Datatrends 2022

Ontdek de top 5-datatrends waarmee je bedrijf te maken gaat krijgen op het gebied van AI (kunstmatige intelligentie), personeelsontwikkeling, flexibel beheer en datarechtvaardigheid.

Afbeelding met donkerblauwe achtergrond, het logo van Tableau en de tekst "Datatrends 2022"

De afgelopen twee jaar hebben ons duidelijk gemaakt dat het vermogen om snel te transformeren essentieel is voor bedrijven die willen overleven. Door de pandemie werden veel organisaties gedwongen hun strategieën te wijzigen en zich aan te passen aan een nieuwe wereld die zich vooral online afspeelt. De manier waarop we werken is veranderd en zelfs na de pandemie wordt het waarschijnlijk niet meer zoals eerst. Door de veranderingen in onze leefwijze, relaties, communicatie en manier van werken, zijn mensen en organisaties digitaler en meer datagestuurd geworden dan ooit tevoren.

Toen veel organisaties overschakelden naar online werken, werden er grote hoeveelheden data gegenereerd. En elke digitale interactie levert waardevolle data die inzichten bieden en betere, snellere besluitvorming mogelijk maken in deze gedigitaliseerde wereld. Wij wilden inzicht krijgen in de snel veranderende dataomgeving en de bijbehorende ontwrichting en daarom hebben wij gesproken met experts, klanten en leidinggevenden van Tableau. Wij hebben ze gevraagd naar hun mening over de opkomende elementen die onze werkwijzen zullen blijven beïnvloeden, de rol van data en analyse, en de gevolgen hiervan voor de toekomst van onze klanten en partners, en ons bedrijf en de Tableau-community. 

We hebben vijf datatrends vastgesteld waarmee bedrijven dit jaar zullen worden geconfronteerd op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), personeelsontwikkeling, flexibel beheer en data-ethiek. Dit is ons eerste rapport over datatrends sinds 2020. Hier geven we alvast een korte samenvatting van de belangrijkste trends in het nieuwe datagestuurde landschap van 2022, maar het volledige rapport vind je hier: Rapport over datatrends 2022

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) 

"AI vergroot en versterkt de menselijke expertise. AI-oplossingen zullen meer succes hebben als ze de weerstand kunnen verminderen en vastgestelde zakelijke problemen kunnen oplossen". – Vidya Setlur, directeur Tableau Research

AI en door AI aangestuurde technologieën stonden de afgelopen jaren al meer centraal, maar de acceptatie en nieuwe toepassingen ervan gaan dit jaar nog sneller toenemen. Repetitieve taken worden steeds vaker overgenomen door AI, zodat mensen de meer geavanceerde en creatieve taken kunnen op- en aanpakken.

Leidinggevenden denken dat AI essentieel is voor de toekomst van hun bedrijf, maar de implementatie en uitbreiding hiervan in hun organisaties blijft lastig. Denk bijvoorbeeld aan het opschalen van AI-technologieën en het omscholen van medewerkers voor geavanceerdere werkzaamheden.

In ons rapport over de datatrends van 2022 bespreken we de meest voorkomende hindernissen bij de implementatie van AI. Lees onze aanbevelingen over de aandachtspunten voor leidinggevenden wanneer ze investeren in deze geavanceerde technologieën en ontdek de beste werkwijzen om een AI-strategie te implementeren die kan worden geschaald voor de hele organisatie.

Ethiek

"Het formaliseren van ethische data en het gebruik van AI wordt noodzaak voor organisaties. Verantwoordelijke organisaties zullen onder andere proactief beleid opstellen voor ethisch gebruik en controleteams opzetten om de ervaringen en bedrijfsresultaten te verbeteren". – Mark Nelson, directeur en CEO Tableau

De tijd om actie te ondernemen voor data-ethiek is nu. Verantwoordelijke organisaties zullen data en AI-activiteiten proactief afstemmen op menselijke waarden. Dit wordt een vereiste voor het ethisch gebruik van data en risicobeperking. De ervaring leert dat innovatie wordt bevorderd door slim en ethisch datagebruik en beleid dat erop is gericht geen schade te veroorzaken. 

Vanwege de versnelde acceptatie van AI (kunstmatige intelligentie) en een combinatie van wereldwijde problemen is er geen uniforme aanpak voor ethische data en AI-gebruik. Organisaties kunnen zelf proactief bepalen hoe ze data en AI op verantwoorde wijze willen ontwikkelen en gebruiken in deze snel evoluerende digitale wereld. 

Vertrouwen en transparantie zijn belangrijker dan ooit om innovatie, groei en klantrelaties te stimuleren en schadelijk gebruik van technologie, zoals vooringenomen gezichtsherkenning en discriminatie bij leningen, zo veel mogelijk in te perken. Bedrijven en overheden moeten het voortouw nemen op het gebied van ethiek en integriteit en hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen voor ethisch en verantwoord data- en AI-gebruik. Lees onze aanbevelingen hoe je een systeem kunt ontwikkelen met opzettelijk ingebouwde menselijke contactmomenten en hoe je ethische data en ethisch AI-beleid kunt integreren in de governance van je organisatie om de risico's te verminderen.

