Fatta väl underbyggda beslut

Upptäck hur Tableaus heltäckande analysplattform kan hjälpa din offentliga organisation att kombinera all sin data och få en 360 graders vy av verksamheten och medborgarna. Det gör att ni kan fatta bättre, mer underbyggda beslut.

 

Genom att kombinera all data genom en analysplattform kan du se till att all data finns enkelt tillgänglig och kan visas och förstås av dem som behöver den mest. Med omedelbar åtkomst till integrerad data kan medarbetarna fatta viktiga beslut snabbare och på ett tryggare sätt.

Lösa komplexa utmaningar med Tableau

KUNDBERÄTTELSE

Främja konkret samarbete

Greater Manchester HSCP möjliggör konkret samarbete mellan 33 hälso- och sjukvårdsorganisationer.

kundberättelse

Förbättrad service och produktivitet

Tallahassees el-, gas- och vattenföretag driftsätter Tableau för bättre beslutsfattande och ökad produktivitet.

kundberättelse

Datadrivet beslutsfattande

Nijmegans kommun använder Tableau för att fatta väl underbyggda, datadrivna beslut kring lokalpolitik.

Få klarhet i det komplexa

Navigate to Snabbare beslutsfattande

Snabbare beslutsfattande

Sätt dataanalys i centrum för beslutsfattandet och hjälp medarbetarna att fatta snabbare beslut.

Navigate to 360 graders vy av medborgarna

360 graders vy av medborgarna

Använd data för att förstå medborgarna fullt ut vid varje beröringspunkt och bidra till att förbättra deras upplevelse.

Navigate to Inga fler informationssilor

Inga fler informationssilor

Samla data från hela organisationen för att verkligen kunna förstå vad som händer.

Navigate to Analys i realtid

Analys i realtid

Förstå verksamheten i realtid så att du kan agera snabbt i en värld som förändras i snabb takt.

e-Bok | Förbättra effektiviteten i offentliga sektorn till allas förmån

Ladda ner vår e-bok och upptäck hur offentliga organisationer använder Tableau för att lösa sektorns fyra främsta problem.

Läs nu