Skapa en bättre framtid med datakompetens

Datakompetens ger dig konkurrensfördelar och snabbar på dina karriärmöjligheter

BÖRJA LÄRA DIG


 

Lär dig av andra hur viktig datakompetens kan vara

 

Vanessa Lam

Magisterstudent i data- och informationsteknik, University of Pennsylvania

Dataläskunnighet är otroligt värdefullt när du söker jobb, forskningstjänster, eller till och med försöker förstå vad som diskuteras i nyheterna.

Klaus Schulte

Professor i styr- och kontrollteknik på University of Applied Sciences i Münster, Tableau Zen Master

Jag anser att ansvarsfull hantering och tydlig framställning av data ska vara en kärnkompetens hos studenter och en nödvändig grund för allt i vår digitala värld.

Marian Eerens

Kommersiell verksamhetsanalytiker, ledare för Tableau användargrupp

Om du inte investerar i att vässa dina medarbetares datakompetenser kommer du att halka efter.

Simon Beaumont

Chef för Business Intelligence Centre of Excellence på JLL, Tableau Zen Master

Vi har möjlighet att påverka människor eftersom de är mer insatta i data nu är någonsin tidigare.

”Datakunskaper har redan spelat en stor roll i min karriär. Jag tog min grundexamen utan några datakunskaper alls, och var tvungen att lära mig allt under de följande två åren. Hade jag lärt mig mer data redan under skoltiden, då hade de åren varit långt mer produktiva och inte handlat lika mycket om att googla! Efter att ha lärt mig dessa färdigheter startade jag Business Intelligence-avdelningen på mitt företag och bidrog till att främja datakompetens och datautbildning genom hela företaget. Företag och forskare fattar en mängd beslut baserade på data. Därför betalar det sig i längden att lära sig grunderna om data! Dataläskunnighet är otroligt värdefullt när du söker jobb, forskningstjänster, eller till och med försöker förstå vad som diskuteras i nyheterna. Affärsjobb kräver allt mer att du ska vara datakunnig och det testas till och med i tekniska intervjuer. Numera är jag tillbaka i högskolan för att fördjupa min data- och teknikutbildning så att jag kan fortsätta att sprida dataläskunnighet och ansvarig dataanvändning i alla organisationer som jag är del av. Jag hoppas att jag alltid kommer att jobba med att främja dataläskunnighet på något sätt."

- Vanessa Lam

Magisterstudent i data- och informationsteknik, University of Pennsylvania

”Som lärare i verksamhetsstyrning på University of Applied Sciences i Münster, anser jag att ansvarsfull hantering och tydlig presentation av data är en kärnkompetens för eleverna och en nödvändig grund i den digitala världen. Därför har Tableau varit en del av läroplanen i många år. Tack vare Tableaus lättillgängliga koncept och öppna inställning mot nya användare som är villiga att lära har plattformen nu utvecklat en bred räckvidd, inte minst med Tableau Public. Tableau Public är för datapresentation vad Youtube är för videor och Instagram för bilder. När vi ser ut i världen kan vi ibland få intryck av att data och fakta inte längre spelar den roll de borde. Det går inte att värdera en plattform som Tableau Public högt nog. Det är en plats där människor kan visualisera data på olika sätt för att se och förstå den bättre.”

- Klaus Schulte

Professor i styr- och kontrollteknik på University of Applied Sciences i Münster, Tableau Zen Master

”Möjligheten att inte bara ’arbeta’ med data, utan också ha den rätta kompetensen att kommunicera så att andra ska kunna fatta bättre beslut snabbare – det är färdigheter som blir alltmer relevanta ju mer företag fortsätter att ackumulera enorma mängder data. Om du inte investerar i att vässa dessa kompetenser hos dina medarbetare kommer ni att halka efter. Jag tror att datafärdigheter alltid har varit viktiga, men pandemin har tydliggjort varför de är så avgörande när du använder dig av data för att underbygga beslut och bygga upp förtroende och transparens. Jag ser verkligen i min närmaste omgivning att man är mer nyfiken på data på grund av de utmaningar vi står inför, och hur det faktiskt påverkar alla i samhället. Människor behöver ett ramverk, inte bara för att förstå var vi befinner oss just nu, utan även för att få en känsla för vad som väntar bakom hörnet.”

