12 bra böcker om datavisualisering

Vill du lära dig mer om datavisualiseringens teori och historia? Vill du inspireras av imponerande visualiseringar? Vill du kunna skapa mer effektiva visualiseringar? Eller är du intresserad av att suga i dig all information du kan få från auktoriteter inom datavisualisering? Det är riktigt bra teman. Lär dig mer om dem så att du kan använda Tableau bättre. Som en del av vår handledning till datavisualisering kommer här en lista över böcker som vi har läst och haft mycket nytta av de senaste åren. Det här är långt ifrån en fullständig lista. Det finns många, många fler.

Det finns en tidigare version av den här artikeln på Tableaubloggen av Andy Cotgreave.

1. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-glance Monitoring av Stephen Few

Information Dashboard Design – Displaying Data for At-a-glance Monitoring av Stephen FewFörfattare: Stephen Few
Webbplats: Perceptual Edge | Amazon

En fantastisk resurs fullpackad med exempel på bra och dåliga dashboards. Samtidigt som Stephen Few förklarar hur man skapar bra dashboards presenterar han de teoretiska principerna inom datavisualisering och design. Vi kan även rekommendera Stephen Fews andra böcker, men den här är den mest tillgängliga.

Den här boken fokuserar inte så mycket på själva datavisualiseringen utan mer på hur du kan använda visualiseringstekniker för att med en enda blick övervaka data effektivt. Dashboards används ofta till att hålla reda på många dataset. Few har som mål att se till att dashboards inte är klumpiga och ineffektiva, vilket ofta är fallet. I den här boken visar han såväl vanliga misstag inom dashboarddesign som bästa praxis för att undvika dem.

2. Beautiful Visualization, Looking at Data Through the Eyes of Experts av Julie Steele, Noah Iliinsky

Beautiful Visualization, Looking at Data Through the Eyes of Experts av Julie Steele, Noah IliinskyFörfattare: Julie Steele, Noah Iliinsky
Webbplats: O’Reilly Media | Amazon

Steele och Iliinskys bok undersöker tankeprocesserna och designen bakom verkliga exempel på datavisualiseringsprojekt. 24 experter bidrar med sina metoder, strategier och perspektiv om design av datavisualiseringar inom sina respektive områden. Beautiful Visualization undersöker storytelling med data, kommunikation med visuella indikatorer såsom färg samt forskningsmetoder för att sammanställa det hela.

Den här boken beskriver hur några välkända visualiseringar har designats och utvecklats. Det är ett bra sätt att se hur andra hanterar visuell design. Det är särskilt intressant att varenda en av författarna nämner att det svåraste i alla projekt är att samla ihop och rensa data. Det är skönt att veta att till och med de allra bästa analytikerna har något att brottas med.

3. The Accidental Analyst: Show Your Data Who’s Boss av Eileen och Stephen McDaniel

The Accidental Analyst Show Your Data Who’s Boss av Eileen och Stephen McDanielFörfattare: Eileen McDaniel, Stephen McDaniel
Webbplats: Freakalytics
Purchase: Amazon

Den här boken handlar om vad du kan göra när du plötsligt blir inkastad i analysprojekt, utan att ha någon utbildning som analytiker. Många företagsanvändare befinner sig i den situationen varje dag. Vi har tillgång till data, men har kanske en bakgrund inom försäljning, HR, förlag eller drift. Den här boken ger en bra mall för hur du kan bryta ner analysprojekt i tydliga segment och omvandla dem till något användbart och effektivt

Det här boken passar alla som vill börja gräva i data för resultat, oavsett om du har landat ett nytt jobb som dataanalytiker eller plötsligt fått det ansvaret tilldelat dig. The Accidental Analyst guidar dig steg för steg genom hur du bestämmer vilka frågor du vill ha svar på, hur du samlar in data, strukturerar informationen, visar upp den med visuell grafik och kommunicerar resultaten.

