Goda samtal leder till bra beslut

Över 1 000 företagsledare över hela Storbritannien och EU förklarar hur man leder i en värld av data.

 

Goda samtal leder till bra beslut

Över 1 000 företagsledare över hela Storbritannien och EU förklarar hur man leder i en värld av data.

 

DATADRIVET: BRA I TEORIN, MEN ANVÄNDS INTE I PRAKTIKEN

92 %

av ledande befattningshavare i Europa anser att det är viktigt att hela organisationen har åtkomst till data

83 %

erkänner att de ännu inte har börjat uppmuntra hela verksamheten att förstå hur man kan använda data

The New Decision Making Playbook

Den här e-boken är baserad på data från vår globala forskning, och den guidar och inspirerar dig till tydliga och trygga affärssamtal.


Hämta den kostnadsfria e-boken

”När man är datadriven blir samtalen inte så subjektiva. En blandning av data, insikter och historieberättande kommer troligtvis att leda till förändrade och effektivare beslut.”

- Manuel Rios Krauss, Unilever

Utforska forskningsresultaten

Det oberoende globala opinionsinstitutet YouGov talade med över 1 000 ledande befattningshavare i Storbritannien och EU om vikten av data för deras dagliga resultat. Klicka för att utforska enkätresultaten i en Tableau-dashboard.

Öppna visualiseringen

Utforska forskningsresultaten

Det oberoende globala opinionsinstitutet YouGov talade med över 1 000 ledande befattningshavare i Storbritannien och EU om vikten av data för deras dagliga resultat. Klicka för att utforska enkätresultaten i en Tableau-dashboard.

Öppna visualiseringen i Tableau Public

Vad säger experterna om de här siffrorna?

Den viktiga länken mellan data och bättre affärssamtal

- Prof. Ivo Vlaev, University of Warwick

Därför grundar sig godare affärssamtal i data

- Dan Pell, General Manager och Senior Vice President för EMEA, Tableau

VÄRDET AV DATA I AFFÄRSSAMTAL

73 %

av de europeiska företagsledarna berättar att data hjälper organisationer att ha bättre affärssamtal eftersom den minskar osäkerheten, bidrar till mer korrekta beslut och bygger förtroende
INNOVATION KAN KOMMA FRÅN ALLA HÅLL

47 %

av EU:s företagsledare menar att samtal som förs av personer med nära koppling till ämnet – till exempel personal från tillverknings- eller detaljhandelsledet – förbättrar kvaliteten på affärssamtalen

BMW Group Germany förbättrar resultaten på grossist- och detaljhandelsnivå

”Frågor kan ställas och besvaras direkt under möten, i stället för att stuvas undan för att besvara senare. Det här förändrar dynamiken i mötena totalt – när samtalens fokus ligger på varför saker händer, snarare än vad som händer.”

- Saagar Weth, BMW Group Germany

Läs mer om hur BMW Group Germany förbättrar resultaten med hjälp av Tableau
POSITIVA EFFEKTER AV PANDEMIN

47 %

av EU-cheferna som använder data regelbundet såg att pandemin överlag påverkade affärssamtalen positivt, jämfört med endast 23 % av dem som inte använder dataanalys
BRISTANDE DATAKUNSKAPER HÅLLER TILLBAKA VERKSAMHETEN

50 %

av de europeiska företagscheferna förklarar att det största hindret för att data ska kunna användas till att utveckla affärssamtalen är bristande förståelse för data i hela organisationen

Ytterligare resurser som hjälper dig i din strävan att bli datadriven


Affärerna går bättre när du gör det med Tableau

Samtal som baseras på rätt data, rätt frågor, i rätt ögonblick, ger hela organisationen möjlighet att driva resultat på ett tydligt och tryggt sätt.

Läs mer

Hur gör de?

Läs mer om hur organisationer i hela världen får tillgång till data med Tableau.

Läs mer

Tableau Blueprint

Möt Tableau Blueprint – en metod för att bygga den kompetens du behöver för att din organisation ska lyckas med att bli datadriven.

Läs mer