Marian Eerens

Commercial Operation Analyst, Tableau User Group Leader

”Dataläskunnighet är livsviktigt om vi verkligen vill demokratisera data och försäkra oss om att den är tillgänglig för alla. Hädanefter måste vi bädda in dataläskunnighet i organisationens dna. Se till att det blir en del av utvecklingen av våra kärnfärdigheter och dessutom integreras i organisationens värderingar och beteenden. Mina datafärdigheter har under karriären ändrat min inställning till ledarskap, både för mina analytiker och mina intressenter/konsumenter. Nu ser jag på datakompetens som en möjliggörande kraft som BI måste leda, och leverera, tillsammans med företaget. Våra dataroller måste utvidgas mot att möjliggöra och mot en kultur. Vi måste se bortom produkten och i stället fokusera mer på det värde som dashboards levererar och hur vi får människor att använda dem. Jag har märkt att människor kräver mer när det gäller data och inte bara accepterar den som den är. Det är inspirerande och en möjlighet att påverka, då människor är mer engagerade nu än någonsin. Men det betyder också att det finns en ökande misstro till data, ett potentiellt motstånd mot dataanvändning som måste tas på allvar.”

- Simon Beaumont

Chef för Business Intelligence Centre of Excellence på JLL, Tableau Zen Master

Därför är dataläskunnighet viktigt

Två viktiga kompetenser

Analytiskt resonemang och verksamhetsanalys nämns som kompetenser som företag har störst behov av 2020.

 

- LinkedIn

71%

av ledare för datadrivna företag anser att fler personer i deras organisationer kommer att behöva åtkomst till data och förmåga att analysera den.

 

- YouGov

50%

av alla organisationer har inte tillräcklig dataläskunnighet för att uppnå affärsvärde.

 

- Gartner

79%

av alla företagsledare inom datadrivna organisationer säger att datakompetens har högsta prioritet, och fortsätter att investera i utbildning.

 

- YouGov

Ge tillbaka

Vi är fast beslutna att skapa en framtid där alla kan uppnå datakompetens. Med din hjälp kommer vi att donera till tre projekt i Europa som stödjer mindre gynnade samhällen att bygga upp sin digitala kompetens och dataläskunnighet.

Kom med oss idag och stöd dessa projekt genom att anmäla dig till Data Literacy for All, vår kostnadsfria e-learning-kurs. Lär dig grunderna inom en rad ämnen, i din egen takt.

Du förbättrar din datakompetens (utan kostnad!) idag. Vi donerar. Så enkelt är det.

 

BÖRJA LÄRA DIG

 

Global Giving

 

Generating Genius

Generating Genius hjälper högpresterande studenter från mindre gynnade samhällen i Storbritannien att uppnå den kompetens de behöver för att komma in på de bästa universiteten.

LÄS MER

SFM Clichy

SFM Clichy erbjuder de medel som behövs för att göra missgynnade människor i Paris socialt och kulturellt delaktiga genom kunskap och rättigheter.

LÄS MER

Die Arche

Die Arche stödjer socialt utsatta barn och tonåringar i Tyskland genom att hjälpa dem med läxläsning och meningsfulla aktiviteter efter skoltid.

LÄS MER

 

Generating Genius

Generating Genius helps high-achieving students from disadvantaged communities in the UK acquire the skills they need to win places at top universities.

Learn More

SFM Clichy

SFM Clichy provides the means for social and cultural inclusion to underprivileged populations in Paris through access to knowledge and rights.

Learn More

Die Arche

Die Arche supports socially disadvantaged children and teenagers in Germany by helping them with homework and meaningful after-school activities.

Learn More

 

Utveckla din datakompetens idag

Tableau hjälper människor i alla åldrar och på alla kompetensnivåer till bättre dataläskunnighet. Så här hjälper vi dig:

Kostnadsfria kurser

Kostnadsfria elearning-moduler i datakompetens som du kan göra i din egen takt.

BÖRJA LÄRA DIG

Kostnadsfria licenser

Kostnadsfria Tableau-licenser i ett år till studenter vid ackrediterade akademiska institutioner

SKAFFA LICENS

Data för barn

Ta med dina barn på ett dataäventyr med spännande aktiviteter, roliga visualiseringar och inspirerande tips.

LÄS MER

Develop your data skills today

Tableau is helping people of all ages and skill levels become more data literate. Here’s how we can help you:

Free courses

Free data skills eLearning modules that you can take at your own pace.

Start learning

Free licenses

Free one-year Tableau licenses to students at accredited academic institutions.

Get License

Data for Kids

Start your kids on a data adventure with engaging activities, fun visualisations, and inspiring tips.

Learn More