4. The Functional Art av Alberto Cairo

The Functional Art av Alberto CairoFörfattare: Alberto Cairo
Webbplats: The Functional Art

Alberto Cairo är datajournalist och undervisar i informationsgrafik och visualisering. Det som är så bra med den här boken är att den förklarar hur viktigt det är följa bästa praxis så nära som möjligt, men att resultatet samtidigt måste vara attraktivt för att intressera slutanvändaren.

"Functional art" som koncept är något som tjänar ett syfte men som ändå har estetiska kvaliteter för att vara tilltalande och fängslande. Cairo menar att det är själva målet med datavisualisering. I den här boken granskar Cairo datavisualiseringens estetiska kvaliteter och hur man kan skapa något vackert och ändå följa branschens bästa praxis. Han fokuserar på hur färg och design kan användas för att förstärka det estetiska, och utnyttja våra hjärnors fantastiska förmåga att uppfatta och minnas information.

5. The Visual Display of Quantitative Information av Edward R.Tufte

The Visual Display of Quantitative Information av Edward R.TufteFörfattare: Edward R. Tufte
Webbplats: Edward Tufte | Amazon

Edward Tuftes bok publicerades första gången 1983 och börjar bli smått föråldrad. Men den behandlar såväl teori som design gällande datagrafik och innehåller illustrationer av några av de bästa och sämsta exemplen. Med över 30 år på nacken är den fortfarande en lysande introduktion till en del tidlösa teorier. Boken placerar dessutom datavisualiseringen i ett historiskt sammanhang. Boken innehåller 250 illustrationer av datavisualiseringsexempel på statistisk grafik tillsammans med detaljerad analys.

6. Cartographies of Time: A History of the Timeline av Daniel Rosenberg, Anthony Grafton

The Visual Display of Quantitative Information av Edward R.TufteFörfattare: Daniel Rosenberg, Anthony Grafton
Webbplats: Amazon

Det här är en riktigt bra bok om du vill läsa in dig på datavisualiseringens historia. Den fokuserar på utvecklingen av visuell tidsrepresentation, vilket har varit en betydelsefull uppgift. Det är en fascinerande bok som avslöjar att många av de utmaningar vi upplever med datavisualisering idag påminner om de som fanns för hundratals år sedan.

Studier i datavisualisering må vara en modern uppgift, men utmaningarna i att representera information på ett visuellt tillgängligt sätt har inte förändrats så mycket genom historien. Vi har försökt visa tidsspecifik data i generationer, från gamla kartor till dagens dashboards. Cartographies of Time är en heltäckande redogörelse av den västerländska civilisationens försök till visuella tidslinjer genom århundradena. Boken behandlar grafiska tidsrepresentationer i Europa och Nordamerika under närmare 600 år, komplett med illustrationer.

7. Information Graphics av Sandra Rendgen, Julius Wiedemann

Information Graphics av Sandra Rendgen, Julius WiedemannFörfattare: Sandra Rendgen, Julius Wiedemann
Webbplats: Amazon

Det här är en enorm soffbordsbok. Den innehåller mer än 400 exempel på informationsgrafik från hela världen, och tar upp datavisualisering inom journalistik, myndigheter, utbildning, affärsverksamhet med mera. Den innehåller även några introduktioner till datavisualiseringens historia och teori samt till datajournalistik.

Information Graphics är som en kalender för datavisualisering. Den första halvan innehåller essäer om historisk kontext och praxis. I bokens andra halva presenteras mer än 200 projekt och 400 exempel på informationsgrafik inom olika ämnen från hela världen. De är indelade i kapitel efter plats, tid, kategori och hierarki.

8. Visual Thinking for Design av Colin Ware

Visual Thinking for Design av Colin WareFörfattare: Colin Ware
Webbplats: Data Visualization Research Lab | Amazon

Om du är intresserad av vetenskapen som ligger bakom datavisualisering så är detta en fantastisk bok. Den är en bra introduktion till design och kognitiv psykologi. En förståelse av dessa ämnen gör dig till en bättre visualiseringsdesigner.

