Produkter

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Tableau Desktop


Få Tableau Desktop som en del av Tableau Creator

Visa erbjudanden och priser

Operativsystem

Windows
 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (64-bitars), Windows 11
 • 2 GB minne
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT
Mac
 • macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11.4+, macOS Monterey 12.6+ (för Tableau 2022.3+) och macOS Ventura (för Tableau 2022.3+)
 • Intel-processorer
 • Apple Silicon-processorer (med Rosetta)
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken

Virtuella miljöer

 • Citrix-miljöer, Microsoft Hyper-V, Parallels och VMware.
 • Alla Tableaus produkter fungerar i virtualiserade miljöer när de är konfigurerade med rätt underliggande Windows-operativsystem och minimikraven på maskinvara är uppfyllda. CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT och därför måste all processorkompatibilitet inaktiveras.

Internationalisering

 • Tableau Desktop är Unicode-aktiverat och kompatibelt med data som sparats på alla språk.
 • Användargränssnittet och stöddokumentationen finns på engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska (Frankrike), franska (Kanada), tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, svenska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och thai.

Datakällor för Tableau Desktop

Anslut till hundratals datakällor med Tableau Desktop.


 • Datakällor för Tableau Server
 • Actian Vector
 • Alibaba AnalyticDB för MySQL
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon Elastic MapReduce
 • Amazon Redshift
 • Anaplan
 • Apache Drill
 • Box
 • TIBCO® Data Virtualization
 • ClickHouse
 • Cloudera Hadoop Hive och Impala; Hive CDH3u1, vilket inkluderar Hive .71 eller senare, Impala 1.0 eller senare (inkl. Kerberos-stöd för Impala)
 • Databricks
 • Denodo
 • Dropbox
 • Esri ArcGIS Server
 • EXASOL 4.2 eller senare
 • Firebird
 • Google Analytics
 • Google BigQuery
 • Google Cloud SQL
 • Google Drive
 • Hortonworks Hadoop Hive
 • HP Vertica
 • IBM BigInsights*
 • IBM DB2
 • IBM PDA Netezza
 • Impala
 • JSON-filer
 • Kognitio
 • Kyvos
 • LinkedIn Sales Navigator
 • MariaDB
 • Marketo
 • MarkLogic
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Excel 2007 eller senare*
 • Microsoft Azure Synapse
 • Microsoft Azure SQL DB
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Excel
 • Microsoft OneDrive och SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint Lists
 • Microsoft Spark på HDInsight
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server Analysis Services
 • MonetDB
 • MongoDB BI
 • MySQL
 • OData
 • Oracle Database
 • Oracle Eloqua
 • Oracle Essbase
 • Oracle Netsuite
 • PDF
 • Pivotal Greenplum
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Progress OpenEdge
 • Qubole
 • QuickBooks Online
 • Salesforce.com, inklusive Force.com och Database.com
 • Salesforce Data Cloud
 • Salesforce Datorama
 • Salesforce Marketing Cloud
 • SAP HANA
 • SAP NetWeaver Business Warehouse*
 • SAP SuccessFactors
 • SAP Sybase ASE*
 • SAP Sybase IQ*
 • ServiceNow
 • Snowflake
 • SparkSQL
 • Spatial-filer (filtyperna Esri Shapefiles, KML, GeoJSON och MapInfo)
 • Splunk Enterprise
 • Starburst
 • Statistikfiler; SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) och R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Data Extract
 • Teradata
 • Teradata OLAP Connector
 • Textfiler – kommaavgränsade värdefiler (.csv)
 • Ytterligare databaser och program som är ODBC 3.0-kompatibla
 • Ytterligare databaser och program som är JDBC 4.0-kompatibla
 • Massor av webbdata med Web Data Connector
 • Anslut Tableau sömlöst till ytterligare datakällor med kopplingar i Tableau Exchange