Personeelsontwikkeling

"Sterk concurrerende organisaties weten dat alleen training in datavaardigheden en tools niet voldoende is om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. Organisaties die toekomstig succes willen hebben, breiden hun definitie van datageletterdheid uit, investeren in hun mensen en bevorderen de datacultuur".  – Wendy Turner-Williams, Chief Data Officer bij Tableau

De wereld wordt steeds meer datagestuurd, waardoor er wereldwijd ook steeds meer vraag is naar datavaardigheden. Er is geen persoon, bedrijf of land dat achterop wil raken bij het inzicht in en werken met data. Datavaardigheden gaan nodig zijn voor elke rol en in elke sector van de beroepsbevolking. Datageletterdheid wordt een verplicht onderwerp op scholen en in bedrijven om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Mensen moeten een minimaal niveau van datageletterdheid en analytische vaardigheden hebben. 

De datageletterdheid van medewerkers wordt belemmerd doordat de beschikbare programma's voor datageletterdheid (zowel academische als interne initiatieven) niet zijn afgestemd op de mensen die ze nodig hebben. In het rapport over datatrends wordt beschreven hoe organisaties de datavaardigheid kunnen bevorderen, nieuw datagestuurd talent kunnen aantrekken en iedereen kunnen ondersteunen bij hun data-initiatieven. 

Flexibel beheer

"Datagovernance wordt inclusiever bij organisaties die concurrerend willen blijven en volgens de regels willen werken. Toenemend besef van de strategische waarde van data stimuleert flexibele, federatieve datagovernancetechnieken die mogelijkheden bieden voor iedereen in de hele organisatie". – Kate Wright, senior vicepresident Product Development bij Tableau 

Het streven naar digitale transformatie heeft geleid tot een explosieve toename van ongeorganiseerde data. Organisaties moeten een sterk governanceplan hebben als ze deze waardevolle data willen gebruiken als strategische asset voor de bedrijfsgroei. Early adopters die flexibele datagovernancetechnieken invoeren, hebben ook meer concurrentiekracht en kunnen de regels beter naleven.

Nieuwe datagovernancetechnieken stimuleren de transformatie van bedrijven, maar alleen als ze het evenwicht tussen empowerment en controle kunnen bewaren.  In het rapport lichten we toe hoe organisaties het delen van vertrouwde, realtime data kunnen bevorderen via selfservice-analyse voor iedereen. 

Zo krijgt iedereen in de organisatie kansen en wordt innovatie gestimuleerd. En dus beschikt je bedrijf over een concurrentievoordeel en blijft het vooroplopen met nieuwe governance- en beveiligingsvereisten en -praktijken.

Datarechtvaardigheid

"Data worden de taal voor mensen en organisaties die gezien willen worden, inzicht in hun problemen willen krijgen en in contact willen komen met de instellingen die bedoeld zijn om ze te helpen." – Neal Myrick, VP Social Impact en Global Head van de Tableau Foundation 

Data zijn een krachtige stimulans voor verandering. Data verbreden en verdiepen de belangenbehartiging en geven pleitbezorgers nieuwe mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden voor de aanpak van systemische sociale problemen door langdurige en duurzame oplossingen aan te dragen. 

Toch heeft niet iedereen in gelijke mate geprofiteerd van de zogenaamde datarevolutie. Maatschappelijke organisaties hebben traditioneel niet de technologie en databronnen om lokale overheden aan te spreken. Zeer weinig data zijn echt representatief voor de individuen en groepen die ze verondersteld worden te vertegenwoordigen. Datarechtvaardigheid kan dienen als framework om data inclusiever, representatiever en effectiever te maken en als effectieve tool voor belangenbehartiging doordat het alle belanghebbenden een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid geeft. Maar een dataplan is alleen effectief als het is gemaakt in samenwerking of overleg met de gemeenschappen die het bedient, vertegenwoordigt en ondersteunt. 

Gelukkig hebben nu meer non-profitorganisaties, individuele personen en maatschappelijke organisaties toegang tot data die ze gebruiken als strategische asset en als bouwsteen voor hun eigen dataculturen en de datavaardigheden van hun mensen. Lees verder om meer te weten te komen over hoe data een krachtige pleitbezorger kunnen worden in het streven naar gelijkheid.

Wil je meer weten over de theorie, het onderzoek en de klantverhalen achter elk van deze trends? Lees hier het volledige Rapport over datatrends 2022. Of meld je aan voor een virtueel evenement met experts die spreken over de invloed van deze trends op bedrijven in 2022 en daarna.