ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

Tableau Desktop


รับ Tableau Desktop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tableau Creator

ดูข้อเสนอและราคา

ระบบปฏิบัติการ

Windows

Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (x64), Windows 11

ข้อกำหนดระบบขั้นต่ำ

 • Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3 (Dual Core)
 • หน่วยความจำ 4 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง HDD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า
 • CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT

ข้อกำหนดที่แนะนำ

 •  Intel Core i7 หรือ AMD Ryzen 7 (Quad Core)

 • หน่วยความจำ 16 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง SSD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า
Mac

macOS Big Sur 11.4+, macOS Monterey 12.6+ (สำหรับ Tableau 2022.3+), macOS Ventura (สำหรับ Tableau 2022.3+), macOS Sonoma (สำหรับ Tableau 2022.3+)

ข้อกำหนดระบบขั้นต่ำ

 • โปรเซสเซอร์ Intel - Core i3 (Dual Core) หรือใหม่กว่า

 • โปรเซสเซอร์ Apple Silicon (ที่ใช้ Rosetta - 24.1 หรือต่ำกว่า)
 • โปรเซสเซอร์ Apple Silicon (เวอร์ชัน 24.2 หรือใหม่กว่า)
 • หน่วยความจำ 4 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง HDD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า

ข้อกำหนดที่แนะนำ

 •  Intel Core i7 (Quad Core)

 • หน่วยความจำ 16 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง SSD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า

สภาพแวดล้อมเสมือน

 • สภาพแวดล้อม Citrix, Microsoft Hyper-V, Parallels และ VMware
 • ผลิตภัณฑ์ของ Tableau ทั้งหมดทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเมื่อกำหนดค่าด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ที่อยู่เบื้องหลังและข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำอย่างถูกต้อง CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT ดังนั้นจึงต้องปิดใช้งานโหมด Processor Compatibility

การทำให้เป็นสากล

 • Tableau Desktop เปิดใช้งาน Unicode และเข้ากันได้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในภาษาใดก็ได้
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้และเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ฝรั่งเศส (แคนาดา) เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกสแบบบราซิล สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ และไทย

แหล่งข้อมูล Tableau Desktop

เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลนับร้อยด้วย Tableau Desktop


 
 • แหล่งข้อมูล Tableau Server
 • Actian Vector
 • Alibaba AnalyticDB for MySQL
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon EMR Hadoop Hive**
 • Amazon Redshift
 • Anaplan
 • Apache Drill**
 • Box
 • TIBCO® Data Virtualization
 • ClickHouse
 • Cloudera Hadoop Hive และ Impala; Hive CDH3u1 ซึ่งมี Hive .71 หรือใหม่กว่า Impala 1.0 หรือใหม่กว่า (มีการรองรับ Kerberos สำหรับ Impala)
 • Databricks
 • Denodo
 • Dropbox
 • Esri ArcGIS Server
 • EXASOL 4.2 หรือใหม่กว่า
 • Firebird
 • Google Analytics
 • Google BigQuery
 • Google Cloud SQL
 • Google Drive
 • Hortonworks Hadoop Hive**
 • HP Vertica
 • IBM BigInsights*
 • IBM DB2
 • IBM PDA Netezza
 • Impala
 • ไฟล์ JSON
 • Kognitio
 • Kyvos**
 • LinkedIn Sales Navigator
 • MariaDB
 • Marketo
 • MarkLogic
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Access 2007 หรือใหม่กว่า*
 • Microsoft Azure Synapse
 • Microsoft Azure SQL DB
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Excel
 • Microsoft OneDrive และ SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint Lists
 • Microsoft Spark on HDInsight
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server Analysis Services
 • MonetDB
 • MongoDB BI
 • MySQL
 • OData
 • Oracle Database
 • Oracle Eloqua
 • Oracle Essbase
 • Oracle Netsuite
 • PDF
 • Pivotal Greenplum**
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Progress OpenEdge
 • Qubole
 • QuickBooks Online
 • Salesforce.com รวมถึง Force.com และ Database.com
 • Salesforce Data Cloud
 • Salesforce Datorama
 • Salesforce Marketing Cloud
 • SAP HANA
 • SAP NetWeaver Business Warehouse*
 • SAP SuccessFactors
 • SAP Sybase ASE*
 • SAP Sybase IQ*
 • ServiceNow
 • Snowflake
 • SparkSQL**
 • ไฟล์ Spatial (Esri Shapefiles, KML, GeoJSON และไฟล์ประเภท MapInfo)
 • Splunk
 • Starburst
 • ไฟล์เชิงสถิติ SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) และ R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Data Extract
 • Teradata
 • Teradata OLAP Connector
 • ไฟล์ Text -- เครื่องหมายจุลภาคแยกค่าไฟล์ (.csv)
 • ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่รองรับ ODBC 3.0
 • ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่รองรับ JDBC 4.0
 • ข้อมูลเว็บจำนวนมากกับตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ
 • เชื่อมต่อ Tableau ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมแบบไร้รอยต่อด้วยตัวเชื่อมต่อบน Tableau Exchange

