Swiss Life

Swiss Life sätter data i centrum för sin tillväxtstrategi med Tableau Software


En BI-plattform med självbetjäning i centrum för företagets resultat.

Implementering av en enda källa med pålitlig information för ett förbättrat beslutsfattande.

En datakultur uppbackad av ett starkt internt community.

*© Swiss Life Intellectual Property Management AG.

Swiss Life är ledande inom försäkring och kapitalförvaltning och har varit verksamma i Frankrike i mer än 110 år. Koncernen valde Tableau för att förse sina team med högpresterande och tvärfunktionella dashboards. Genom att införa en intern datakultur kan Swiss Life placera data i centrum för sina resultat och bli ett datadrivet företag som säkerställer innovation i verksamheten och identifierar affärsmöjligheter på ett bättre sätt.

Förenkla åtkomsten till företagsdata

Swiss Life behövde förenkla lösningarna för datavisualisering. Tre av lösningarna var redan driftsatta inom koncernen. Ändå gav de upphov till problem med homogenitet och tillförlitlighet i resultaten, vilket tvingade IT att multiplicera sina flöden och analytiker att förlita sig på olika datakällor. Det gjorde systemet tekniskt komplicerat och kostsamt.

”Swiss Life ville garantera en enklare tillgång till data genom att låta teamen kontrollera datakällor i flera format. Tableau har gjort det möjligt för oss att implementera en enda, standardiserad bas, vilket sparar tid och ger ökad effektivitet på köpet”, förklarar Emmanuel Dubois, Chief Data Officer på Swiss Life.

Idag fortsätter driftsättningen att utvecklas. För att bli framgångsrika och undvika att behöva använda heterogen data som kräver flera kopplingar valde Swiss Life att förlita sig på datakällor som redan var strukturerade. I själva verket kunde datan som visades bara vara effektiv om källorna var tydliga redan från början. Därför skapades eller berikades datatorg som innehöll all data som skulle användas från mer än 100 olika datakällor. Ett team bildades som ansvarade för att hantera och publicera indikatorerna för genomförandet av huvudprojektet ämnat att hantera kundrelationer. Teamet visade sig vara en garanti för tillförlitlig data. Det är än idag en första kontaktpunkt för alla team i det här området som använder Tableau inom Swiss Life.

Tableau valdes som BI-lösning för att ta fram riktmärken baserat på erfarenheter från marknaden.

Det hela började 2017 med en undersökning som gjordes kring beslutsfattande arkitektur inom Swiss Life. Målet var att avgöra vilket som var det bästa verktyget för datavisualisering som dataanalytiker kan använda för att skapa dynamiska och skräddarsydda dashboards. Efter en lång process med många konkurrerande bud från olika intressenter föll valet på Tableau. Experterna ansåg att den här lösningen var det mest innovativa verktyget, både ur ett analytiskt perspektiv och vad gäller användarupplevelsen. Den första Tableau-licensen köptes av Swiss Life i slutet av 2017 med stöd från Actinvision, som spelade en viktig roll i integreringen av lösningen. Actinvision, Tableaus partner sedan flera år, valdes ut för att stödja teamen med den kulturella anpassningen av lösningen och för att hjälpa analytikerna att lära känna programvaran.

Swiss Life ville garantera en enklare tillgång till data genom att låta teamen kontrollera datakällor i flera format. Tableau har gjort det möjligt för oss att implementera en enda, standardiserad bas, vilket sparar tid och ger ökad effektivitet på köpet.

En enda dashboard och gemensamma indikatorer för chefer och analytiker

Varje anställd hade tidigare haft ett eget verktyg att hantera. Tableau-lösningen innebär att chefer och analytiker nu har tillgång till gemensamma indikatorer. Cheferna kan dra fördel av en omfattande översikt som gör att de kan fördela arbetet och hantera specifika aktiviteter mer effektivt. Med Tableau kan de anpassa dashboards och utföra egna analyser utifrån sin egen data. För analytikernas del finns det en detaljerad översikt som ger dem tillgång till stora mängder data. Det innebär att de kan bygga dashboards som cheferna sedan kan få tillgång till.

Totalt har 225 dashboards skapats, och de kan ses av medarbetarna när som helst och erbjuder upp till 1 630 olika vyer. Det här nya tillvägagångssättet har tveklöst lett till besparingar vad gäller effektivitet och produktivitet.

Mer än en lösning – en verklig transformation när det gäller data

Swiss Life har utbildat mer än 200 användare sedan 2018, en siffra som var 300 i slutet av 2020. Företaget fortsätter att arbeta hand i hand med Tableau och Actinvision för att öka användningen av lösningen inom företaget. På ett år har mer än 10 dagars utbildning ägt rum med hjälp av Tableau- och Actinvision-experter i syfte att lyfta fram specifika användningsfall. Stödet från Actinvision bidrog till ett tvärfunktionellt tillvägagångssätt och engagerade ett brett spektrum av anställda. Genom det valet såg man till att skapa förtroende, vilket är viktigt för den kulturella anpassningen och användningen av gemensamma indikatorer. En annan avgörande faktor var att Swiss Life med Actinvisions stöd började driva en förändringsprocess i syfte att utveckla en datakultur. Denna process grundar sig på de tillvägagångssätt som är vanliga i Tableaus ”blueprint”-metod. Framför allt möjliggjorde den att interna communitys, som var centrerade kring data, kunde skapas. Swiss Life håller alltså på att omvandlas till ett datadrivet företag – en organisation som placerar data i centrum för sin tillväxtstrategi.

Swiss Life har lyckats skapa ett internt community genom att införa:

– ”Dashboard Shows”: community-baserade evenemang där användare träffas varje kvartal för att dela tips och lära sig om andra användningsfall

– nyhetsbrev som publiceras varannan månad med råd till analytiker, användbara länkar för specifika användarprofiler samt information till det interna communityt om framstegen inom analytisk användning.