Tillgängligt nu i Tableau 2022.4 – externa åtgärder i Tableau, bildroll och mycket mer

Tableau 2022.4 har nya funktioner som hjälper dig att spara tid och pengar – bland annat externa åtgärder i Tableau, bildroll och fler funktioner som inspirerats av Tableau-communityt.

Nu är den senaste versionen av Tableau tillgänglig! Tableau 2022.4 innehåller nya funktioner för att öka din produktivitet och spara tid och pengar. 

Vi tittar närmare på höjdpunkterna:

  • Agera direkt på insikter. Kör anpassade, datadrivna arbetsflöden från Tableau-dashboards med en knapptryckning. 
  • Förstå insikter bättre med hjälp av bilder. Återge bilder dynamiskt i dina visualiseringar i större skala genom att ange webbadresser i datauppsättningen som en bildroll. 
  • Arbeta snabbare. Utför vanliga uppgifter effektivare med nya funktioner som inspirerats av Tableau-communityt.
  • Optimera innehållet. Identifiera sätt att förbättra ditt innehåll och fatta välgrundade beslut baserat på arbetsbokens resultat.
  • Leverera personanpassat innehåll i stor skala. Automatisera hanteringen av anpassade vyer och bädda in dem i webbapplikationer, portaler med mera med hjälp av nya utvecklarverktyg. 
  • Skala analys utanför din organisation. Betala efter användning för externa användare i stället för Viewer-licenser.

Prova Tableau eller uppgradera till Tableau 2022.4 redan idag och få tillgång till alla fantastiska funktioner och mycket mer.

Vi tar en titt på vad den senaste versionen innehåller.

Agera direkt på insikter med externa åtgärder i Tableau

För att gå från insikt till handling måste man vanligtvis växla mellan olika program. När du växlar mellan olika program kan du tappa sammanhanget eller tankebanan helt och hållet, och måste agera utifrån ett bristande minne eller gå igenom informationen på nytt.

Nu kan du fatta beslut i kontext och automatisera arbetsflöden från dina Tableau-dashboards med ett enda knapptryck.  Eftersom Tableaus externa åtgärder kan integreras med Salesforce-flödet hjälper de dig att automatisera sofistikerade affärsprocesser och spara tid och pengar åt din organisation. Med hjälp av denna funktion kan du ansluta din dashboard till Salesforce-flödet och skapa en möjlighet, eskalera ett ärende och mycket mer utan att lämna Tableau. 

I arbetsflödet Externa åtgärder i Tableau kopplas data i Tableau ihop med ett flöde i Salesforce. Det gör att du kan agera på data utanför en Salesforce-databas och samla processer med flera steg som involverar olika team och verktyg i ett enda arbetsflöde. 

Användarna drar arbetsflödestillägget till dashboarden.  De konfigurerar arbetsflödet – väljer flöde, väljer blad, mappar fält och formaterar knappen. Detta skapar en knapp på dashboarden som kan användas för att utlösa flöden i Salesforce.

Gör det lättare att förstå insikter med hjälp av bildroller

Ibland kan syftet med datavisualiseringar kännas abstrakt, vilket gör att människor ifrågasätter hur relevanta de egentligen är i arbetet. Genom att lägga till bilder i dina dashboards kan du hjälpa människor att känna igen sig bättre i ämnet. En bild säger trots allt mer än tusen ord.

Bildroll är en ny semantisk fältegenskap som erbjuder ett skalbart och automatiserat sätt att få in bildresurser i Tableau. Nu kan du ta in, anpassa, återanvända och uppdatera bilder på ett effektivare sätt. Med den här nya funktionen mappas textsträngar dynamiskt till bilder som sedan kan användas i kolumn- och radrubriker. Eftersom bilderna hanteras externt hålls lagringskostnaderna nere med bildrollen. Samtidigt kan du förhindra att arbetsböckerna blir för stora för att kunna underhållas och delas.

Användaren lägger till Country (Land), Image (Bild) och SUM(Population) i sin tabell. Användaren har utsett fältet Image (Bild) till en bildroll, och URL:er omvandlas därmed till renderade bilder av nationalflaggor.

Arbeta snabbare med funktioner som inspirerats av Tableau-communityt

Förutom bildroller finns det en rad nya funktioner som kommer från Tableau-communityt! Vi introducerar tre viktiga funktioner som inspirerats av era idéer för att erbjuda effektivare och enklare sätt att utföra vanliga uppgifter.

Tidigare påverkade ett byte av datakälla alla kalkylblad som använde den datakällan. Nu kan du välja att ersätta datakällan endast för det aktuella arbetsbladet. Den här uppdateringen öppnar för möjligheter att spara tid. Nu kan du till exempel skapa ett mallbaserat arbetsblad, duplicera det och byta ut datakällan per blad för att leverera extremt relevanta visualiseringar för rätt data.

Användaren väljer Replace Data Source (Ersätt datakälla) och väljer sedan Replace current worksheet only (Ersätt endast aktuellt arbetsblad). Datakällan ersätts endast för det aktuella arbetsbladet, med en uppdatering av datavisualiseringarna som resultat.

