Whitepaper

Telekomföretagen ändrar inställning till kundkontakt

Den globala telekomindustrin är en av de branscher i världen som förändras snabbast när ny teknik i form av 5G, AI och IOT kolliderar med ökad konkurrens och nya regleringskrav. Men hur drar du nytta av dessa förändringar och skapar affärsvärde? Det är en stor utmaning, men många telekomföretag skapar redan snabb tillväxt genom att använda data och visuell analys – läs mer om hur i det här faktabladet.

Du får veta hur Verizon, Telia, M-net och Swisscom har återupplivat tillväxten genom att anta en strategi för digital transformation och utnyttja datan till att fatta snabbare och smartare beslut. Genom att använda Tableaus visuella analysfunktioner och ge hela organisationen möjlighet att förstå sin data kan datadrivna telekomföretag erbjuda kunderna en mer sammanhållen kundupplevelse.

Hämta faktabladet och läs om hur data och analys kan hjälpa dig att:

  • Använda kundupplevelsen som konkurrensfördel
  • Utveckla handlingsplaner och produkter som leder till innovation
  • Förbättra kostnadseffektiviteten och omvandla föråldrade system
  • Leverera datadrivna kundanalyser för bättre målstyrning

Fortsätt läsa …

Det tar bara 15 sekunder att fylla i. Om du redan är registrerad kan du logga in.
Adress