* ใช้ได้สำหรับ Windows เท่านั้น

** ไม่มีให้ใช้งานใน Tableau for Apple Silicon

 • Google ชีต
 • JSON
 • Microsoft Access 2007 หรือใหม่กว่า (Windows เท่านั้น)
 • Microsoft Excel 2007 หรือใหม่กว่า
 • OData
 • PDF
 • ไฟล์ Spatial (Esri Shapefiles, KML, GeoJSON และไฟล์ประเภท MapInfo)
 • ไฟล์เชิงสถิติ SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) และ R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Data Extract
 • ไฟล์ Text -- เครื่องหมายจุลภาคแยกค่าไฟล์ (.csv)
 • ข้อมูลเว็บจำนวนมากกับตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ

ข้อกำหนด Tableau Prep

Tableau Prep


รับ Tableau Prep ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tableau Creator

ดูข้อเสนอและราคา

ข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ

Windows

Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (x64), Windows 11

ข้อกำหนดระบบขั้นต่ำ

 • Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3 (Dual Core)
 • หน่วยความจำ 4 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง HDD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า
 • CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT

ข้อกำหนดที่แนะนำ

 •  Intel Core i7 หรือ AMD Ryzen 7 (Quad Core)

 • หน่วยความจำ 16 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง SSD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า

ข้อกำหนดประสิทธิภาพสูง

 • Intel Core i7 หรือ AMD Ryzen 7 (8 Core)
 • หน่วยความจำ 32 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง SSD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า
Mac

macOS Big Sur 11.4+, macOS Monterey 12.6+ (สำหรับ Tableau 2022.3+), macOS Ventura (สำหรับ Tableau 2022.3+), macOS Sonoma (สำหรับ Tableau 2022.3+)

ข้อกำหนดระบบขั้นต่ำ

 • โปรเซสเซอร์ Intel - Core i3 (Dual Core) หรือใหม่กว่า
 • โปรเซสเซอร์ Apple Silicon (ที่ใช้ Rosetta - 2024.1 หรือต่ำกว่า)
 • โปรเซสเซอร์ Apple Silicon (เวอร์ชัน 2024.2 หรือใหม่กว่า)
 • หน่วยความจำ 4 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง HDD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า 

ข้อกำหนดที่แนะนำ

 •  Intel Core i7 (Quad Core)

 • หน่วยความจำ 16 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง SSD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า

สภาพแวดล้อมเสมือน

 • สภาพแวดล้อม Citrix, Microsoft Hyper-V, Parallels และ VMware
 • ผลิตภัณฑ์ของ Tableau ทั้งหมดทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเมื่อกำหนดค่าด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ที่อยู่เบื้องหลังและข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำอย่างถูกต้อง CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT ดังนั้นจึงต้องปิดใช้งานโหมด Processor Compatibility 

การทำให้เป็นสากล

 • Tableau Prep เปิดใช้งานยูนิโค้ดได้และรองรับข้อมูลที่จัดเก็บในทุกภาษา
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้และเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ฝรั่งเศส (แคนาดา) เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกสแบบบราซิล สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ และไทย

Prep Conductor

 • สำหรับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ Prep Conductor โปรดดู Tableau Server