Den här boken går in på vetenskapen och psykologin bakom design och hur du kan använda det i datavisualisering för att kommunicera ditt budskap mer effektivt. Design framställs mer som ett verktyg när man beskriver hur specifika tekniker kan användas för att dra nytta av hur hjärnan bearbetar förnimmelser och tankar. Boken innehåller hundratals exempel i såväl text som visuella färgdiagram.

9. Storytelling With Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals av Cole Nussbaumer Knaflic

Storytelling With Data - A Data Visualization Guide for Business Professionals av Cole Nussbaumer KnaflicFörfattare: Cole Nussbaumer Knaflic
Webbplats: Storytelling With Data

Många böcker om datavisualisering fokuserar på teori eller smådetaljer om hur illustrationer kan användas praktiskt. I den här boken ligger fokus på VARFÖR: varför vi använder visualisering med data. Data är ett verktyg och det är upp till oss att skapa en berättelse med den. Lika mycket som många författare strävar efter att ”visa, inte berätta” med sin text fokuserar Storytelling With Data på att förmedla datans innebörd snarare än att hoppas att den talar för sig själv. I boken nämns att du kan vässa budskapet i din data genom att välja rätt typ av visuellt objekt eller graf för att rikta läsarens uppmärksamhet. Den berör även hur du kommunicerar effektivt med data.

10. Knowledge is Beautiful av David McCandless

Knowledge is Beautiful av David McCandlessFörfattare: David McCandless
Webbplats: Information Is Beautiful

Knowledge is Beautiful är skriven av författaren till datavisualiseringsbloggen Information is Beautiful och använder visuella objekt för att beskriva världen. Den här boken innehåller infografer för att presentera komplex information genom att visa samband och relationer visuellt. Boken tar upp data från konst, vetenskap, hälsa och populära medier för att visa på mönster och samband i våra liv. Den här boken kommer att stilla din nyfikenhet kring allt ifrån att göra diagram över populära hundraser till att mappa de exakta förhållandena i Mellanöstern.

11. Visualize This: The Flowing Data Guide to Design, Visualization, and Statistics av Nathan Yau

Visualize This - The Flowing Data Guide to Design, Visualization, and Statistics av Nathan YauFörfattare: Nathan Yau
Webbplats: Flowing Data | Amazon

I den här boken erbjuder Nathan Yau praktiska tips och handledningar där du steg för steg lär dig att formulera data för att berätta en historia. Visualize This fokuserar mest på statistisk data med tekniska referenser och hur programmering kan användas för att visualisera. Här finns även rekommendationer om verktyg och programvara för grafisk design för både webben och tryck samt kodexempel för webbprogrammering som Python och JavaScript.

12. The Big Book of Dashboards av Steve Wexler, Jeffrey Shaffer och Andy Cotgreave

The Big Book of Dashboards av Steve Wexler, Jeffrey Shaffer och Andy CotgreaveFörfattare: Steve Wexler, Jeffrey Shaffer och Andy Cotgreave
Webbplats: Tableau | Amazon

Om du behöver titta på tonvis av dashboards för att hitta inspiration har du hittat rätt. The Big Book of Dashboards går igenom alla slags dashboards inom olika branscher och områden. Här finns exempel från sjukvård, marknadsföring, ekonomi, kundtjänst, sport med mera.

Här lyfter man fram hur dashboards används i verkligheten och hur viktigt det är att din data alltid är presentabel, oavsett om du sitter vid datorn, håller en presentation i ett konferensrum eller visar upp den på mobilen när du är på språng. I likhet med vad vi såg i Information Dashboard Design, är själva designen bakom en dashboard nästan lika viktig som dess data. The Big Book of Dashboards tar upp praktiska och psykologiska faktorer som du kan stöta på innan de ens blir aktuella.