Det har blivit enklare att hyperlänka text för att lägga till kontext och hjälpa slutanvändarna att navigera till ytterligare kunskapskällor. Du kan lägga till och redigera hyperlänkar i RTF-redigeraren genom att klicka på den nya länkknappen i verktygsfältet som är tillgänglig för användare som endast använder tangentbord.

Användaren klickar på Edit Title (Redigera rubrik) och RTF-redigeraren öppnas. I RTF-redigeraren markerar användaren rubriken Call Center Activity Peaks (Aktivitetstoppar i callcenter), trycker på knappen för hyperlänken och infogar länken.

För att formatera strängar med rätt kapitalisering kan du använda den nya funktionen PROPER() i stället för komplicerade beräkningar. Den här funktionen är ett enkelt sätt att konvertera textsträngar med rätt skiftläge så att texten får det format som slutanvändarna vill ha.

Användaren trycker på Analysis (Analys) och sedan på Create Calculated Field (Skapa beräknat fält), vilket öppnar ett fönster. I fönstret använder användaren strängfunktionen PROPER() med Kundnamn som indata. På så sätt omvandlas Kundnamn från versaler till rätt skiftläge.

Optimera innehåll med hjälp av insikter från användningsmätvärden

När du har skapat en arbetsbok är det viktigt att följa upp resultaten av den och se till att tiden och arbetet utnyttjas på rätt sätt. Genom att identifiera vilket innehåll som är populärt och som organisationen kan relatera till kan författarna använda dessa lärdomar när de utformar framtida innehåll.

Arbetsböcker har nu en flik för användning som visar inbyggda Tableau-mätvärden för det totala antalet favoritmarkeringar och visningar som arbetsboken har fått. Dessa insikter ger en feedbackloop där författarna kan se vilka arbetsböcker som bör uppdateras eller tas bort för bättre innehållshantering med självbetjäning. Författare kan visa dessa mätvärden som en tidsserie för att spåra resultaten över tid och se om deras uppdateringar förbättrar användningen. På andra sidan kan tittarna utnyttja användningsstatistik för att kontrollera om innehållet används i bredare utsträckning och om det är tillförlitligt.

Användaren befinner sig på fliken Usage (Användning) i arbetsboken. På fliken finns ett mätvärde på vänster sida som kallas Total Favorites (Totalt antal favoritmarkeringar). Det visar värdet 239 och att det senast uppdaterades för 16 sekunder sedan. I mitten finns ett mätvärde som kallas Total Views (Totalt antal visningar), som visar värdet 3 743 och tidsserier.

Bädda in och automatisera hanteringen av anpassade vyer

Med REST API:er för anpassade vyer möts automatisering och personalisering. För att få meningsfulla och relevanta insikter behöver du ofta filtrera, sortera eller på annat sätt ändra din vy. Med hjälp av anpassade vyer kan du spara en personlig version så att du inte behöver upprepa dina val varje gång. Nu kan utvecklare automatisera hanteringen av anpassade vyer i stor skala med hjälp av REST API:er för anpassade vyer. 

Med REST API:erna för anpassade vyer kan utvecklare hämta, uppdatera och ta bort anpassade vyer och filtrera dem efter arbetsbok och ägare. Tillsammans med inbäddnings-API:et v3 gör REST API:er för anpassade vyer det möjligt att använda anpassade vyer i inbäddade scenarier. Det bidrar till att leverera personliga upplevelser till användarna oavsett var de arbetar. 

Skala analyser i hela organisationen med hjälp av användningsbaserad licensiering för inbäddad analys.

Produktanvändningen kan variera avsevärt mellan olika användare. Skillnaden i användning är särskilt framträdande i inbyggda scenarier där användarnas behov kan vara oförutsägbara. I det fallet är det inte säkert att betalning per licens är det som passar dina behov. 

Därför lanserar vi användningsbaserad licensiering för inbäddad analys i Tableau Cloud. Med den här nya licensmodellen betalar du bara för det värde som du och dina kunder får. Det är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att skala Tableau utanför organisationens väggar. Det här nya erbjudandet maximerar värdet av dina datainvesteringar genom att en innovativ licensmodell kombineras med en förstklassig analysplattform.

Användaren befinner sig i en webbportal som heter Welo med en dashboard på skärmen. Dashboarden heter produktanvändning och innehåller visualiseringar om användaraktivitet, antal dagar sedan senaste kontoaktivitet och antal dagar med aktivitet under den valda perioden

Tack till Tableau-communityt!

Ni inspirerar oss varje dag och varje Tableau-version möjliggörs tack vare ert samarbete och stöd. Vi skulle inte kunna göra det här utan er enorma expertis, kreativitet och vilja att använda data för att lösa problem.

Besök forumet Ideas för att se alla funktioner som vi har lagt till i Tableau baserat på era förslag. Och glöm inte att uppgradera till den senaste Tableau-versionen och börja använda alla dessa spännande nya funktioner.