แหล่งข้อมูล Tableau Prep

เชื่อมต่อกับข้อมูลที่คุณสนใจด้วย Tableau Prep


 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon EMR Hadoop Hive**
 • Amazon Redshift
 • Alibaba AnalyticsDB
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Apache Drill**
 • Box
 • ClickHouse
 • Cloudera Hadoop
 • Cloudera Impala
 • Databricks
 • Denodo
 • Dropbox
 • Exasol
 • Google Cloud SQL
 • Google Drive
 • Hortonworks Hadoop Hive**
 • HP Vertica
 • IBM BigInsights
 • IBM DB2
 • IBM PDA (Netezza)
 • JDBC
 • Kognitio
 • Kyvos**
 • MapR Hadoop Hive
 • MariaDB
 • MarkLogic 7.0 และ 8.0
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Access
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Azure Synapse
 • Microsoft SQL Server
 • Monet DB
 • Mongo DB
 • MySQL
 • ODBC
 • OneDrive
 • Oracle
 • Oracle Netsuite
 • PDF
 • Pivotal Greenplum Database**
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Qubole Presto
 • Salesforce
 • Salesforce Data Cloud
 • Salesforce Datorama
 • Salesforce Marketing Cloud
 • SAP HANA
 • SAP Sybase IQ*
 • SAP Sybase ASE*
 • Snowflake
 • SparkSQL**
 • Splunk
 • ไฟล์เชิงสถิติ
 • Tableau Extracts
 • แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บน Tableau
 • Teradata
 • ไฟล์ข้อความ
 • เชื่อมต่อ Tableau ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมแบบไร้รอยต่อด้วยตัวเชื่อมต่อบน Tableau Exchange

* ใช้ได้สำหรับ Windows เท่านั้น

** ไม่มีให้ใช้งานใน Tableau for Apple Silicon

ข้อกำหนด Tableau Server

Tableau Server

เว็บเบราว์เซอร์

 • Chrome บน Windows, Mac และ Android
 • Microsoft Edge บน Windows
 • Mozilla Firefox& และ Firefox ESR บน Windows และ Mac
 • Apple Safari บน Mac และ iOS
 • Tableau Mobile iOS และ Android Apps มีให้บริการที่ Apple App Store และ Google Play Store ตามลำดับ

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการติดตั้ง

 • Microsoft Windows Server 2016, 2019 (x64)
 • Microsoft Windows Server 2022 (Tableau Server 2023.3.1+)
 • สำหรับ Tableau Server รุ่นล่าสุด: Alma Linux 8.x และ 9.x, Amazon Linux 2 และ 2023, CentOS 7.9+, CentOS Stream 8.x และ 9.x, Oracle Linux 7.3+, 8.x และ 9.x, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3+,  8.3+ และ 9.x, Rocky Linux 8.x และ 9.x, Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS และ 22.04 LTS, ทั้งหมดบนชิปเซ็ต x86-64 เท่านั้น ( ไม่รองรับโปรเซสเซอร์ที่ใช้ ARM)
 • สำหรับตารางที่แสดงการสนับสนุน Linux distro ในเวอร์ชัน Tableau Server ที่รองรับทั้งหมด โปรดดู เอกสารประกอบของเรา
 • CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT

ข้อมูลจำเพาะขั้นต่ำใช้แนะนำสำหรับการเป็นต้นแบบและการทดสอบ Tableau Server เท่านั้น ระบบติดตั้งจะตรวจสอบข้อกำหนดระบบขั้นต่ำและจะไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่น้อยกว่าค่าเหล่านี้:

 • 4 คอร์ / 8v-CPU (ex.AWS)
 • หน่วยความจำระบบ 64 GB (โหนดเริ่มต้น)
 • หน่วยความจำระบบ 16 GB (โหนดเพิ่มเติมในการใช้งานหลายโหนด)
 • พื้นที่ดิสก์ว่างขั้นต่ำ 15 GB
 

ข้อเสนอแนะขั้นต่ำสำหรับการผลิต

การกำหนดค่าขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการใช้การผลิตของ Tableau Server ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์เหล่านี้:

 • 8 คอร์ / 16V-CPU (ex.AWS)
 • หน่วยความจำระบบ 128 GB
 • พื้นที่ดิสก์ว่างขั้นต่ำ 50 GB
Tableau Prep Conductor

เราขอแนะนำให้ใช้ Tableau Prep Conductor กับโหนดที่กำหนดที่มีอย่างน้อย 4 คอร์และหน่วยความจำ 16 GB อาจจำเป็นต้องมีทรัพยากรเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน ติดต่อ Tableau สำหรับคำแนะนำทางเทคนิคและขนาด

Tableau Resource Monitoring Tool

Tableau Resource Monitoring Tool มีสององค์ประกอบ ได้แก่ เอเจนต์ที่ติดตั้งบนแต่ละโหนดของกลุ่ม Tableau Server ที่ทำการตรวจสอบ และ RMT Server สำหรับประมวลผลและโฮสต์บริการเว็บ จำเป็นต้องมีเครื่อง/VM แยกสำหรับ RMT Server ซึ่งเป็นสถานที่ประมวลผลและวิเคราะห์ทั้งหมด ข้อมูลจำเพาะขั้นต่ำสำหรับ RMT Server ได้แก่:

 • Microsoft Windows Server 2016, 2019 และ 2022
 • Alma Linux 8.x and 9.x, Amazon Linux 2 and 2023, CentOS 7.9+, CentOS Stream 8.x and 9.x, Oracle Linux 7.3+, 8.x and 9.x, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3+,  8.3+ and 9.x, Rocky Linux 8.x and 9.x, Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS and 22.04 LTS, ทั้งหมดบนชิปเซ็ต x86-64 เท่านั้น (ไม่รองรับโปรเซสเซอร์ที่ใช้ ARM), Linux distro
 • CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT
 • CPU 8 คอร์ (16 vCPUs)
 • RAM 64 GB
 • พื้นที่ดิสก์ ไดร์ฟ SSD 500 GB หรือที่คล้ายกันสำหรับปฏิบัติการ

สำหรับการติดตั้ง RMT Server ที่ตรงกับฮาร์ดแวร์ที่ระบุข้างต้น Resource Monitoring Tool สามารถรายงานประสิทธิภาพของการใช้งาน Tableau Server ที่ให้บริการมากถึง 10,000 มุมมองต่อชั่วโมง
สำหรับการใช้งานที่มีโหลดมุมมองมากกว่าต่อชั่วโมง หรือจำนวนงานพื้นหลังสูงมาก อาจเกิดความหน่วงของข้อมูล ในกรณีเหล่านี้ คุณอาจจำเป็นต้องอัปเกรดฮาร์ดแวร์

Tableau Content Migration Tool

Content Migration Tool ทำงานจากคอมพิวเตอร์ Windows และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Tableau Server ที่มีการเปิดใช้งาน Advanced Management หากต้องการดูเวอร์ชันที่เข้ากันได้ของ Tableau Server และ Content Migration Tool โปรดตรวจสอบที่นี่ ข้อมูลจำเพาะขั้นต่ำคือ:

 • Microsoft Windows 8 หรือใหม่กว่า (x64)
 • Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3 (Dual Core)
 • 4 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง HDD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า คุณอาจจำเป็นต้องมีพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมหากคุณกำลังย้ายเนื้อหาในปริมาณมาก เนื้อหาทั้งหมดถูกจัดเก็บภายในเครื่องบนดิสก์ระหว่างการย้ายข้อมูล
การนำไปใช้ในองค์กร

ติดต่อ Tableau สำหรับคำแนะนำทางเทคนิคและขนาด

อ่านเอกสารประกอบการปรับขนาดของ Tableau Server เพื่อทราบข้อเสนอแนะด้านสถาปัตยกรรมและดูผลลัพธ์เกณฑ์วัดมาตรฐาน

ดูเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อทราบข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการปรับขนาด ความพร้อมใช้งานสูง และการปรับ Tableau ให้เหมาะสำหรับองค์กร

การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัย

รองรับ Microsoft Active Directory, SAML 2.0, OpenID Connect และผู้ใช้และกลุ่ม Tableau ในตัวสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการนิยามสมาชิกภาพกลุ่ม Kerberos รองรับ Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Analysis Services และ Cloudera Impala LDAP สำหรับ Tableau Server บน Linux

สภาพแวดล้อมเสมือน

สภาพแวดล้อม Citrix, Microsoft Hyper-V, Parallels, VMware (รวมถึง vMotion), Amazon Web Services, Google Cloud Platform และ Microsoft Azure

ผลิตภัณฑ์ของ Tableau ทั้งหมดทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนเมื่อกำหนดค่าด้วยระบบปฏิบัติการที่อยู่เบื้องหลังและข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำอย่างเหมาะสม CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT ดังนั้นจึงต้องปิดใช้งานโหมด Processor Compatibility เราแนะนำการใช้งาน VM กับการระบุ CPU ที่กำหนด

การทำให้เป็นสากล

อินเทอร์เฟซผู้ใช้และเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ฝรั่งเศส (แคนาดา) เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกสแบบบราซิล สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ และไทย

แหล่งข้อมูล Tableau Server

เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลนับร้อยด้วย Tableau Server


