Tableau Server Management

Hantera Tableau Server i stor skala

I Tableau Server Management sammanförs funktioner för skalbarhet, tillgänglighet, hanterbarhet och säkerhet för enklare hanteringsprocesser. Utnyttja befintliga teknikinvesteringar och -kunskaper och uppfyll de specifika driftsättnings- och konfigurationsbehoven. Optimera din miljö för att möjliggöra verklig självbetjäningsanalys i större skala.

Titta nu

Öka tillgängligheten och skalbarheten

Integrera djupare med din företagsarkitektur och dina molntjänster genom att använda externa processer. Driftsätt och konfigurera enligt dina specifikationer. 

Minska din RTO och accelerera uppgraderingarna med snabbare säkerhetskopierings- och återställningstider. På så sätt uppfyller du återställningskraven samtidigt som du alltid är uppdaterad. 

Optimera funktionerna för extraktuppdatering och prenumerationer i bakgrundsprocessorn och ställ in resursbegränsningar för bättre arbetsbelastningshantering.

Öka den operativa effektiviteten

Automatisera komplexa företagsbehov för övervakning och innehållshantering. Få bättre visibilitet genom förbättrad agentbaserad övervakning med Tableaus Resource Monitoring Tool och incidentaviseringar direkt i Slack. 

Med Tableaus Content Migration Tool kan du definiera och schemalägga repeterbara migreringsplaner för innehållshantering och hantera förflyttning av innehåll mellan projekt, webbplatser eller Tableau Server-miljöer. Allt detta kan du göra utan att skriva en enda rad kod.  

Independent Gateway

Förbättra säkerheten

Installera Gateway-processen utanför Tableau Server eller i din DMZ. Konfigurera en Tableau Server-medveten omvänd proxyserver med fullt stöd och lastbalanserare för ökad säkerhet och skalbarhet.  

Effektivisera nyckelhanteringen genom att centralisera dina nycklar i molnet och extrahera kryptering i vila för att följa organisationens säkerhetspolicyer.

Läs faktabladet om
Tableau Server Management
Riktlinjer för företagsdistribution och Tableau Server Management

Ingår i Tableau Server Management

Extern fillagring på AWS, Azure, GCP och lokala NAS-enheter

 

Extern lagringsplats på AWS, Azure, GCP och i lokala distributioner

 

Oberoende gateway på Windows och Linux

 

Centraliserad nyckelhantering på AWS och Azure

 

Arbetsbelastningshantering genom nodroller

 

Resursbegränsningar för bakgrundsprocessorn på Windows och Linux

 

Resource Monitoring Tool med Slack-integrering på Windows och Linux

 

Content Migration Tool i Windows

 

Carrot Health-logotypen
"Content Migration Tool har inneburit att vi inte behöver anställa lika många programutvecklare för att skapa skräddarsydda visualiseringar. I stället kan vi arbeta med att skapa värde för våra kunders användningsfall genom datateknik, data science och analys. Med Tableau som visualiseringsmetod kan vi dessutom snabbare utveckla prototyper för det vi gör med kunderna.”

Läs vidare

Ytterligare resurser för IT

Upptäck fler verktyg som hjälper dig att distribuera, stödja och skala Tableau-analys i hela organisationen.

Läs mer

Priser

Våra erbjudanden matchar Tableaus kapacitet att uppfylla unika behov hos olika typer av användare. De kan skapa, utforska och visa tillförlitligt innehåll med Tableaus kontrollerade analysplattform för självbetjäning.

Visa erbjudanden och priser