การสนับสนุน

ดาวน์โหลดไดรเวอร์

ค้นหาไดรเวอร์สำหรับฐานข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Tableau เข้ากับข้อมูลของคุณ

เพื่อให้มีไดรเวอร์ที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องทราบเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ Tableau ของคุณ ใน Tableau Desktop ให้เลือก วิธีใช้ > เกี่ยวกับ Tableau ใน Tableau Server ให้คลิกไอคอนข้อมูล ไอคอนข้อมูล แล้วเลือก เกี่ยวกับ Tableau Server

สำหรับ Tableau Bridge ให้ใช้ไดรเวอร์เดียวกันกับ Tableau Desktop

Download from a Desktop

Drivers are not available for mobile devices. Please log in from a desktop computer to download.

Download Files

มีบัญชี Tableau.com อยู่แล้วใช่ไหม

เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ

เข้าสู่ระบบตอนนี้เลย


รวมอยู่ในบัญชี tableau.com ของคุณแล้ว

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ล่าสุด


เข้าถึงเนื้อหาเฉพาะตัว


เข้าถึงเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิดได้ในคลิกเดียว


สำรวจหน้า My Tableau ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


สร้าง แก้ไข แบ่งปันภาพข้อมูลในระบบคลาวด์


จัดเตรียม เชื่อมต่อ และจัดการข้อมูลของคุณได้จากทุกที่


วิเคราะห์ไปพร้อมกับทีมของคุณ


รวม Tableau Prep Builder และ Data Management

Need an account?

Download your files by creating a Tableau.com account with the form below. You'll also gain one-click access to everything from site-wide gated content and future product updates to personalized offerings like the Tableau Blueprint Assessment and much more.
ที่อยู่

แหล่งข้อมูลนี้ไม่รองรับบนระบบปฏิบัติการที่เลือก

ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บชุมชน

ดูตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บที่สร้างโดยลูกค้าและพาร์ทเนอร์ Tableau