image

Neal Myrick

Neal Myrick är högsta chef för Tableau Foundation, ett filantropiskt initiativ som leds av Tableau-anställda och förespråkar användning av fakta och analytiska resonemang för att lösa världsproblemen.