Tillägget Tableau Server Management

Hantera Tableau Server i stor skala

Förbättrad hanterbarhet, skalbarhet och säkerhet

Tillägget Tableau Server Management gör det enklare att köra stora Tableau Server-driftsättningar som är nödvändiga för arbetet. Med tillägget Server Management kan du snabbt agera vid ändrade behov i verksamheten och spara tid genom att anpassa hanteringsprocessen.

Mer information om våra priser för driftsättning
image of Bättre visibilitet ger effektiv serverhantering

Bättre visibilitet ger effektiv serverhantering

Med verktyget Tableau Resource Monitoring kan du få ut mesta möjliga av din driftsättning tack vare bättre agentbaserad övervakning. Verktyget Resource Monitoring ger djupa insikter i status och prestanda för Tableau Server-kluster genom parsning och analys av loggarna över total Server-användning. Detta kan sedan kombineras med att övervaka den fysiska systemanvändningen (CPU-användning, RAM, disk-I/O osv.). Gränsvärdesbaserade ändringar hjälper dig att hålla koll på status för driftsättningen. Med ökad visibilitet i maskinvaruanvändning, VizQl-sessioner, frågor till datakällor, arbetsbelastningar i bakgrunden och mycket annat är det enklare att hantera och finjustera prestanda för din server.
image of Förenklad innehållsmigrering

Förenklad innehållsmigrering

Förenkla och anpassa dina arbetsflöden för innehåll i arbetsböcker och datakällor med verktyget Tableau Content Migration. Flytta innehåll mellan projekt, webbplatser eller Tableau Server-miljöer. Skapa din migreringsplan visuellt och planera sedan in den i schemat. Du kan mappa om datakällor och göra andra omvandlingar av arbetsböcker.

image of Utnyttja molntjänster för bättre tillförlitlighet och skalbarhet

Utnyttja molntjänster för bättre tillförlitlighet och skalbarhet

Vid större driftsättningar med AWS som värd kan kunder välja att placera sitt Tableau Server-metadatalager externt med Amazon RDS Postgres. Det ger ökad skalbarhet och hög tillgänglighet för organisationer med stora mängder Tableau-metadata.

image of Optimera arbetsbelastningar

Optimera arbetsbelastningar

Optimera prestanda för driftsättningen genom att anpassa vilka noder som bearbetar jobb i bakgrunden, till exempel uppdateringar av utdrag och prenumerationer. Genom att isolera dessa arbetsbelastningar till specifika noder blir det enklare att skala driftsättningen efter organisationens behov.

image of KMS-integrering för krypterade utdrag

KMS-integrering för krypterade utdrag

Vi integrerar med Amazon KMS för att kryptera vilande datautdrag. Denna funktion hjälper befintliga AWS KMS-kunder att centralisera viktiga hanteringsåtgärder och frigör mer avancerade säkerhets- och efterlevnadsscenarier.

Priser

Våra erbjudanden stämmer med Tableaus kapaciteter att uppfylla unika behov hos olika typer av användare. De kan skapa, utforska och visa betrott innehåll med Tableaus kontrollerade analysplattform för självbetjäning.

Visa erbjudanden och priser