ICIS

ICIS levererar marknadsledande information och analyser med Tableau till globala petrokemiska marknader och energimarknader


Över 2 300 unika visualiseringar har skapats på bara två år

Integrerad analys ökar kundinsikterna väsentligt

Liveapplikationer främjar nya kommersiella intäkter

image

ICIS är världens största leverantör av marknadsinformation för petrokemiska marknaden med avdelningar som omfattar energi och gödningsmedel. Målet är att ge företag på den globala råvarumarknaden konkurrensfördelar genom att leverera värdefull information och analysverktyg, vilket gör att de kan identifiera och agera vid möjligheter på marknader som hela tiden utvecklas. ICIS började använda Tableau 2016 för att ge sitt redigeringsteam snabbare, mer korrekt åtkomst till viktiga datainsikter, samt för att ge kunderna tillgång till interaktiv integrerad analys. Företaget har även använt Tableau som stöd för sitt analysverktyg, Live Supply Disruption Tracker, som hjälper abonnenter att spåra över 3 000 planerade och oplanerade nedläggningar av petrokemiska anläggningar om året.

Leverera snabb och korrekt information till köpare, säljare och analytiker

ICIS har över 30 års erfarenhet av att leverera information av priser, nyheter, prognoser och analyser för de globala petrokemi-, energi- och gödningsmarknaderna. Företaget producerar flera dagliga och veckovisa insiktsrapporter som omfattar viktiga aspekter för dessa marknader som abonnenterna sedan använder för att fatta beslut gällande att köpa, sälja och investera.

”Våra journalister tillbringar lejonparten av sin tid med att prata med branschen och samla in information om priser för olika råvaror”, säger Manca Vitorino, chef för dataverksamheten på ICIS. ”Vid slutet av dagarna omvandlar de all denna information till prisbedömningar med hjälp av rigorösa metoder. Detta hjälper våra kunder att förstå hur priserna kan förändras under morgondagen, nästa vecka och ibland även under nästa år.”

För att kunna göra detta med precision behöver ICIS:s redaktionella team snabb åtkomst till ett brett urval av aktuella och historiska data, samt de verktyg som behövs för att göra snabba och effektiva analyser. Före Tableau förlitade sig teamet på Excel för en stor del av det, vilket ledde till problem med datafragmentering, kvalitet och noggrannhet.

”Excel är enkelt att ta fram och använda på låg nivå men utan nogsam hantering kan den manuella processen att analysera data bli både tidsödande och felbenägen”, säger Manca.

”Första gången jag använde Tableau kunde jag, till och med utan tidigare erfarenhet, skapa innehåll som skulle vara svårt att ta fram i Excel. Jag visste att detta skulle bli ett värdefullt verktyg för det redaktionella teamet”, förklarar Manca.

När vi nu har Tableau, har ICIS redaktionella team en central dataplattform där de enkelt kan göra dataanalys på djupet och fortsätta leverera detaljerade marknadsinsikter. Med bara några få klick kan de hämta och jämföra historisk prisdata för den tidsperiod som de söker, vilket också förbättrar insikterna i alla rapporter. Dessa data kan presenteras med intuitiva Tableau-visualiseringar som är enkla att förstå.

Användningen av Tableau har heller inte tagit slut vid det redaktionella teamet. Sedan implementeringen 2016 har antal användare ökat till över 600 och innefattar flera ICIS-team, som redaktion, försäljning, marknad, analys, produkt och teknologi.

”Att Tableau är så enkelt att använda, dess funktionalitet och visuella presentation, har gjort det till ett fantastiskt verktyg för flera avdelningar hos oss”, säger Manca. ”På kort tid blev det grundläggande för nästan alla aspekter av vår verksamhet.”

Tableau gör att vi kan skapa och integrera livfulla visualiseringar direkt i våra rapporter, och därmed kan vi ge våra kunder en annan möjlighet att engagera sig i vårt innehåll.

Integrerad analys ökar rapportvärdet för kunderna

En annan viktig fördel med Tableau för ICIS är att det går att integrera interaktiva visualiseringar direkt i våra marknadsrapporter, vilket ger större engagemang än statiska diagram och tabeller.

”När vi lämnar traditionella printade rapporter för att bli leverantör av information och analys vill vi även att kunderna ska kunna fördjupa sig i sina data när de så behöver”, säger Manca. ”Tableau hjälper oss skapa och integrera visualiseringar direkt i våra rapporter, och därmed kan vi ge våra kunder ett nytt sätt att konsumera data.”

Under de senaste två åren har ICIS skapat över 2 300 unika visualiseringar. Flera av dessa har integrerats i dagliga och veckovisa informationsrapporter där de kan få tusentals visningar och interaktioner. Manca framhäver ett specifikt exempel:

”2017 skapade vi en visualisering i Tableau som visade vilken påverkan orkanen Harvey hade på petrokemiska produktionskapaciteten i Texas”, säger Manca. ”I dagsläget har denna visualisering visats nästan 34 000 gånger av kunder över hela världen. och det visar hur viktiga insikter, som den, kan vara på global nivå.”

Tableau gjorde att vi kunde ta fram ett helt interaktivt dashboard i realtid som kunde anpassas att se ut som en intern ICIS-applikation, och det var exakt det som vi ville.

Driva marknadsledande live informationsapplikationer

ICIS har även använt Tableau för att driva sin innovativa ”Live Supply Disruption Tracker”. Där får abonnenter, dygnet runt, ovärderliga insikter gällande alla planerade och oplanerade nedläggningar av anläggningar över världen som kan påverka den globala petrokemiska leveranskedjan.

För att klara det mappar tjänsten och beräknar 132 enskilda datauppsättningar i realtid, vilket motsvarar totalt över 43 000 datapunkter. Sedan visas resultaten via en integrerad Tableau dashboard på ICIS:s webbplats. Sedan dess början har denna spårning fångat upp över 3 000 nedläggningar varje år.

”Tableau gjorde att vi kunde ta fram ett helt interaktivt dashboard i realtid som sedan kunde anpassas för att se ut som en intern ICIS-applikation, och det var exakt det vi ville”, säger Manca.

Applikation är färgkodad för att snabbt visa planerade jämfört med oplanerade nedläggningar och flera filtreringsalternativ gör att betraktare kan förfina resultaten baserat på specifika undersektorer och, vid behov, fördjupa sig i detaljerad information om varje nedläggning.

”Vår Live Supply Disruption Tracker är ett bra exempel på hur Tableau har hjälpt oss att ytterligare förbättra våra befintliga data för ett nytt kunderbjudande”, säger Manca. ”För en verksamhet som ICIS, där data är ett grundläggande element för vår tillväxt, är det initiativ som detta som breddar vår produktportfölj och framtida framgång.”