* Finns endast för Windows

 • Google Sheets
 • JSON
 • Microsoft Access 2007 eller senare (endast Windows)
 • Microsoft Excel 2007 eller senare
 • OData
 • PDF
 • Spatial-filer (filtyperna Esri Shapefiles, KML, GeoJSON och MapInfo)
 • Statistikfiler; SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) och R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Data Extract
 • Textfiler – kommaavgränsade värdefiler (.csv)
 • Massor av webbdata med Web Data Connector

Krav för Tableau Prep

Tableau Prep


Få Tableau Prep som en del av Tableau Creator

Visa erbjudanden och priser

OS-krav

Windows
 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (64-bitars), Windows 11
Mac
 • macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11.4+, macOS Monterey 12.6+ (för Tableau 2022.3+) och macOS Ventura (för Tableau 2022.3+)

Lägsta systemkrav

Windows
 • Intel Core i3 eller AMD Ryzen 3 (Dual Core)
 • 4 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt diskutrymme eller mer
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT
Mac
 • Intel-processorer – Core i3 (Dual Core) eller senare
 • Apple Silicon-processorer (med Rosetta)
 • 4 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt diskutrymme eller mer

Rekommenderade krav

Windows
 •  Intel Core i7 eller AMD Ryzen 7 (Quad Core)
 • 16 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt SSD-utrymme eller mer
Mac
 •  Intel Core i7 (Quad Core)
 • 16 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt SSD-utrymme eller mer

Krav för hög prestanda

Windows
 • Intel Core i7 eller AMD Ryzen 7 (8 Core)
 • 32 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt SSD-utrymme eller mer

Virtuella miljöer

 • Citrix-miljöer, Microsoft Hyper-V, Parallels och VMware.
 • Alla Tableaus produkter fungerar i virtualiserade miljöer när de är konfigurerade med rätt underliggande Windows-operativsystem och minimikraven på maskinvara är uppfyllda. CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT och därför måste all processorkompatibilitet inaktiveras.

Internationalisering

 • Tableau Prep är Unicode-aktiverat och kompatibelt med data som sparats på alla språk.
 • Användargränssnittet och stöddokumentationen finns på engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska (Frankrike), franska (Kanada), tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, svenska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och thai.

Prep Conductor

 • För tekniska specifikationer gällande Prep Conductor, se Tableau Server.

Datakällor för Tableau Prep

Anslut till data som är viktig för dig med Tableau Prep.


 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon EMR Hadoop Hive
 • Amazon Redshift
 • Alibaba AnalyticsDB
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Apache Drill
 • Box
 • ClickHouse
 • Cloudera Hadoop
 • Cloudera Impala
 • Databricks
 • Denodo
 • Dropbox
 • Exasol
 • Google Cloud SQL
 • Google Drive
 • Hortonworks Hadoop Hive
 • HP Vertica
 • IBM BigInsights
 • IBM DB2
 • IBM PDA (Netezza)
 • JDBC
 • Kognitio
 • Kyvos
 • MapR Hadoop Hive
 • MariaDB
 • MarkLogic 7.0 och 8.0
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Access
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Azure Synapse
 • Microsoft SQL Server
 • Monet DB
 • Mongo DB
 • MySQL
 • ODBC
 • OneDrive
 • Oracle
 • Oracle Netsuite
 • PDF
 • Pivotal Greenplum Database
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Qubole Presto
 • Salesforce
 • Salesforce Data Cloud
 • Salesforce Datorama
 • Salesforce Marketing Cloud
 • SAP HANA
 • SAP Sybase IQ*
 • SAP Sybase ASE*
 • Snowflake
 • SparkSQL
 • Splunk
 • Statistiskfiler
 • Tableau Extracts
 • Datakällor som publicerats av Tableau
 • Teradata
 • Textfil
 • Anslut Tableau sömlöst till ytterligare datakällor med kopplingar i Tableau Exchange

* Finns endast för Windows

Krav för Tableau Server

Tableau Server

Webbläsare

 • Chrome på Windows, Mac och Android
 • Microsoft Edge på Windows
 • Mozilla Firefox och Firefox ESR på Windows och Mac
 • Apple Safari i Mac och iOS
 • Tableau Mobile iOS- och Android-appar, finns i Apple App Store och Google Play Store

