Tableau hjälper BMW Group Germany att förbättra resultaten inom sin grossist- och detaljhandelsverksamhet


En enda automatiserad dashboard används för att följa upp KPI:er på högsta nivå

Konsolideringen av över 60 datakällor skapar 360-gradig datatransparens

Tableau driver långsiktig kulturell förändring i hela arbetsstyrkan

BMW:s varumärke är synonymt med spetskompetens inom bilindustrin. Bilentusiaster och pendlare runt om i världen ser det berömda blåvita märket som en symbol för lyx och kvalitet. Varje år tillverkar företaget 2,5 miljoner fordon, vilket gör det till ett av Tysklands största handelsföretag.

Inom Tysklands inhemska grossist- och detaljhandel används Tableau för att underbygga försäljnings- och marknadsföringsstrategier, driva samtal med återförsäljare och överträffa KPI:er både på nationell och regional nivå. Här diskuterar Saagar Weth, teamledare inom dataanalys på BMW Group Germany, den avgörande betydelsen av datakonsekvens i hela företaget och hur introduktionen av Tableau förändrade medarbetarnas dagliga arbete med data.

Tableau ger medarbetare möjlighet att hitta insikter när de behöver det och analysera exakt samma information som alla andra i form av en serie välstyrda, extremt visuella dashboards. Det leder till mer enhetlig data över hela verksamheten.

Vilka datautmaningar ställdes man inför på BMW Group Germany före Tableau?

Vi arbetar med många olika datakällor och databaser samt med interna system. Innan vi började använda Tableau var det mer komplicerat att sammanställa, analysera och visualisera information från alla olika datakällor på ett effektivt sätt. Medarbetarna utförde var och en sina egna analyser och rapporteringar, vilket ibland kunde leda till dataavvikelser.

Av den anledningen beslutade vårt ansvariga ledningsteam för två år sedan att skapa ett nytt sätt att arbeta, genom att samla alla dessa olika datasystem i en enda intuitiv analysplattform. En plattform som inte bara skulle kunna stödja en 360-gradersvy och datadrivet beslutsfattande, utan också möjliggöra tvärfunktionella synergier mellan företagets olika team för att hjälpa dem att samarbeta mer effektivt.

Hur implementerade ni det här nya arbetssättet?

Backend-infrastrukturen var superviktig och vi lade ner mycket tid på att få det rätt. Tableau installerades som en övergripande visuell analyslösning, som länkade ihop allt.

Tableau ger medarbetare möjlighet att hitta insikter när de behöver det och analysera exakt samma information som alla andra i form av en serie välstyrda, extremt visuella dashboards. Det leder till mer enhetlig data över hela verksamheten.

Frågor kan ställas och besvaras direkt under möten, istället för att stuvas undan och besvaras senare. Det förändrar mötets dynamik totalt – när samtalet handlar om varför något händer snarare än vad som händer.

Vilka egenskaper gjorde att ni valde Tableau som visuell analyslösning?

Tableaus funktioner för automatisering var centrala för oss. När en dashboard väl har skapats, behöver den aldrig uppdateras manuellt igen. Ny data hämtas automatiskt från olika datakällor, vilket innebär att användare alltid kan analysera den senaste informationen när de än öppnar den. Det går nu mycket snabbare att till exempel bygga KPI-rapporter. Nu har vi mer tid till att skapa och implementera nya datastrategier, ställa frågor och upptäcka viktiga nya insikter som annars skulle ha förblivit dolda.

Det var också viktigt att det var lättanvänt. Tableau gör att personer utan databakgrund lär sig väldigt snabbt och vi får många kommentarer om hur klara och tydliga många dashboards ser ut, vilket gör analyserna extremt enkla och intuitiva att utföra.

Kan du ge ett exempel på hur Tableau har förändrat ert sätt att arbeta?

Precis som alla andra ledarteam måste våra högsta chefer noggrant bevaka KPI:er. Numera ligger KPI:erna i en enda automatiserad dashboard, vilket gör att de kan fördjupa sig i de mätvärden de vill. De kan till exempel utforska efter bilmodell, försäljningsperiod eller region, med avvikande värden som automatiskt rödmarkeras.

Genom att använda dynamiska filter i Tableau istället för statiska tabeller och diagram kan frågor ställas och besvaras direkt under möten, snarare än att stuvas undan och besvaras senare. Det förändrar mötets dynamik totalt – när samtalet handlar om varför något händer snarare än vad som händer.

Detta leder till bättre, mer välgrundat beslutsfattande och mycket snabbare affärsrespons på marknadstrender och utmaningar, vilket är avgörande i det rådande klimatet.

[Vi kan] identifiera var våra mest högpresterande återförsäljare finns och förstå nyckelfaktorerna bakom deras framgångar. Vi kan sedan dela den kunskapen med andra återförsäljare på en aggregerad regional och subregional nivå, för att hjälpa även dem att förbättra sina resultat.

Hur har det här påverkat synen på data i BMW Group Germanys verksamhet?

Det har fått enorma effekter. På mindre än två år har användningen av Tableau vuxit från ingenting till mer än 60 procent av vår arbetsstyrka i Tyskland.

Dessutom används de insikter som genereras till att fatta bättre beslut på alla nivåer i företaget samt för att skapa nya samtal med våra återförsäljare. Vi har till exempel nyligen tagit fram en dashboard för återförsäljare i Tableau baserad på resultat mellan kollegor på olika regionala marknader över hela Tyskland. Det hjälper oss att identifiera var våra mest högpresterande återförsäljare finns och förstå nyckelfaktorerna bakom deras framgångar. Vi kan sedan dela den kunskapen med andra återförsäljare på en aggregerad regional och subregional nivå, för att hjälpa även dem att förbättra sina resultat.

Har du några råd till andra som vill förändra sitt sätt att arbeta med data?

Att analysera data är absolut nödvändigt för alla framtidstänkande företag, men utan en sammanhängande datastrategi kan man snabbt gå vilse. Tableau kan hjälpa och stödja dig i din datatransformation och det är det som gör det så viktigt. Tableau är både enkelt att använda samtidigt som det tillhandahåller djupa insikter. Dessa fördelar, tillsammans med ovärderliga funktioner för automatisering, kan snabbt hjälpa dig på vägen mot att bli en helt datadriven verksamhet.