 • Actian Vectorwise
 • Alibaba AnalyticDB for MySQL
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon Elastic MapReduce
 • Amazon Redshift
 • Anaplan
 • Apache Drill
 • Box
 • Cloudera Hadoop Hive และ Impala; Hive CDH3u1 ซึ่งมี Hive .71 หรือใหม่กว่า Impala 1.0 หรือใหม่กว่า
 • Databricks
 • Datorama
 • Denodo
 • Dropbox
 • ESRI ArcGIS
 • EXASOL 4.2 หรือใหม่กว่าสำหรับ Windows
 • Firebird
 • Google Analytics
 • Google BigQuery
 • Google Cloud SQL
 • Google Drive
 • Hortonworks Hadoop Hive
 • HP Vertica
 • IBM BigInsights*
 • IBM DB2
 • IBM PDA Netezza
 • Impala
 • ไฟล์ JSON
 • Kognitio*
 • Kyvos
 • LinkedIn Sales Navigator
 • MariaDB
 • Marketo
 • MarkLogic
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Access 2007 หรือใหม่กว่า*
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Azure SQL DB
 • Microsoft Azure Synapse
 • Microsoft Excel
 • Microsoft OneDrive และ SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint Lists
 • Microsoft Spark on HDInsight
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server Analysis Services
 • MonetDB*
 • MongoDB BI
 • MySQL
 • OData
 • Oracle Database
 • Oracle Eloqua
 • Oracle Essbase
 • PDF
 • Pivotal Greenplum
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Progress OpenEdge
 • Qubole
 • QuickBooks Online
 • Salesforce.com รวมถึง Force.com และ Database.com
 • SAP HANA
 • SAP NetWeaver Business Warehouse*
 • SAP Sybase ASE*
 • SAP Sybase IQ*
 • ServiceNow
 • Snowflake
 • Spark SQL
 • ไฟล์ Spatial (Esri Shapefiles, KML, GeoJSON และไฟล์ประเภท MapInfo)
 • Splunk Enterprise
 • ไฟล์เชิงสถิติ SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) และ R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Extracts
 • Teradata
 • Teradata OLAP Connector
 • TIBCO® Data Virtualization*
 • ไฟล์ Text รวมถึงเครื่องหมายจุลภาคแยกค่าไฟล์ (.csv)
 • ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่รองรับ ODBC 3.0
 • ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่รองรับ JDBC 4.0
 • ข้อมูลเว็บจำนวนมากกับตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ
 • เชื่อมต่อ Tableau ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมแบบไร้รอยต่อด้วยตัวเชื่อมต่อบน Tableau Exchange

* ใช้ได้สำหรับ Tableau Server บน Windows เท่านั้น

Tableau Cloud

เว็บเบราว์เซอร์

 • Chrome บน Windows, Mac และ Android
 • Microsoft Edge บน Windows
 • Mozilla Firefox& และ Firefox ESR บน Windows และ Mac
 • Apple Safari บน Mac และ iOS

แหล่งข้อมูล

 • การแยกแหล่งข้อมูลทั้งหมดเข้ากันได้กับ Tableau Desktop หมายเหตุ ไม่สามารถใช้การแยกแหล่งข้อมูลแบบหลายมิติ (ลูกบาศก์)
 • การเชื่อมต่อแบบสดไปยังแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ทั้งที่โฮสต์ในระบบคลาวด์และในองค์กรผ่านทางไคลเอ็นต์ Tableau Bridge โปรดดูรายการทั้งหมดที่นี่
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการเชื่อมต่อแบบสดและการแยกข้อมูลใน Tableau Cloud โปรดดูเอกสารประกอบ

การจัดเก็บข้อมูล

 • 100 กิกะไบต์

การทำให้เป็นสากล

 • Tableau Cloud เปิดใช้งาน Unicode และเข้ากันได้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในภาษาใดก็ได้
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้และเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ฝรั่งเศส (แคนาดา) เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกสแบบบราซิล สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ และไทย

Tableau Mobile

ระบบปฏิบัติการ

เราแนะนำให้ใช้งาน iOS และ Android OS เวอร์ชันล่าสุด มีข้อกำหนด OS ขั้นต่ำในการรองรับ

 • iOS 15 หรือใหม่กว่า
 • Android 8 หรือใหม่กว่า

สภาพแวดล้อม Tableau

 • บัญชีบน Tableau Server 10.5 หรือใหม่กว่า หรือบน Tableau Cloud

การทำให้เป็นสากล

 • Tableau Mobile เปิดใช้งาน Unicode และเข้ากันได้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในภาษาใดก็ได้
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้และเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ฝรั่งเศส (แคนาดา) เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกสแบบบราซิล สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ และไทย

