Hoe overheden Tableau gebruiken om je actuele informatie te verstrekken over het coronavirus

Nu het coronavirus zich blijft verspreiden via gemeenschappen over de hele wereld, zijn mensen op zoek naar betrouwbare informatie. Overheidsfunctionarissen werken zo snel als ze kunnen om mensen toegang te geven tot die informatie. Ondertussen gebruiken ze interne data-analyses om inzicht te krijgen in de behoeften en om beleid en strategieën te ontwikkelen die hierop inspelen.

[Opmerking van de redactie: Kort na de eerste uitgave van dit blogbericht publiceerde de staat New York een reeks dashboards met dagelijkse data over de nieuwste tests en bevestigde gevallen in de staat en per county. Deze data, ook gedeeld door gouverneur Andrew Cuomo tijdens zijn dagelijkse briefings, zijn van vitaal belang geworden nu zowel de inwoners van New York en de VS als de rest van de wereld de ontwikkelingen van de crisis in New York op de voet volgen. Klik hier om de dashboards te bekijken.]

De vraag van het bredere publiek naar actuele, nauwkeurige data is recentelijk waarschijnlijk nog nooit zo hoog geweest. Nu het coronavirus zich blijft verspreiden via gemeenschappen over de hele wereld, zijn mensen op zoek naar betrouwbare informatie. Overheidsfunctionarissen werken zo snel als ze kunnen om mensen toegang te geven tot die informatie. Ondertussen gebruiken ze interne data-analyses om inzicht te krijgen in de behoeften en om beleid en strategieën te ontwikkelen die hierop inspelen.

Mensen kijken nu nog meer naar de overheid als gezaghebbende bron van waarheid, zegt Steven Spano, Regional Vice President Public Sector bij Tableau. "De waarheid is belangrijk omdat hierdoor angsten worden weggenomen, doelen sneller kunnen worden bereikt en mensen worden geïnformeerd over best practices en de werkelijke situatie. Staten gebruiken Tableau voor data-analyse en het onderbouwen van enkele van de belangrijkste beslissingen die ze in decennia hebben moeten nemen. De besluitvorming wordt hierdoor verbeterd", zegt Spano. "Als gouverneur Cuomo van de staat New York tijdens zijn dagelijkse briefings op basis van de data dus zegt dat het aantal sterfgevallen minder snel toeneemt, dan is de conclusie dat zijn beleid werkt, en stemt hij zijn strategie daarop af en evalueert hij voortdurend opnieuw. Het gaat allemaal om één ding: beschik je over de juiste data? Zo ja, kun je de data dan vernieuwen en analyseren, en ook je strategie aanpassen voor het geval de data niet overeenkomt met je eerdere veronderstellingen?"

Het speciale Analytics-team van Tableau werkt samen met overheden over de hele wereld om transparantie en nauwkeurige data te waarborgen tijdens de COVID-19-uitbraak. Overheden analyseren voortdurend de beschikbare data over de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan om besluiten te nemen over beleid en risicobeperkende maatregelen, zoals bedrijfssluitingen en thuisblijven. En ze informeren het publiek over belangrijke data, zodat mensen kunnen begrijpen wat er aan de hand is in hun gemeenschap.

"Deze ramp is nog lang niet voorbij. En het virus heeft in elke gemeenschap andere gevolgen en uitingen", zegt dokter Barry Chaiken, Clinical Leader bij Tableau Healthcare. "Mensen die niets weten van epidemiologie en medische wetenschap, hebben geen idee van wat er gebeurt en willen graag weten: Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mijn gemeenschap, voor mijn familie? Het is belangrijk dat deze vragen worden beantwoord met duidelijke, openbaar toegankelijke informatie, zodat mensen zich minder bedreigd en kwetsbaar voelen door deze voortdurend veranderende uitdaging".

Chaiken, die in Boston woont, zegt dat hij zelf heeft meegemaakt hoe belangrijk nauwkeurige, realtime openbare informatie is toen uit rapporten bleek dat meer dan honderd COVID-19-gevallen in Boston konden worden herleid tot een recente bedrijfsmeeting in een conferentieruimte in een hotel. "Eerlijk gezegd waren we allemaal doodsbang dat de hele gemeenschap in Boston in no time zou worden besmet", zegt hij. Maar Boston had tegen die tijd al openbare dashboards geplaatst met data over het aantal gevallen in het gebied, zodat mensen konden zien dat de gevreesde piek zich niet had voorgedaan.

Door hun COVID-19-datadashboards toegankelijk te maken voor het grote publiek, stellen sommige overheden in de Verenigde Staten mensen in staat om zelf inzicht te krijgen in de data en uit de eerste hand te zien hoe de besluitvorming wordt beïnvloed door de gebruikte data. Hier zijn enkele voorbeelden van overheden die Tableau gebruiken om inwoners te voorzien van essentiële informatie:

California Health and Human Services

De gezondheidsautoriteiten van de staat hebben twee dashboards gemaakt in Tableau Public: een dashboard toont statistieken over het aantal COVID-19-gevallen in de staat en per county en het andere toont data over het ziekenhuissysteem van de staat. Californië heeft zeer proactief gereageerd op de COVID-19-uitbraak en gouverneur Gavin Newsom was de eerste gouverneur die een maatregel om thuis te blijven uitvaardigde voor een hele staat. Uit vroege data valt af te leiden dat deze aanpak effectief kan zijn om de curve af te vlakken, en de bestuurders van de staat kunnen deze openbare data gebruiken om andere effectieve maatregelen, zoals sociale afstand, in te voeren naarmate de situatie langer duurt.