Minimikrav för installation

 • Microsoft Windows Server 2016, 2019 (64-bitars)
 • Microsoft Windows Server 2022 (Tableau Server 2023.3.1 och senare)
 • För den senaste versionen av Tableau Server: Alma Linux 8.x och 9.x, Amazon Linux 2 och 2023, CentOS 7.9+, CentOS Stream 8.x och 9.x, Oracle Linux 7.3+, 8.x och 9.x, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3+,  8.3+ och 9.x, Rocky Linux 8.x och 9.x, Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS och 22.04 LTS, alla endast på x86-bitars chipset (ARM-baserade processorer stöds inte)
 • Vår dokumentation innehåller en tabell som visar Linuxdistributionstödet i alla Tableau Server-versioner som stöds
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Lägsta specifikationer föreslås enbart för prototyper och tester av Tableau Server. Installationsprogrammet kontrollerar lägsta systemkrav och fortsätter inte på datorer som inte uppfyller dessa lägsta maskinvarukrav:

 • 4 kärnor/8v-CPU (t.ex. AWS)
 • 64 GB systemminne (initial nod)
 • 16 GB systemminne (ytterligare nod i driftsättning med flera noder)
 • Minst 15 GB ledigt utrymme på hårddisken
 

Minimikrav för produktion

Lägsta rekommenderade konfiguration för produktionsanvändning av Tableau Server baseras på dessa maskinvaruspecifikationer:

 • 8 fysiska kärnor/16V-CPU (t.ex. AWS)
 • 128 GB systemminne
 • Minst 50 GB ledigt på hårddisken
Tableau Prep Conductor

Vi rekommenderar driftsättning av Tableau Prep Conductor på dedikerad nod med minst 4 kärnor och 16 GB minne. Ytterligare resurser kan behövas beroende på användningen. Kontakta Tableau för dimensionering och teknisk vägledning.

Tableau Resource Monitoring Tool

Verktyget Tableau Resource Monitoring har två komponenter – en agent som är installerad på varje nod i det Tableau Server-kluster det övervakar, och RMT Server för webbtjänstens behandling och värdförhållanden. Det behövs en separat dator/VM för RMT Server, där all behandling och analys äger rum. Minimikraven för RMT Server är:

 • Microsoft Windows Server 2016, 2019 och 2022
 • Alma Linux 8.x och 9.x, Amazon Linux 2 och 2023, CentOS 7.9+, CentOS Stream 8.x och 9.x, Oracle Linux 7.3+, 8.x och 9.x, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3+, 8.3+ och 9.x, Rocky Linux 8.x och 9.x, Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS och 22.04 LTS, alla 8.3 och senare och 9.x, Rocky Linux 8.x och 9.x, Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS och 22.04 LTS, samtliga endast på x86-64 chipset (ARM-baserade processorer stöds inte), Linuxdistribution
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT
 • 8 fysiska CPU-kärnor (16 vCPU:er)
 • 64 GB RAM-minne
 • 500 GB diskutrymme, SSD-enhet eller liknande för prestanda

För RMT-serverinstallationer som överensstämmer med ovannämnda lägsta maskinvarukrav kan Resource Monitoring Tool tillhandahålla prestandarapportering för Tableau Server-driftsättningar med upp till 10 000 visningar per timme.
För driftsättningar med fler visningar per timme eller med väldigt höga antal bakgrundsjobb kan dataförseningar förekomma. I dessa fall kan du behöva uppgradera din maskinvara.

Tableau Content Migration Tool

Content Migration Tool körs från en Windows-dator och kan ansluta till Tableau-servrar med Advanced Management aktiverat. Du kan kontrollera kompatibla versioner av Tableau Server och Content Migration Tool här. Minimikraven är:

 • Microsoft Windows 8 eller senare (64-bitars)
 • Intel Core i3 eller AMD Ryzen 3 (Dual Core)
 • 4 GB eller mer
 • 2 GB ledigt diskutrymme eller mer. Det kan behövas mer hårddiskutrymme om du migrerar stora mängder innehåll. Under migrering sparas allt innehåll lokalt på hårddisken.
Företagsdriftsättning

Kontakta Tableau för dimensionering och teknisk vägledning.

