vara datadriven, särskilt under en pandemi? Tableau har i samarbete med YouGov beställt en enkät med företagsledare och IT-chefer från fyra olika europeiska marknader för att förstå vad som skiljer datadrivna företag från deras icke datadrivna kollegor. Upptäck hur företag känner sig mer förberedda att fatta välgrundade beslut och möta framtiden med tillförsikt genom att leda med data under covid-19-krisen.

Utforska resultaten

Dashboard: Oro över covid-19

Efter mer än sju månader, hur oroliga är människor över covid-19 och dess inverkan på ekonomin på ett personligt och allmänt plan? Hur yttrar sig oron om man utgår ifrån politisk tillhörighet, etnicitet, utbildning, kön och ålder? Den här dashboarden, som skapats av Tableau i samarbete med SurveyMonkey, ger breda insikter från offentliga opinionsundersökningar utförda under en av vår livstids mest välbevakade valrörelser.

Interagera med visualiseringen

Covid-19 och dess inverkan på civilflyget

Covid-19 har påverkat flygbolag, flygplatser och leverantörer av flygtrafiktjänster runt om i världen enormt mycket. Intressenterna behöver detaljerade datainsikter som de kan agera på för att förstå effekterna och underbygga beslut som formar flygindustrins framtid. ICAO, ett specialorgan inom FN, använder i samarbete med Turkiets civila luftfartsstyrelse, data från ADS-B Flight aware för att övervaka effekten av covid-19 på civilflyget inom fyra områden: verksamhet, ekonomi, flygplansanvändning och trafik från landspar.

Interagera med visualiseringen

Staden New York rider ut pandemin med databaserade åtgärder

New York hamnade mitt i stormens öga under coronapandemins första våg. Hör Kelly Jin, Chief Analytics Officer vid City of New York, förklara för Tableaus vd Adam Selipsky hur staden drog nytta av sina dataresurser och tog fram en effektiv datadriven metod.

Smittspårning av covid-19 i Vita huset

Med covid-19-utbrottet i Vita huset nyligen följde genast ett utbrett intresse för kontaktspårning. Benjy Renton, Jesse O’Shea och Peter Walker, ledare för datavisualisering inom COVID Tracking Project, skapade en detaljerad dashboard för att spåra utbrottet. Dashboarden spårar kontakter utifrån händelse, tid för testresultatet och kategori för den smittade personen.

Interagera med visualiseringen

COVID-19 Healthcare Coalition

Skapad av COVID-19 Healthcare Coalition. Den här dashboarden ger en första inblick i sårbarhetsnivån inom ett visst postnummerområde (ZIP Code tabulation area). Sårbarheten mäts genom att använda tre lager av data: hälsorisker, sociala risker och risker i fråga om hälso- och sjukvårdsresurser. Att interagera med data på denna nivå ger lokala beslutsfattare vägledning när de försöker förstå sårbarheten hos invånarna och sårbarheten i närliggande regioner.

Interagera med visualiseringen

Coronavirusspårning för USA

Denna dashboard från Kaiser Family Foundation visar tendenser på delstatsnivå samt annan statistik om testning och sjukhusinläggningar. Dashboarden innehåller även en demografisk inblick i hur covid-19 påverkar mångkulturella samhällen och påvisar underliggande skillnader i hälsa och ekonomi.

Övervakning av fallstatistik som grund för en successiv återöppning

De senaste riktlinjerna anger att delstaterna måste ha haft en "betydande nedgång i dokumenterade fall under 14 dagar" innan de påbörjar en fas av att gradvis öppna upp. I den här visualiseringen använder Christian Felix flera olika metoder för att visa om en delstat har en sådan nedgång eller en stadig minskning av fall.

Interagera med visualiseringen

Felaktig information gällande covid-19 på Reddit

Denna dashboard från COVID-19 Healthcare Coalition hjälper användare att upptäcka felaktig information gällande covid-19 på Reddit. Använd dashboarden för att undersöka vilka Subreddits som verkar innehålla mer icke-mänsklig eller misstänksam aktivitet, vilken anges som ”Suspicious Score”.

Interagera med visualiseringen

Dashboard över återöppning av högskolan

Genom att använda data från The Integrated Postsecondary Education Data System och The Chronicle of Higher Education visualiserar Alex Ahlstrom från Simpson Scarborough hur högskolor planerar att återöppna under hösten. Titta på olika institutionsplaner och filtrera efter institutionstyp, plats eller antalet inskrivna.

Interagera med visualiseringen

Prognostisering ökar på länsnivå i USA

För att förbereda samhällen inför de ökade behoven av testning och behandling har Cerner Intelligence team utvecklat en prognostiseringsmodell för covid-19 på länsnivå, som kan prognostisera behov och identifiera brister innan de inträffar.

Interagera med visualiseringen