Datatrender som kommer att göra avtryck under 2022

Läs om de fem största trenderna som kommer att påverka ditt företag i fråga om artificiell intelligens (AI), personalutveckling, flexibel styrning och rättvisa genom data som ett ramverk.

Bild med mörkblå bakgrund och Tableau-logotyp, där det står "2022 Data Trends"

Om de senaste två åren har visat oss något så är det att förmågan att snabbt transformera företaget är nödvändig om du vill att det ska överleva. När pandemin fick fäste var många organisationer tvungna att anpassa sina strategier till en ny värld – en värld som mestadels ägde rum online. Vårt sätt att göra saker har nämligen förändrats för alltid. Inte ens när pandemin lättar kommer vi att kunna återgå till ”business as usual”. Nya sätt att leva, umgås, kommunicera och arbeta har tvingat varje person och organisation att bli mer digitaliserad och datadriven än någonsin tidigare.

När många organisationer flyttade sin verksamhet till nätet innebar det ett enormt inflöde av information. Varje digital interaktion genererar nämligen värdefull data, som kan ge insikter och underbygga bättre, snabbare beslutsfattande i vår digitala värld. För att navigera i datakaoset och förstå det snabbt föränderliga landskapet talade vi med experter, kunder och andra ledare på Tableau. Vi ville veta vilka framväxande krafter som fortsätter att förändra vårt sätt att arbeta, vilken roll data och analys spelar och vad detta innebär i framtiden för Tableaus kunder, partners, företag och community. 

Vi hittade fem stora trender som kommer att påverka ditt företag i år vad gäller artificiell intelligens (AI), personalutveckling, flexibel styrning och rättvisa genom data som ett ramverk. Det här är första gången vi publicerar en rapport om datatrender sedan år 2020. Här är en smygtitt på årets största trender i det nya datadrivna landskapet, men du kan läsa hela rapporten om datatrender för 2022 här

Artificiell intelligens 

”AI förstärker och förbättrar mänsklig kunskap. AI-lösningar blir ännu effektivare genom att minska friktion och bidra till att lösa specifika affärsproblem.” – Vidya Setlur, chef, Tableau Research

AI och AI-driven teknik har stått i centrum mer och mer de senaste åren, men i år kommer vi att få se en ökad användning och nya applikationer som sprider sig snabbare än någonsin. Dessa framsteg tar alltmer över repetitiva arbetsuppgifter från människor. Det ger oss i sin tur möjlighet att lära oss och ta oss an mer sofistikerade och kreativa uppgifter.

Trots att ledarna inser att AI är avgörande för företagens framtid finns det fortfarande många hinder mot att använda AI i organisationen. Några exempel är att skala AI-teknik och att omskola personalen så att de kan fokusera på mer avancerade uppgifter.

I vår rapport om datatrender 2022 avslöjar vi de vanligaste hindren mot att gå längre än koncepttester och faktiskt implementera AI. Läs våra rekommendationer om vad ledare bör tänka på när de investerar i denna avancerade teknik. Dessutom ger vi råd om de bästa metoderna för att utveckla en AI-strategi som kan skalas i hela organisationen.

Etik

”Formaliseringen av etisk data och AI har blivit en nödvändighet för organisationer. Ansvarsfulla organisationer kommer proaktivt att skapa policyer för etisk användning, granskningspaneler med mera för att förbättra upplevelser och affärsresultat.” – Mark Nelson, vd, Tableau

Nu är det dags att agera vad gäller dataetik. Ansvarsfulla organisationer kommer proaktivt att anpassa sina data- och AI-insatser efter mänskliga värderingar. Det har blivit nödvändigt för en etisk användning av data och för att minska riskerna. Historien har visat oss att smart, etisk dataanvändning och principen att inte göra skada leder till ökad innovation. 

Tack vare den snabba ökningen av AI-användning och beröringspunkterna i globala frågor finns det inte längre någon universallösning för etisk data och AI-användning. I en snabbt skiftande digital värld har organisationerna en chans att vara proaktiva och definiera hur de utvecklar och använder data och AI på ett ansvarsfullt sätt. 

Nu mer än någonsin krävs det förtroende och transparens för att driva innovation, tillväxt och kundrelationer och minska risken att tekniken skadar människor – till exempel genom diskriminerande ansiktsigenkänning eller lånevillkor. Företag och regeringar kommer att ligga i framkant vad gäller etik och integritet genom att engagera sig och ta ansvar för etisk data- och AI-användning. Ta till dig rekommendationer om hur du skapar ett system med avsiktliga mänskliga beröringspunkter. Förstå varför din organisationsstyrning bör innehålla policyer om etisk data och AI för att minska riskerna.