Tableau Reader

แหล่งข้อมูล

 • เวิร์กบุ๊กแพ็กเกจ Tableau Desktop

การปฏิสัมพันธ์กับไฟล์

 • ดู กรอง จัดเรียง ส่งออก พิมพ์ และการจัดหน้า

ระบบปฏิบัติการ

Windows
 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (x64), Windows 11
 • หน่วยความจำ 2 GB
 • พื้นที่ดิสก์ว่างขั้นต่ำ 1.5 GB
 • CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT
Mac

 • macOS Big Sur 11.4+, macOS Monterey 12.6+ (สำหรับ Tableau 2022.3+), macOS Ventura (สำหรับ Tableau 2022.3+), macOS Sonoma (สำหรับ Tableau 2022.3+)
 • โปรเซสเซอร์ Intel - Core i3 (Dual Core) หรือใหม่กว่า
 • โปรเซสเซอร์ Apple Silicon (ที่ใช้ Rosetta - 2024.1 หรือต่ำกว่า)
 • โปรเซสเซอร์ Apple Silicon (เวอร์ชัน 2024.2 หรือใหม่กว่า)
 • หน่วยความจำ 4 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง HDD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า

การทำให้เป็นสากล

 • Tableau Reader เปิดใช้งาน Unicode และเข้ากันได้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในภาษาใดก็ได้
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้และเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ฝรั่งเศส (แคนาดา) เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกสแบบบราซิล สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ และไทย

Tableau Public

ระบบปฏิบัติการ

Windows
 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (x64), Windows 11
 • หน่วยความจำ 2 GB
 • พื้นที่ดิสก์ว่างขั้นต่ำ 1.5 GB
 • CPU ต้องรองรับชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT
Mac

 • macOS Big Sur 11.4+, macOS Monterey 12.6+ (สำหรับ Tableau 2022.3+), macOS Ventura (สำหรับ Tableau 2022.3+), macOS Sonoma (สำหรับ Tableau 2022.3+)
 • โปรเซสเซอร์ Intel - Core i3 (Dual Core) หรือใหม่กว่า
 • โปรเซสเซอร์ Apple Silicon (ที่ใช้ Rosetta - 2024.1 หรือต่ำกว่า)
 • โปรเซสเซอร์ Apple Silicon (เวอร์ชัน 2024.2 หรือใหม่กว่า)
 • หน่วยความจำ 4 GB หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่าง HDD ขนาด 2 GB หรือมากกว่า

สภาพแวดล้อมเสมือน

 • สภาพแวดล้อม Citrix, Microsoft Hyper-V, Parallels, VMware, Microsoft Azure และ Amazon EC2
 • ผลิตภัณฑ์ของ Tableau ทั้งหมดทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเมื่อกำหนดค่าด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ที่อยู่เบื้องหลังและข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำอย่างถูกต้อง CPU ต้องรองรับ ชุดคำสั่ง SSE4.2 และ POPCNT ดังนั้นจึงต้องปิดใช้งานโหมด Processor Compatibility 

แหล่งข้อมูล

เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลเหล่านี้ด้วย Tableau Desktop Public Edition

 • Google ชีต
 • ไฟล์ JSON
 • Microsoft Excel 2007 หรือใหม่กว่า
 • OData
 • PDF
 • ไฟล์ Spatial (Esri Shapefiles, KML, GeoJSON และไฟล์ประเภท MapInfo)
 • ไฟล์เชิงสถิติ SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) และ R (*.rdata, *.rda)
 • ไฟล์ Text -- เครื่องหมายจุลภาคแยกค่าไฟล์ (.csv)
 • ข้อมูลเว็บจำนวนมากกับตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ

เว็บเบราว์เซอร์

 • Chrome บน Windows, Mac และ Android
 • Microsoft Edge บน Windows
 • Mozilla Firefox& และ Firefox ESR บน Windows และ Mac
 • Apple Safari บน Mac และ iOS

การทำให้เป็นสากล

 • Tableau Public เปิดใช้งาน Unicode และเข้ากันได้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในภาษาใดก็ได้
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้และเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ฝรั่งเศส (แคนาดา) เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกสแบบบราซิล สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ และไทย

Tableau Bridge

สามารถดูข้อกำหนดทางเทคนิคของ Tableau Bridge ได้ที่นี่