Hoe dataleiders herstel en groei stimuleren

In tijden van crisis, zoals nu met de COVID-19-pandemie, kunnen dataleiders bedrijven helpen om snel veranderende marktomstandigheden in kaart te brengen en essentiële besluiten te nemen om in rustiger vaarwater terecht te komen.

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in samenwerking met Forbes BrandVoice.

Als data het hart zijn van de moderne organisatie, dan zijn dataleiders de hartslag. Ze bepleiten best practices, modelleren datagestuurd gedrag en bevorderen datavaardigheden door op te treden als docent en mentor. Zij zijn de medewerkers die de datacultuur van een bedrijf ontwikkelen en versterken, en dit is tegenwoordig een cruciale factor voor succes. In tijden van crisis, zoals nu met de COVID-19-pandemie, kunnen dataleiders bedrijven helpen om snel veranderende marktomstandigheden in kaart te brengen en essentiële besluiten te nemen om naar kalmer water te navigeren.

"Data zijn steeds waardevoller voor organisaties, en de mensen die richting geven aan de cultuur en de manieren van dataverzameling en -gebruik door de organisatie, zorgen uiteindelijk ook voor een nieuwe aanpak van de besluitvorming", zegt Ashley Howard Neville, senior technology evangelist bij Tableau. "Zij zijn de leiders die data gebruiken om innovatieve oplossingen aan te sturen en de herstelstrategie van een organisatie te helpen ontwikkelen".

Wie zijn de dataleiders van je bedrijf?

  • Ze modelleren datagestuurd gedrag

    Dataleiders geven het goede voorbeeld. Ze gebruiken realtime data om hun dagelijkse besluiten te onderbouwen. Ze weten hoe ze de business intelligence-software van het bedrijf moeten inzetten en bevorderen een 'data-first'-mentaliteit. 67% van de respondenten van toonaangevende organisaties op het gebied van data zegt dat ze data nodig hebben om hun aanbevelingen en besluiten te onderbouwen (op basis van een recent door Tableau gesponsord onderzoek van IDC).1
  • Ze stimuleren datagestuurde teams

    Moderne, op data gerichte teams moeten een evenwicht vinden tussen de drie kerncompetenties, namelijk datadetectie, data-analyse en data-interpretatie. We hebben dus interne leiders nodig die zorgen voor een bloeiende datacultuur door uitgebalanceerde teams te creëren en datacommunity's te bevorderen. Medewerkers van toonaangevende dataorganisaties zijn drie keer beter in datadetectie en datagebruik dan hun collega's bij minder databewuste organisaties, volgens het onderzoek van IDC. Maar ze moeten worden ondersteund door op data gerichte teams.
  • Ze zijn docenten en mentoren

    Dataleiders beginnen vaak als informele trainers en bieden data-expertise en begeleiding aan hun collega's voordat ze een formele leiderschapsrol gaan spelen. Volgens het onderzoek van IDC is 79% van de medewerkers bij toonaangevende databedrijven meer bereid data te delen binnen hun organisatie dan medewerkers bij minder databewuste bedrijven.

Nu bedrijven zich moeten aanpassen aan verschillende elkaar overlappende crises, is het belangrijker dan ooit om grip te hebben op data en dataleiderschap. "Goede data en de mogelijkheid om die data te interpreteren bevorderen je snelheid en flexibiliteit", zegt Mark Jewett, senior vicepresident productmarketing bij Tableau. "Daar moet je dus op inspelen".

Ben je een leidinggevende en vraag je je af hoe je je organisatie door deze turbulente tijd kunt leiden, en hoe je het beste kunt opkomen voor je meest waardevolle medewerkers? Volg de data. Hier geven we bruikbare tips over hoe je de dataleiders in je organisatie in staat kunt stellen om een gezonde datacultuur te bevorderen. Met deze acties kan je organisatie cruciale besluiten nemen over heropening en een agile aanpak hanteren voor toekomstige obstakels.

Hoe kun je dataleiders in je bedrijf versterken?

Dataleiders hebben niet altijd een formele leiderschapsrol of datarol. Er is geen specifieke titel voor dataleiders, zegt Howard Neville: soms hebben ze een commerciële achtergrond, soms komen ze van IT, maar velen werken op middenmanagementniveau en hebben ervaring in meerdere disciplines. "Eigenlijk kan iedereen in een organisatie een dataleider zijn", zegt Howard Neville. "Het gaat om de meerwaarde die deze mensen de organisatie bieden. Dataleiders overstijgen hun specifieke aandachtsgebied en treden op als voorvechters voor data binnen de volledige organisatie".

Zij zijn de medewerkers die bepaalde delen van je crisis- en herstelstrategie zullen leiden, want zij weten hoe ze de benodigde data kunnen krijgen en gebruiken om de planning aan te sturen en bij te sturen.

Leidinggevenden moeten deze mensen de ruimte geven, omdat zij waarschijnlijk de impuls zullen geven voor snellere reactietijden, nieuwe ideeën en de aanpassing van het bedrijf. Maar hoe openbaar je als leidinggevende de mogelijkheden van deze medewerkers? Hier zijn enkele bruikbare tips om de volgende groep dataleiders te boosten.