Dit inzicht in de data is vooral belangrijk, zegt Chaiken, omdat maatregelen zoals thuisblijven weken of maanden kunnen duren. "De data tonen ons dat initiatieven zoals in Californië echt een verschil maken", zegt hij. "Mensen kunnen meer zien dan alleen het feit dat ze niet naar buiten mogen en iets moeten opofferen, en beseffen dat ze deel uitmaken van een inspanning die mogelijk het leven van andere mensen of hun eigen leven kan redden. Deze dashboards zijn bijzonder belangrijk omdat ze mensen motiveren om vol te houden. Zonder deze informatie kunnen mensen het effect of goede doel niet zien".

Bekijk de dashboards hier en hier.

Ohio Department of Health

Gouverneur Mike DeWine gebruikt een regelmatig bijgewerkt dashboard tijdens zijn dagelijkse COVI9-19-briefings om updates te geven over het aantal gevallen en om belangrijke gedragsveranderingen, zoals afstand houden, te bepleiten. Het Ohio Department of Health heeft een dashboard waarin een door de Ohio State University ontwikkeld prognosemodel is ingebouwd dat het verwachte traject van het virus in Ohio laat zien (gebaseerd op de beschikbare data).


Dr. Amy Acton, directeur van het Ohio Department of Health, geeft een toelichting op het dashboard van de staat tijdens de dagelijkse briefings van de gouverneur (foto afkomstig van het kantoor van gouverneur Mike DeWine).

Het model laat duidelijk zien dat de piek van het virus veel ernstiger zou zijn zonder de door de staat opgelegde beperkende maatregelen, zoals de verplichting om thuis te blijven. Door data op deze manier met het publiek te delen, worden het begrip en de acceptatie van de beperkende maatregelen op lange termijn bevorderd. Dit is essentieel omdat alle mensen zo worden herinnerd aan de rol die zij zelf hebben hierin.

Bekijk het dashboard.

Wyoming Department of Health

Net als Californië en Ohio heeft ook het Department of Health van Wyoming een dashboard in Tableau om de data over het aantal gevallen bij te houden. Maar Wyoming geeft veel gedetailleerdere data in het dashboard. Naast meer basisdata zoals ziekenhuisopnamen en het aantal positieve testen, toont Wyoming ook het aantal gevallen per risicoblootstelling, zoals de contacten van een persoon met een bekend geval of eventuele reizen in binnen- of buitenland. Zelfs de gemelde symptomen van gevallen worden getoond, van de meest voorkomende (hoest) tot minder frequente (buikpijn).

De manier waarop instanties besluiten om data te delen, is "meer een kunst dan een wetenschap", zegt Spano. Besluiten welke informatie met het publiek wordt gedeeld, verschilt eigenlijk niet veel van de manier waarop artsen leren hoe ze patiënten slecht nieuws moeten brengen, zegt Chaiken.

"Je moet een strategische manier bedenken om informatie te verschaffen. Vooral als het gaat om informatie die mensen liever niet willen horen, moet je rekening houden met wat mensen daadwerkelijk kunnen incasseren".

De verschillende detailniveaus in de openbare data die door de verscheidene instanties worden gepresenteerd, tonen aan dat deze zaken worden afgewogen voordat de data beschikbaar worden gesteld.

Bekijk het dashboard.

Fraser Health Authority (Vancouver, Brits-Columbia)

De Fraser Health Authority, een van de vijf door de overheid gefinancierde gezondheidsregio's in de provincie Brits-Columbia, heeft een enigszins andere aanpak. Leidinggevenden wilden data niet alleen delen als eenrichtingsverkeer van de overheid naar het publiek, maar mensen ook een manier bieden om zelf hun data toe te voegen. De FHA, in samenwerking met hackathonorganisatie Bizhacks, ontwikkelde een portal waar bewoners dagelijks kunnen inchecken om hun status te melden. Mensen kunnen laten weten of ze thuisblijven en zichzelf isoleren omdat ze ziek zijn of omdat ze sociale afstand willen houden, en verschillende redenen aangeven waarom ze toch hun huis verlaten, met inachtneming van een veilige afstand van anderen en een goede hygiëne. Een kaart die in Tableau is gemaakt, koppelt deze data aan het aantal gemelde gevallen. De portal linkt ook naar een andere bron, Helping Heroes, waar bewoners hulp kunnen vragen of bieden aan anderen. Doordat de portal interactief is, blijven mensen betrokken bij de crisis en krijgen ze een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor ekaar.

Bekijk het dashboard.

Bekijk deze visualisatie op Tableau Public om te zien waar overheden Tableau gebruiken voor het delen van data over COVID-19:

Bekijk het dashboard.

Tijdens de COVID-19-uitbraak zijn data een cruciaal hulpmiddel om inzichten in de pandemie en informatie over levensreddend beleid te geven. Ga voor meer informatie over data en het coronavirus naar onze COVID-19 Data Resource Hub.