การเปิดตัวและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

Tableau Server 2021.3.3

เราขอแนะนำให้ใช้รุ่นการซ่อมบำรุงล่าสุดของเวอร์ชันนี้ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม

Download Tableau Server 2021.3.3 ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ)

Download from a Desktop

Tableau Server ไม่พร้อมใช้งานกับอุปกรณ์มือถือ โปรดเข้าสู่ระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเพื่อดาวน์โหลด

Download Unavailable

The download file for this version has been removed due to the security issues currently identified in CVE-2021-44228 and CVE-2021-45046. In order to address these security issues, you must update to the newest version of your desired Tableau product. For more information please see the Knowledge Article, Apache Log4j2 vulnerability (Log4shell)

หลังเดือนพฤษภาคม 2023 ข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้วจะไม่โพสต์ที่นี่อีกต่อไป แต่สามารถดูได้ที่ https://issues.salesforce.com

ปัญหาที่แก้ไขแล้ว

Issue ID Description
1311792

Server and site admins would receive failure notifications for other users' extract refresh failures.

1340609

With some perpetual licenses (no expiration date), the Server ATR activation method could result in the "Specified product key not found" error and display the key as expired even though the license has a current maintenance date.

1315042

After publishing a viz, the date on the axis would change and become incorrect.

1299558

In Tableau Server, clicking a button on a dashboard might result in an error "Failed to execute 'arc' on 'CanvasRenderingContext2d'".

1220884

In Tableau Server when there were over 1000 sites, the Site Admin would not be able to see any sites on the Site Picker.

1309043

When running a Tableau Flow, an io.exception would occur and the flow would fail.

1302404

When loading a view, an error could display stating "Uncaught SyntaxError: Unexpected token U in JSON at position 0."

1301558

With the SAP HANA data source and using web authoring, creating a filter could display an empty list and the error, "TableauException: Reference to undefined field."

1247864

Google Big Query data sources could fail an incremental extract refresh with the following message, "Error with duplicated DS: 'Destination exists. Not copying file.'"

1284337

Upgrade could fail with the error, "Error performing restore at com.tableausoftware.installer.operations.RestoreRepositoryOperation".

1288235

When connecting to a published data source over 3 GB and using a join, an error could display stating, "Error opening archive file. Invalid twb or twbx file."

1304536

When connecting to a Google sheet the connection would sometimes fail with the error "OAuth-client cannot be passed in as null or empty".

1257529

Extract refreshes could fail with the error, "Process cannot access the file because it is being used by another process."

1304066

Data Source details page will not load for users who have access to the data source but not to the project containing the data source.

1266464

After upgrading to Tableau Server 2020.1, a large SAS extract refresh could fail with the error, "Exceeded per-process memory threshold." Large memory is consumed when this error occurs. KB: https://kb.tableau.com/articles/Issue/large-sas-file-extract-refresh-failed-and-huge-memory-consumption-observed-after-upgraded-tableau-server-to-2020-3-1.

1280065

Starting in 2021.1+ , if SAML is configured, users were not getting the site selection option but redirected to a site.


Download Files

มีบัญชี Tableau.com อยู่แล้วใช่ไหม

เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ

เข้าสู่ระบบตอนนี้เลย


รวมอยู่ในบัญชี tableau.com ของคุณแล้ว

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ล่าสุด


เข้าถึงเนื้อหาเฉพาะตัว


เข้าถึงเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิดได้ในคลิกเดียว


สำรวจหน้า My Tableau ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


สร้าง แก้ไข แบ่งปันภาพข้อมูลในระบบคลาวด์


จัดเตรียม เชื่อมต่อ และจัดการข้อมูลของคุณได้จากทุกที่


วิเคราะห์ไปพร้อมกับทีมของคุณ


รวม Tableau Prep Builder และ Data Management

ต้องการบัญชีใช่ไหม

ดาวน์โหลดไฟล์ของคุณโดยสร้างบัญชี Tableau.com ด้วยแบบฟอร์มด้านล่าง นอกจากนี้ คุณยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงทุกอย่างในคลิกเดียว ตั้งแต่เนื้อหาที่มีการเกตทั่วทั้งไซต์และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ในอนาคตไปจนถึงข้อเสนอส่วนบุคคล เช่น การประเมิน Tableau Blueprint และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่อยู่


หมายเลขรุ่น

20213.21.1018.0949


Release date

อังคาร, ตุลาคม 26, 2021


Installation Guide
Install and Configure Tableau Server

Planning to upgrade?
Tableau Server Upgrade Pageเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Tableau

รุ่นเปิดตัวปัจจุบัน

เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม Tableau ล่าสุด

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาผลิตภัณฑ์ Tableau ในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของคุณ

เร็วๆ นี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