Personalutveckling

”Konkurrensdrivna organisationer förstår att det krävs mer än datakompetens och verktygsutbildning för att framtidssäkra arbetsstyrkan. För att lyckas på framtidens arbetsmarknad utvidgar organisationer sin definition av dataläskunnighet, satsar på sina medarbetare och investerar dubbelt i datakultur.”   – Wendy Turner-Williams, chief data officer, Tableau

Världen blir allt mer datadriven, vilket skapar en global efterfrågan på datakunskaper. Inga människor, företag eller länder bör hamna på efterkälken när det handlar om att förstå och arbeta med data. Datakunskaper kommer att vara nödvändiga för varje roll, sektor och personalstyrka. För att möta den ökande efterfrågan kommer datakunskaper att vara ett krav i klassrummen och på företagen. Det kommer åtminstone behövas grundläggande datakompetens och analyskunskaper. 

Det finns hinder för att uppnå en datakunnig arbetsstyrka. Framför allt finns det ett gap mellan tillgängliga program för dataläskunnighet – både akademiska och interna – och antalet personer som efterfrågar det. Rapporten om datatrender tar upp det digitala gapet och hur organisationer kan stänga det, locka till sig ny datadriven kompetens och stödja alla på sin dataresa. 

Kontroll och flexibilitet

”Organisationer använder mer inkluderande metoder för datastyrning för att bevara sin konkurrenskraft och efterlevnad. Ett ökat erkännande av datans strategiska värde främjar flexibla, samordnade datastyrningsmetoder som stärker alla i hela organisationen.”  – Kate Wright, senior vice vd, produktutveckling, Tableau 

Utvecklingen mot digital transformation har lett till en dataexplosion, eller ett datakaos. Organisationer måste ha en stark styrningsplan om de ska lyckas dra nytta av den här värdefulla datan och använda den som en strategisk tillgång för företaget. Användare som installerar och använder flexibla datastyrningsmetoder kommer också att kunna vara kompatibla och konkurrenskraftiga.

Organisationer som antar nya datastyrningsmetoder ökar takten på företagets transformation – men bara om de hittar den rätta balansen mellan delaktighet och kontroll.  Vi berättar mer i rapporten om hur din organisation kan jobba mot att dela tillförlitlig realtidsdata med självbetjäningsanalys för alla. 

Detta stärker alla i organisationen, möjliggör innovation och ger konkurrensfördelar. Samtidigt kan du ligga steget före nya krav och metoder i fråga om styrning och säkerhet.

Rättvisa genom data

"Data har blivit det språk som människor och organisationer använder för att synas, förstå problem och samarbeta med institutioner som är avsedda att hjälpa dem.” – Neal Myrick, VP of Social Impact och global chef, Tableau Foundation 

Data är en kraftfull resurs för förändring. Den kan bredda och fördjupa möjligheterna till stödjande insatser, stärka förespråkare och påverka policyer för långsiktiga och hållbara lösningar på systemrelaterade sociala frågor. 

Men alla har inte gynnats i lika hög utsträckning av den så kallade datarevolutionen. Historiskt sett har samhällsorganisationer inte haft de teknik- och dataresurser som krävs för att utkräva ansvar av lokala myndigheter. Mycket lite data representerar de individer och grupper som den är tänkt att företräda. Rättvisa genom data som ramverk kan bli en strategi som säkerställer att data blir mer inkluderande, representativ och effektiv som verktyg. Det skapar en gemensam känsla av ansvar hos alla berörda intressenter. Men för att bli effektiv måste en dataplan skapas i samarbete eller samråd med de grupper som den bistår, representerar eller stödjer. 

Lyckligtvis har åtkomsten till data ökat. Allt fler ideella organisationer, individer och samhällsorganisationer använder data som en strategisk tillgång. De bygger en egen datakultur och utrustar sina medarbetare med datakunskaper. Läs vidare för att lära dig mer om hur data kan bli ett kraftfullt stöd i arbetet mot rättvisa.

Läs hela rapporten om datatrender 2022 om du vill fördjupa dig i tankarna, undersökningarna och kundberättelserna bakom dessa trender. Eller anmäl dig till ett virtuellt event där du kan lyssna till experter som diskuterar hur dessa trender kommer att göra avtryck under och efter 2022.