Maak een feedbacklus

Richt je niet op hiërarchische processen waarbij jij, als leidinggevende, het eerste en het laatste woord hebt. Moedig frequente en open gesprekken over data en inzichten aan. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse stand-ups, waarbij iedereen de data raadpleegt en contextuele expertise gebruikt om nuttige inzichten te ontdekken. Zo creëer je ruimte voor een democratisch proces en snellere, betere besluitvorming. Geef prioriteit aan op data gebaseerde besluiten om je organisatie en je mensen zo goed mogelijk te positioneren voor het toekomstige herstel.

Werk eenvoudig, werk slim

"Eenvoud, vertrouwen en snelheid zijn essentieel in een crisis", zegt Jackie Yeaney, executive vicepresident marketing bij Tableau. Je moet dus een groep nieuwe dataleiders vinden en ze de middelen geven om snel te kunnen doen wat ze moeten doen. Yeaney vervolgt: "En streef geen perfectie na als goed genoeg ook volstaat". Leidinggevenden moeten samenwerken met dataleiders om de belangrijkste meetwaarden steeds opnieuw te toetsen en bij te stellen als dingen veranderen. Moedig je teamleden aan wanneer ze activiteiten beginnen en stoppen of nieuwe dingen proberen tijdens een crisis.

Creëer mogelijkheden voor samenwerking

Dataleiders werken niet alleen. Ze hebben hun eigen teams, de steun van leidinggevenden en een sterke community nodig om medewerkers te helpen bij het cultiveren van datavaardigheden, samenwerking en het delen van best practices tussen afdelingen. De volgende dataleider in je community is mogelijk niet een van de hogere managers, maar bijvoorbeeld een gewone manager of analist die zich inzet voor teamwerk en wacht op de kans om dit naar een hoger niveau te tillen. Geef ze die kans door specifieke tijd en ruimte voor ze te creëren die ze kunnen gebruiken om hun vaardigheden te oefenen en uit te breiden.

Hoe kunnen dataleiders bedrijven helpen overleven in tijden van crisis?

Tijdens een acute crisis moeten bedrijven leren vertrouwen op dataleiders als strategen en herauten van de marktomstandigheden. Hetzelfde geldt voor de periode van herstel na onzekerheid, wanneer bedrijven zich beginnen te stabiliseren en hun weg vinden in het nieuwe normaal. Enkele maanden na het begin van de COVID-19-pandemie hebben sommige organisaties al aangetoond hoe waardevol een sterke datacultuur en -strategie kunnen zijn. Wat ze gemeen hebben, is hun agility en hun vermogen om snel gebruik te maken van bestaande datatalenten en -resources. Bekijk deze voorbeelden uit de praktijk:

Hoe een voedselbank kinderen volgt die maaltijden missen

Een internationale voedselbank heeft een dashboard gemaakt dat laat zien waar de scholen zijn gesloten en hoeveel kinderen daardoor maaltijden missen. De organisatie had al een database om deze meetwaarden bij te houden, maar de dataleiders besloten al snel om open data van publieke organisaties te integreren om recentere data te kunnen leveren. Dit dashboard wordt nu gebruikt door leiders en beleidsmakers over de hele wereld en is ook beschikbaar voor het publiek.

Hoe een kredietunie het leenproces versnelt

Toen een groot deel van de Verenigde Staten gedwongen werd thuis te blijven, was een van de oudste kredietunies van het land klaar om zich aan te passen. Aangezien banken als essentiële diensten worden beschouwd, moest de organisatie haar manier van werken aanpassen. Er werden meer middelen ingezet voor drive-in- en onlinediensten en de verwerking van de toenemende aantallen kredietaanvragen in het kader van het Paycheck Protection Program. Datacultuur was al een prioriteit van de kredietunie, dus dataleiders van het analyseteam konden snel de nodige data verstrekken om resources in te zetten waar ze nodig waren.

Hoe een leningverstrekker de eigen medewerkers beschermt

Toen in India de hele samenleving in lockdown ging, reageerden de leidinggevenden van een leningverstrekker door een taskforce op te zetten die zich inzet voor de behoeften van medewerkers tijdens de crisis. Ze ontwikkelden een dashboard met visuele informatie over de veiligheid en gezondheid van medewerkers om hun belangrijkste behoeften in kaart te brengen, zoals financiën, geneesmiddelen, voedsel en transport. Hierdoor konden snel de nodige middelen worden gemobiliseerd voordat de crisis verergerde.

Dataleiderschap staat of valt met wederzijds vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers. Als medewerkers meer bevoegdheden, meer toegang en meer keuzevrijheid krijgen, zal dit zichtbaar zijn in hun werk. "We hebben gemerkt dat hoe meer vertrouwen je stelt in je teamleden en hoe meer je ze toegang geeft tot data, hoe meer ze zich verantwoordelijk voelen om er verstandig en effectief mee om te gaan", zegt Mark Jewett van Tableau. Zo leg je de basis voor een flexibele datacultuur waardoor organisaties zich makkelijker kunnen aanpassen aan onvoorziene uitdagingen en deze kunnen omzetten in groeikansen.

1. Why You Should Care About Data Culture, april 2020. IDC InfoBrief, gesponsord door Tableau.