Läs vårt whitepaper om Tableau Servers skalbarhet för rekommendationer gällande arkitektur och för att få riktmärken.

Visa ytterligare whitepapers för mer information om skalbarhet, hög tillgänglighet och optimering av Tableau för företaget.

Användarautentisering och säkerhet

Har stöd för Microsoft Active Directory, SAML 2.0, OpenID Connect samt inbyggda Tableau-användare och -grupper för användarautentisering och definitioner av gruppmedlemskap. Kerberos-stöd för Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Analysis Services och Cloudera Impala. LDAP för Tableau Server på Linux.

Virtuella miljöer

Citrix-miljöer, Microsoft Hyper-V, Parallels, VMware (inklusive vMotion), Amazon Web Services, Google Cloud Platform och Microsoft Azure.

Alla Tableaus produkter fungerar i virtuella miljöer när de konfigureras med korrekt bakomliggande operativsystem och lägsta maskinvarukrav. CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT. Därför måste all processorkompatibilitet inaktiveras. Vi rekommenderar VM-driftsättning med dedikerad CPU-tillhörighet.

Internationalisering

Användargränssnittet och stöddokumentationen finns på engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska (Frankrike), franska (Kanada), tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, svenska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och thai.

Datakällor för Tableau Server

Anslut till hundratals datakällor med Tableau Server.


 • Actian Vectorwise
 • Alibaba AnalyticDB för MySQL
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon Elastic MapReduce
 • Amazon Redshift
 • Anaplan
 • Apache Drill
 • Box
 • Cloudera Hadoop Hive och Impala; Hive CDH3u1, vilket inkluderar Hive .71 eller senare; Impala 1.0 eller senare
 • Databricks
 • Datorama
 • Denodo
 • Dropbox
 • ESRI ArcGIS
 • EXASOL 4.2 eller senare för Windows
 • Firebird
 • Google Analytics
 • Google BigQuery
 • Google Cloud SQL
 • Google Drive
 • Hortonworks Hadoop Hive
 • HP Vertica
 • IBM BigInsights*
 • IBM DB2
 • IBM PDA Netezza
 • Impala
 • JSON-filer
 • Kognitio*
 • Kyvos
 • LinkedIn Sales Navigator
 • MariaDB
 • Marketo
 • MarkLogic
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Excel 2007 eller senare*
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Azure SQL DB
 • Microsoft Azure Synapse
 • Microsoft Excel
 • Microsoft OneDrive och SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint Lists
 • Microsoft Spark på HDInsight
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server Analysis Services
 • MonetDB*
 • MongoDB BI
 • MySQL
 • OData
 • Oracle Database
 • Oracle Eloqua
 • Oracle Essbase
 • PDF
 • Pivotal Greenplum
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Progress OpenEdge
 • Qubole
 • QuickBooks Online
 • Salesforce.com, inklusive Force.com och Database.com
 • SAP HANA
 • SAP NetWeaver Business Warehouse*
 • SAP Sybase ASE*
 • SAP Sybase IQ*
 • ServiceNow
 • Snowflake
 • Spark SQL
 • Spatial-filer (filtyperna Esri Shapefiles, KML, GeoJSON och MapInfo)
 • Splunk Enterprise
 • Statistikfiler: SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) och R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Extracts
 • Teradata
 • Teradata OLAP Connector
 • TIBCO® Data Virtualization*
 • Textfiler, inklusive kommaavgränsade värdefiler (.csv)
 • Ytterligare databaser och program som är ODBC 3.0-kompatibla
 • Ytterligare databaser och program som är JDBC 4.0-kompatibla
 • Massor av webbdata med Web Data Connector
 • Anslut Tableau sömlöst till ytterligare datakällor med kopplingar i Tableau Exchange

*Endast tillgängligt för Tableau Server på Windows

Tableau Cloud

Webbläsare

 • Chrome på Windows, Mac och Android
 • Microsoft Edge på Windows
 • Mozilla Firefox och Firefox ESR på Windows och Mac
 • Apple Safari i Mac och iOS

Datakällor

 • Utdrag från alla datakällor som är kompatibla med Tableau Desktop. Observera att utdrag ur flerdimensionella datakällor (kuber) inte är tillgängliga.
 • Liveanslutningar till många datakällor, både värdbaserade i molnet och lokala via klienten Tableau Bridge. Se hela listan här.
 • Mer information om skillnaderna mellan liveanslutningar och utdrag i Tableau Cloud finns i faktabladet.

