10 exempel på interaktiva kartor och datavisualiseringar

Kartor har funnits länge och hänger fortfarande kvar för att hjälpa oss att navigera på vägar eller förstå hur långt det är mellan två platser. Fram tills nyligen var kartor statiska och tryckta på papper, vilket begränsade möjligheten att använda dem i affärssyfte. Tack vare tekniska framsteg blev både kartornas innehåll och kartorna i sig digitala, interaktiva och mer tilltalande eftersom de kunde användas till dataanalyser och rapporter. Platsdata i visualiseringar bidrar till ökad förståelse av fler målgrupper och ger ett värdefullt nytt sammanhang.

Det finns flera interaktiva kartor i toppklass, men de här tio exemplen täcker in olika områden, rör hela världen och visar kraften i platsdata när den kombineras med Business Intelligence.


1. New Yorks osynliga hjärta

Visualisering av: Justin Fung

Manhattan är det mest tättbefolkade området i USA och ett av de mest tättbefolkade i världen. Det beror på att området har två miljoner invånare och dessutom åker ytterligare två miljoner in till staden under arbetsdagarna. En interaktiv karta av datavisualiseringsdesignern och forskaren Justin Fung visar inflödet under en enda dag. Den har gjorts med data från 2010 års Census, MTA:s (Metropolitan Transportation Authority) databas över passagerarflödet i tunnelbanesystemet, samt en tidigare studie från NYU (New York University). Justin gjorde uppskattningar för Manhattans befolkning, kvarter för kvarter. Dessa reflekteras i kartans framställning av förändringar under hela veckan, timme för timme. Staplarna, som ser ut som skyskrapor, visar befolkningen i ett specifikt kvarter och mörkröda färger tyder på tätare befolkning i Midtown, Financial District och andra områden.

2. Helgdagar

Visualisering av: Alexander Waleczek

Om du vill ha en anledning att fira idag så ordnar den här kartan det. Alexander Waleczek analyserade helgdagar över hela världen och utvecklade en karta som visar var olika helgdagar inträffar under årets alla dagar. Visualiseringen blev vald till ”Veckans visualisering” i Tableau Public-galleriet. Välj en av staplarna för att se vilka länder som firar helgdagen. Eller välj ett land på kartan för att se vilka helgdagar de firar, staplarna som sprider sig från mitten filtreras nämligen.

3. Elektricitetskällor i USA

Visualisering av: Simon Evans och Rosamund Pierce

Du kanske inte tänker på var strömmen kommer ifrån när du tänder en lampa. Den här interaktiva och färgglada kartan visar exakt var elektriciteten i USA kommer ifrån och hur mycket ström som genereras. Varje cirkel representerar en individuell strömkälla som är färgkodad efter typ och där källnyckeln visar landsomfattande totala kapacitet. Storleken på cirkeln visar också hur mycket ström som källan genererar.

4. Arbetare i USA som ligger på eller under minimilön

Visualisering av: Justin Davis

Med hjälp av data från US Bureau of Labor Statistics visar Justin Davis, som även han har fått utmärkelsen ”Veckans visualisering” i Tableau Public, hur många procent av alla timarbetare i USA som går på minimilön eller mindre. Varje karta i uppsättningen med små multiplar visar en årlig ögonblicksbild av arbetare med minimilön så långt tillbaka som 2002. När du håller muspekaren över en stat ser du hur många procent arbetare det finns i området och hur det har utvecklats från år till år och mellan stat och stat. Du kan följa om trenden går uppåt eller nedåt.

5. Betyg från 2018 FIFA World Cup

Visualisering av: Scott Teal

All platsdata måste inte skrivas ut på kartor. Det börjar bli populärt att jämföra den här informationen på en X/Y-axel samtidigt som den visualiseras på ett annat sätt, till exempel med värmekartor. Den här visualiseringen är en blandning av lag och spelare i VM 2018, kombinerat med spelarbetyg från FIFA 18. Om du är ett fotbollsfan är det här ett enkelt sätt att jämföra spelare vid varje position med deras motståndare. Värmekartor kan vara effektiva när stora volymer med komplex statistisk data ska göras begripliga. De används ofta i sportanalyser.

6. Språk i världen

Visualisering av: Density Design Lab

Visste du att det finns 2 678 levande språk i världen? I ”After Babylon” av Density Design Lab kan du se världens språk i en samling interaktiva kartor och grafer. World Atlas of Language Structures används för att visa varifrån ett språk härstammar, var det talas och hur stor del av jordens befolkning som talar det. Förutom att avslöja andra intressanta uppgifter som de tio mest talade språkfamiljerna, har Density Design Lab tagit fram en annan visualisering som visar att det finns 14 680 låneord, det vill säga ord som lånas fram och tillbaka mellan språk.

7. Nettoinvandring land för land

Visualisering av: Max Galka

Den här animerade visualiseringen visar den uppskattade nettoinvandringen mellan länder från 2010 till 2015. Håll muspekaren över cirklarna för att se nettoinvandringen. Blå cirklar är invandring medan röda cirklar är utvandring, det vill säga folk som lämnar landet. Genom att klicka på datapunkter visas in- eller utvandringen till eller från landet. Om du är intresserad av analyser så utvärderar författaren även datapunkter utifrån aktuella nyheter.

8. Star Mapper

Visualisering av: Jan Willem Tulp

Den här kartan är en fantastisk visualisering av data som kommer från European Space Agencys Hipparcos-katalog. Kartan visar 59 921 stjärnor och du kan utforska natthimlen genom att panorera. Det finns fem sektioner som ändrar vilka data du ser och hur visualiseringen framträder, beroende på olika vetenskapliga värden. Du kan utforska stjärnkartan genom att dra och skrolla. Med filter kan du stänga av eller slå på namn på stjärnor eller konstellationer.

Kartan skapades av två bilder från 2007 och 2008 – en av det norra halvklotet som togs på Kanarieöarna och den andra av det södra halvklotet som togs i Chile. Flera planeter passerade under exponeringen, bland annat syns Jupiter som en klarblå prick på kartan.

9. Varje kommande solförmörkelse (till 2080)

Visualisering av: Denise Lu

För nästan två år sedan kunde man i USA uppleva den första solförmörkelsen på båda kuster. Det var första gången på nästan hundra år. Washington Post skapade en interaktiv jordglob med data som även visualiserades i Tableau och visade banan för solförmörkelsen tillsammans med banan för solförmörkelser de kommande 60 åren. Skriv in ditt födelseår för att se hur många solförmörkelser som återstår under din livstid samt var de inträffar, så att du kan packa din väska och uppleva några av dem.

10. Graffiti över hela världen

Visualisering av: Andre Oliveira

Konst är ett globalt medium. Med den här fantastiska världskartan över graffiti av Banksy kan du se hans konst i vissa städer. Där avslöjas var konsten finns och även historier om hur de specifika bilderna kom till. Dashboarden använder en grundkarta med egna etiketter och färgkoordination mellan karta och data som gör att visualiseringen får liv.

Läs mer om interaktiva kartor

Om du när du skapar visualiseringar funderar över om du ska använda kartor kan du ha nytta av den här texten med värdefulla tips. Läs om hur du med hjälp av kartor kan förbättra dina analyser och det estetiska värdet av dashboards. Fundera också på om du kan svara på din fråga snabbare eller lättare genom att använda en annan typ av datavisualisering. Om svaret är ja så kanske en karta inte är den bästa visualiseringen. Om svaret är nej bör du även komma ihåg att kartor ger ett ökat värde genom att placera data i ett sammanhang som vi känner igen från vardagen.