Nästan klart!

Det tar bara 15 sekunder att fylla i. Om du redan är registrerad kan du logga in.
Adress

Getting Started with Tableau Prep Builder

5:00
MP4

Downloaded a trial version of Tableau Prep Builder? Cleaning data for the first time? Want to know how to begin? This is the video for you.

Tillämpliga versioner:
2019.3.1, 2019.2.1, 2019.1.2, 2018.2.1, 2018.1.2, 2018.1.1

Relaterade resurser