Waarom data ten grondslag liggen aan betere zakelijke gesprekken

Voor veel medewerkers in allerlei verschillende sectoren, zoals detailhandel, productie, telecommunicatie en financiële diensten, is data interpreteren nu een dagelijkse en zelfs essentiële taak. Medewerkers in allerlei organisatie moeten nu een breder begrip van data ontwikkelen, omdat er gedeelde cijfers en dashboards worden gebruikt om collectieve, onderbouwde besluiten te nemen.

Voor veel medewerkers in allerlei verschillende sectoren, zoals detailhandel, productie, telecommunicatie en financiële diensten, is data interpreteren nu een dagelijkse en zelfs essentiële taak. Ooit was het alleen het domein van data-analyse- en business intelligence-teams, maar nu hebben ook andere afdelingen zoals financiën, HR en marketingteams ermee te maken. Medewerkers in de hele organisatie moeten een breder begrip van data ontwikkelen, omdat er gedeelde cijfers en dashboards worden gebruikt om collectieve, onderbouwde besluiten te nemen. Dat medewerkers binnen organisaties van alle vormen en maten nu regelmatig met data moeten omgaan, zou voor niemand meer een verrassing moeten zijn. Het is weliswaar een op de achtergrond gebeurd, maar het is wel degelijk gebeurd. Voor veel bedrijven is het hebben van de data het probleem niet en is ook toegang mogelijk, maar de schoen wringt juist bij de mate van toegang en ervoor zorgen dat iedereen in elk deel van de organisatie er waarde uit kan halen. En in de meeste gevallen ligt de waarde niet in de data zelf en zelfs niet in de inzichten die eruit kunnen worden gehaald, maar in de besluiten die erop worden gebaseerd. Bij de meeste organisaties is daar een echte transformatie voor nodig. Dit betekent dat de data niet meer alleen toegankelijk is voor analyseteams, maar juist voor het hele bedrijf. Maar een dergelijke transformatie kan niet plaatsvinden zonder aanmoediging van bovenaf, en het is ook niet iets wat van de ene op de andere dag gebeurt. Directieleden moeten de verandering aanmoedigen door een cultuur van datageletterdheid te promoten die zakelijke gesprekken verbetert. Na verloop van tijd brengen datagestuurde bedrijven datageletterde medewerkers voort die inzichten dan gebruiken om hun respectievelijke bedrijven te helpen en zo het concurrentievoordeel aan te scherpen in een herstellende wereldeconomie. Maar dat moet natuurlijk wel worden gestimuleerd.

Voor veel bedrijven is het hebben van de data het probleem niet en is ook toegang mogelijk, maar de schoen wringt juist bij de mate van toegang en ervoor zorgen dat iedereen in elk deel van de organisatie er waarde uit kan halen. En in de meeste gevallen ligt de waarde niet in de data zelf en zelfs niet in de inzichten die eruit kunnen worden gehaald, maar in de besluiten die erop worden gebaseerd.

Wiens verantwoordelijkheid is het om een datacultuur te promoten, en waarom gebeurt dat nog niet?

Datagebruik zou van boven naar onder en van onder naar boven binnen een bedrijf moeten worden gestimuleerd. Er wordt vaak (ten onrechte) van uitgegaan dat er gevorderde datavaardigheden voor nodig zijn, maar dat is nu juist wat er door de democratisering van data is veranderd. En juist de combinatie van datavaardigheden, technologie en menselijk inzicht hebben bedrijven nodig om grote datasets efficiënt te gebruiken en er inzichten uit te halen.

Uit onderzoek bleek dat de redenen dat er geen datacultuur is, de volgende zijn:

  • 52% geeft aan dat er onvoldoende begrip is van de bestaande data
  • 41% gelooft dat er niet genoeg kennis is om inzichten uit data te halen
  • 34% heeft niet genoeg vertrouwen in data
  • 31% denkt dat er te veel data zijn

Managers die worden overladen met informatie, lopen erin vast en kunnen uiteindelijk geen besluit nemen. De uitdaging is nu om de datasilo's in grote bedrijven af te breken, aangezien data van verschillende afdelingen geïsoleerd raken op verspreide digitale eilandjes. Dit probleem verergerde tijdens de pandemie.

Er wordt vaak (ten onrechte) van uitgegaan dat er gevorderde datavaardigheden voor nodig zijn, maar dat is nu juist wat er door de democratisering van data is veranderd. En juist de combinatie van datavaardigheden, technologie en menselijk inzicht hebben bedrijven nodig om grote datasets efficiënt te gebruiken en er inzichten uit te halen.

Houding ten opzichte van data

Onlangs is er in opdracht van Tableau onderzoek gedaan naar de houding van directieleden ten opzichte van data. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 1098 directieleden uit heel Europa, bleek dat meer dan de helft (56%) van de bedrijfsleiders in het VK gelooft dat inzichten uit data kunnen halen een van de belangrijkste vaardigheden is om goede zakelijke gesprekken te voeren, maar dat slechts 12% gelooft dat storytelling belangrijk is. Dit wijst erop dat veel ervaren leiders nu meer prioriteit geven aan harde feiten dan aan verhalen als ze belangrijke zakelijke besluiten nemen. Het is een strategie die bedrijven kan transformeren, omdat datagestuurde gesprekken loyaliteit opbouwen bij medewerkers, die energiek en enthousiast raken doordat er wordt geïnvesteerd in hun professionele ontwikkeling. Het interessante is dat 37% van de ondervraagden zei dat formele gesprekken het belangrijkst zijn, gevolgd door 32% voor de combinatie van formeel/informeel en 31% informeel. De pandemie heeft een negatieve invloed op al deze gesprekken, of ze nu formeel of informeel zijn. Mensen kunnen geen non-verbale hints oppikken, informatie wordt niet volledig gedeeld en vooral informele gesprekken hebben eronder geleden, puur omdat we elkaar niet meer of veel minder face-to-face zien.

Om persoonlijke groei te stimuleren en medewerkers energie te geven, hebben ze de ruimte en informatie nodig om hun ideeën nauwkeurig uit te drukken. Effectieve zakelijke gesprekken stimuleren een efficiënte werkomgeving en bedrijfsleiders zouden elke gelegenheid moeten aangrijpen om deze aan te moedigen.

Wat zijn de barrières die productieve zakelijke gesprekken tegenhouden?

Om persoonlijke groei te stimuleren en medewerkers energie te geven, hebben ze de ruimte en informatie nodig om hun ideeën nauwkeurig uit te drukken. Effectieve zakelijke gesprekken stimuleren een efficiënte werkomgeving en bedrijfsleiders zouden elke gelegenheid moeten aangrijpen om dit aan te moedigen. Onderzoek van Tableau wijst uit dat een gebrek aan data een van de grootste obstakels is om productieve zakelijke gesprekken te voeren (33%). Een gebrek aan data heeft invloed op het vertrouwen dat medewerkers in zakelijke gesprekken hebben, omdat ze dan geen informatie hebben om hun standpunt te onderbouwen. Als kennis niet volledig wordt gedeeld, heeft dit invloed op hoe efficiënt een bedrijf kan werken.

Natuurlijk vinden veel zakelijke leiders dat data belangrijk zijn in zakelijke gesprekken, maar er zijn er maar weinig die een goed ontwikkelde datacultuur in hun organisatie hebben. Volgens onze enquête geeft slechts 19% van de bedrijven aan dat iedereen data gebruikt bij besluitvorming.

Waarom zijn data zo belangrijk?

Met data en analyse kan een bedrijf klantgedrag voorspellen, besluitvorming verbeteren, op trends inspelen en de ROI van marketinginspanningen vaststellen. Hoe duidelijker je je klanten in beeld hebt, hoe makkelijker je ze kunt bereiken. Uit ons onderzoek blijkt dat ondervraagden denken dat het onzekerheid vermindert, nauwkeurigheid bevordert (77%), mensen gefocust houdt (76%) en vertrouwen opwekt doordat er kennis van zaken wordt getoond (76%). Natuurlijk vinden veel zakelijke leiders dat data belangrijk zijn in zakelijke gesprekken, maar er zijn er maar weinig die een goed ontwikkelde datacultuur in hun organisatie hebben. Volgens onze enquête geeft slechts 19% van de bedrijven aan dat iedereen data gebruikt bij besluitvorming. Een zorgwekkende statistiek die moet worden aangepakt door middel van aanmoediging vanuit de directie.

Praktische oplossingen om datavaardigheden een impuls te geven

Bedrijven moeten een cultuur stimuleren waarin data vooropstaan en ervoor zorgen dat leidinggevenden op directieniveau worden opgeleid om minstens de eenvoudigste datasets te kunnen interpreteren. Pas als een bedrijf is doordrongen van een sterke datacultuur, wordt er een positieve impact op de eindresultaten zichtbaar. Ons onderzoek wijst uit dat bedrijven waardevol momentum verliezen door onvoldoende datageletterdheid. Het is aan bedrijven om een cultuur te promoten waarin data de hoofdrol speelt en daar hoort bij dat op elk niveau wordt onderwezen hoe datasets kunnen worden verwerkt en gebruikt. Pas als een bedrijf een sterke datacultuur heeft geïmplementeerd, wordt een positieve impact op de eindresultaten zichtbaar.

Deze blog is gebaseerd op een in opdracht van Tableau uitgevoerd onderzoek door YouGov, waarin wordt gekeken naar de houding van directieleden ten opzichte van data.