Lagring

 • 100 gigabyte

Internationalisering

 • Tableau Cloud är Unicode-aktiverat och kompatibelt med data som sparats på alla språk.
 • Användargränssnittet och stöddokumentationen finns på engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska (Frankrike), franska (Kanada), tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, svenska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och thai.

Tableau Mobile

Operativsystem

Vi rekommenderar att de senaste iOS- och Android-versionerna används. Detta är de lägsta OS-krav vi stödjer.

 • iOS 15 eller senare
 • Android 8 eller senare

Tableau-miljö

 • Ett konto i Tableau Server 10.5 eller senare, eller ett konto i Tableau Cloud.

Internationalisering

 • Tableau Mobile är Unicode-aktiverat och kompatibelt med data som sparats på alla språk.
 • Användargränssnittet och stöddokumentationen finns på engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska (Frankrike), franska (Kanada), tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, svenska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och thai.

Tableau Reader

Datakällor

 • Arbetsbok för Tableau Desktop

Filinteraktion

 • Visa, filtrera, sortera, exportera, skriv ut och paginera

Operativsystem

Windows
 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (64-bitars), Windows 11
 • 2 GB minne
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT
Mac
 • macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11.4+, macOS Monterey 12.6+ (för Tableau 2022.3+) och macOS Ventura (för Tableau 2022.3+)
 • Intel-processorer
 • Apple Silicon-processorer (med Rosetta)
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken

Internationalisering

 • Tableau Reader är Unicode-aktiverat och kompatibelt med data som sparats på alla språk.
 • Användargränssnittet och stöddokumentationen finns på engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska (Frankrike), franska (Kanada), tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, svenska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och thai.

Tableau Public

Operativsystem

Windows
 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (64-bitars), Windows 11
 • 2 GB minne
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT
Mac
 • macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11.4+, macOS Monterey 12.6+ (för Tableau 2022.3+) och macOS Ventura (för Tableau 2022.3+)
 • Intel-processorer
 • Apple Silicon-processorer (med Rosetta)
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken

Virtuella miljöer

 • Citrix-miljöer, Microsoft Hyper-V, Parallels, VMware, Microsoft Azure och Amazon EC2.
 • Alla Tableaus produkter fungerar i virtualiserade miljöer när de är konfigurerade med rätt underliggande Windows-operativsystem och minimikraven på maskinvara är uppfyllda. CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT och därför måste all processorkompatibilitet inaktiveras. 

Datakällor

Anslut till dessa datakällor med Tableau Desktop Public Edition.

 • Google Sheets
 • JSON-filer
 • Microsoft Excel 2007 eller senare
 • OData
 • PDF
 • Spatial-filer (filtyperna Esri Shapefiles, KML, GeoJSON och MapInfo)
 • Statistikfiler; SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) och R (*.rdata, *.rda)
 • Textfiler – kommaavgränsade värdefiler (.csv)
 • Massor av webbdata med Web Data Connector

Webbläsare

 • Chrome på Windows, Mac och Android
 • Microsoft Edge på Windows
 • Mozilla Firefox och Firefox ESR på Windows och Mac
 • Apple Safari i Mac and iOS

Internationalisering

 • Tableau Public är Unicode-aktiverat och kompatibelt med data som sparats på alla språk.
 • Användargränssnittet och stöddokumentationen finns på engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska (Frankrike), franska (Kanada), tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, svenska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och thai.

Tableau Bridge

Tekniska specifikationer för Tableau Bridge finns här.