Förbättra medborgarnas engagemang

Organisationer i den offentliga sektorn har som sin viktigaste uppgift att uppfylla medborgarnas behov. Med Tableaus hjälp kan du utnyttja dataanalys för att förstå fullt ut vad medborgarna förväntar sig.

 

För att öka medborgarnas engagemang behöver du förstå deras behov vid varje beröringspunkt, vilket innebär att du måste förstå varje bit av medborgarinformation som du har. Med Tableau kan du låsa upp viktiga datadrivna insikter i varje steg av medborgarresan, vilket hjälper dig att hitta luckor och utforska nya vägar att förbättra resultaten.

Lösa komplexa utmaningar med Tableau

KUNDBERÄTTELSE

Följ studenternas hälsa under covid-19

El Paso följer studenternas hälsa och beredskap under covid-19 för att säkerställa att undervisningen når alla.

kundberättelse

Bättre insyn och ansvarsskyldighet

Minnesota Pollution Control Agency bygger en dataanalysenhet för att få högsta möjliga insynsnivå.

kundberättelse

Bekämpa infektionssjukdomar på ett effektivt sätt

Gyeonggi Infectious Disease Control Center (GIDCC) bekämpar infektionssjukdomar på ett effektivare sätt med Tableau.

Få klarhet i det komplexa

Navigate to Snabbare beslutsfattande

Snabbare beslutsfattande

Sätt dataanalys i centrum för beslutsfattandet och hjälp medarbetarna att fatta snabbare beslut.

Navigate to 360 graders vy av medborgarna

360 graders vy av medborgarna

Använd data för att förstå medborgarna fullt ut vid varje beröringspunkt och bidra till att förbättra deras upplevelse.

Navigate to Inga fler informationssilor

Inga fler informationssilor

Samla data från hela organisationen för att verkligen kunna förstå vad som händer.

Navigate to Analys i realtid

Analys i realtid

Förstå verksamheten i realtid så att du kan agera snabbt i en värld som förändras i snabb takt.

e-Bok | Förbättra effektiviteten i offentliga sektorn till allas förmån

Ladda ner vår e-bok och upptäck hur offentliga organisationer använder Tableau för att lösa sektorns fyra främsta problem.

Läs nu