Tableau Global Services

Serveruppgradering

Utnyttja Tableau fullt ut

Låt en Tableau-expert uppgradera din organisation till den senaste serverversionen. Uppgraderingar kräver noggrann planering och kan ta tid och uppmärksamhet från dina viktigaste IT-resurser. Med Tableaus serveruppgradering gör vi det tunga jobbet så att du snabbt och framgångsrikt kan uppgradera din miljö och ditt team kan producera djupare och mer relevanta resultat med hjälp av Tableaus senaste funktioner.

Öppna upp kraften i Tableaus senaste funktioner

Funktionsuppgraderingar, prestandaförbättringar och nya datakopplingar är bara några exempel på hur du kan utnyttja de senaste förbättringarna i Tableau.

Eliminera risken för en misslyckad uppgradering

Det kan vara en utmaning att uppgradera miljön och misslyckanden kan bli kostsamma. Du kan känna dig trygg med att Tableau-experter finns här för att guida dig genom varje steg i uppgraderingen.

Lita på vår expertis

Ingen känner Tableau bättre än Tableau. Låt våra experter guida dig genom beprövade metoder som hjälper dig med planeringen inför uppgradering, migrering, genomförande och testning efter uppgradering.

Mål med uppgiften

Våra experter är här för att din uppgradering ska bli så smidig som möjligt, från förberedelse till genomförande och testning. Låt oss hjälpa dig att få större effekt, bättre prestanda och snabbare tid till insikter med de nyaste och mest kraftfulla Tableau-funktionerna. Innan vi påbörjar din uppgradering ser vi till att samla in all nödvändig information, skapa en plan inför uppgradering och säkerhetskopiera din miljö. När uppgraderingen är klar gör vi tester för att säkerställa att den gick bra.

Logistik
 • Bekräfta mål och förutsättningar
 • Bekräfta nödvändigt deltagande och åtkomst för intressenter
 • Krav
 • Förstå nuvarande miljö och utformning
 • Granska frågeformuläret om uppgradering av Tableau Server
 • Utveckling
 • Dokumentera skillnaderna mellan nuvarande version och målversion
 • Ta fram en uppgraderingsplan för Desktop, Mobile och Prep
 • Genomförande och testning
 • Utföra uppgraderingen i enlighet med den dokumenterade planen
 • Kvalitetssäkring av miljön efter uppgraderingen
 • Slutlig leverans
 • Tillhandahålla slutlig dokumentation
 • Ge vägledning för löpande underhåll av servern
 • Varaktighet
 • 1 vecka (40 timmar) för uppgradering av 1–2 små/medelstora miljöer
 • 2 veckor (80 timmar) för uppgradering av 1–3 stora miljöer
 • Är du redo att utveckla din datakultur?

  Vi är redo att hjälpa dig förverkliga din vision.

  Kontakta oss

  Vanliga frågor

  Det centrala i uppgiften är att vägleda dig genom en framgångsrik uppgradering av Tableau Server. Det finns några förutsättningar som måste vara uppfyllda innan en konsult kan hjälpa dig:

 • En instans av Tableau Server med full åtkomst för konsulten via ett domänkonto (AD eller LDAP) samt nätverksåtkomst.
 • Åtkomst och förberedande åtgärder för serversystem (lämplig processor, RAM-minne och diskutrymme) samt att nätverks- och autentiseringsåtgärder har slutförts. Din konsult kommer att förklara de här stegen för dig.
 • Åtkomst till och deltagande från Tableau Server-administratören, systemägaren, nätverksteamet samt intressenter, analytiker och dataägare.
 • I det här paketet ingår uppgraderingar av programvara i befintlig infrastruktur. Uppgraderingen kan utföras på plats eller i en ny (ersättande) miljö. Vägledning om lämplig maskinvarukonfiguration ingår, liksom mindre ändringar av nätverksarkitekturen.

  Delarna nedan ingår inte i standarduppgradering av servrar. Om din organisation har de här behoven eller ytterligare behov kan uppgiftens omfattning behöva anpassas. Kontakta din kundansvariga för att komma igång.

 • Ändringar i operativsystemet
 • Byte av molntjänster (större nätverksförändring)
 • Övergång från lokal driftsättning till driftsättning i molnet
 • Komplexa ändringar eller utformning av nätverksarkitektur
 • Betydande ny arkitektur för miljön (t.ex. nytt antal servrar, tillägg av nya komponenter som belastningsutjämnare)
 • Ändringar i autentiseringskonfigurationen för Tableau Server
 • Ändringar av modellen för användarlicenser (Core vs. RBO)
 • Grundläggande validering och testning ingår. Detaljerad kvalitetssäkring av enskilda delar av innehållet är kundens ansvar.

  En Tableau-expert kommer tillsammans med dig avgöra om en anpassad omfattning behövs utifrån din unika situation

  En expert på uppgraderingar av Tableau-servrar kommer att tilldelas ditt projekt och kommer att gå igenom följande steg:

  • Planering inför uppgradering: Dokumentera din nuvarande miljö och utformning
  • Planering av migrering: Bedömning och planering för uppgradering av alla Tableau-produkter, inklusive Tableau Server, Desktop, Mobile och Prep
  • Genomförande av uppgradering: Utföra uppgraderingen i enlighet med handlingsplanen för uppgradering
  • Testning efter uppgradering: Granska nuvarande övervakning och ge vägledning om bästa praxis

  Standardtiden för uppgradering av 1–2 små/medelstora miljöer är 1 vecka. Uppgradering av upp till 3 stora miljöer tar 2 veckor.

  • Få de senaste analysfunktionerna och -integrationerna som hjälper teamet att nå djupare insikter
  • Säkra din data och optimera miljöns prestanda med fel- och säkerhetskorrigeringar
  • Få möjlighet att använda Tableaus kraftfulla nya tillägg som Data Management och Server Management