เกือบเสร็จแล้ว!

ใช้เวลากรอกเพียง 15 วินาที คุณลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
ที่อยู่

Getting Started with Tableau Prep Builder

5:00
MP4

Downloaded a trial version of Tableau Prep Builder? Cleaning data for the first time? Want to know how to begin? This is the video for you.

เวอร์ชันที่สามารถใช้ได้:
2019.3.1, 2019.2.1, 2019.1.2, 2018.2.1, 2018.1.2, 2018.1.1

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง