Waarom datageletterdheid belangrijk is voor je personeel

Organisaties die voor hun besluiten op data-analyse vertrouwen, hebben een aanzienlijk concurrentievoordeel op het gebied van probleemoplossing en toekomstgerichtheid.

Opmerking van redacteur: Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Forbes.

Organisaties die voor hun besluiten op data-analyse vertrouwen, hebben een aanzienlijk concurrentievoordeel op het gebied van probleemoplossing en toekomstgerichtheid. Toch zijn toegang tot data en de vaardigheden om de data te begrijpen in veel organisatie beperkt tot businessintelligenceteams en IT-specialisten.

Om als organisatie optimaal gebruik te maken van data, moeten leidinggevenden hard werken om medewerkers de mogelijkheid te bieden om data voor hun taken te gebruiken en de prestaties te verbeteren, zowel individueel als in teamverband. Daarmee wordt data centraal gezet in het besluitvormingsproces in alle afdelingen en functies, in plaats van innovatie aan slechts één functie over te laten. Deze strategische keuze kan leiden tot een datacultuur die individuen en teams overstijgt en de werkwijze, mindset en identiteit van een organisatie met betrekking tot data fundamenteel verandert.

Organisaties kunnen ook een datacultuur in gang zetten door datageletterdheid te stimuleren. Om deel uit te maken van een datacultuur is het namelijk wel nodig dat medewerkers de taal van data spreken. Datageletterdheid gaat meer over kritisch nadenken om data te interpreteren en de betekenis ervan over te brengen op anderen, dan over technische softwarevaardigheden.

25%
van de medewerkers vindt dat ze goed voorbereid zijn om data effectief te gebruiken

Bron: Accenture

Veel medewerkers voelen zich niet genoeg op hun gemak of zijn niet voorbereid genoeg om data te gebruiken. Om dit gebrek aan de nodige vaardigheden op te lossen en iedereen te stimuleren om bij te dragen aan een datacultuur, hebben organisaties een directie nodig die zelf data gebruikt en datagebruik aanmoedigt, maar ook trainings- en communityprogramma's die bij veel leerbehoeften en -stijlen aansluiten, maatstaven om voortgang te meten en ondersteunende systemen die voortdurende persoonlijke ontwikkeling en groei aanmoedigen.

Hoe een organisatie met een actieplan van vier stappen zijn datageletterdheid kan verbeteren:

1. Leiding

Voor datageletterdheid is meer nodig dan een aantal vaardigheden. Het is een cruciaal onderdeel van een culturele verschuiving naar datagestuurde besluitvorming en bedrijfsleiders hebben de belangrijke taak om dit te bevorderen.

Leidinggevenden
Medewerkers volgen het voorbeeld van de directie, die het voortouw neemt in hun streven naar datageletterdheid, van het delen van inzichten uit data in vergaderingen tot samen met medewerkers deelnemen aan trainingen. 

"Het is erg inspirerend als je je organisatie de data en inzichten kunt laten zien die je hebt gevonden en wat je met die informatie hebt gedaan", zegt Jennifer Day, vicepresident Customer Strategy and Programs bij Tableau. "De leidinggevenden aan de top moeten streven naar datagestuurde besluitvorming om het echt in de hele organisatie door te laten dringen".

Om kritisch naar data te leren kijken, kunnen directieleden vragen stellen over de rol van data bij bepaalde besluiten of laten zien hoe zij data hebben gebruikt voor hun strategische acties.

Door succesverhalen en praktijkvoorbeelden via interne communicatie te publiceren, wordt nadruk gelegd op hoe verschillende afdelingen data gebruiken.

Eerstelijnsmanagers
Managers hebben een doorslaggevende rol in het bijbrengen van de dagelijkse discipline voor datagebruik. Dat kunnen ze doen door duidelijke teamdoelen op te stellen voor het toepassen van data, door statistieken te verbeteren met datagerichte besluitvorming en door hun team verantwoordelijk te stellen voor de gedefinieerde doelen. 

Managers kunnen dashboards gebruiken om te zien wie er hebben deelgenomen aan trainingsprogramma's of welke databronnen het meest door hun team worden geraadpleegd, om te begrijpen hoe de medewerkers data gebruiken en om individuele groeiplannen te maken. Door veel gewicht te geven aan goed gebruik van data tijdens de beoordelingen, kunnen medewerkers ook gestimuleerd worden om nieuwe vaardigheden te leren.

En managers die samen met hun team trainingssessies bijwonen, leren data op verschillende manieren te bekijken, wat ze helpt om suggesties te doen en medewerkers aanmoedigt om specifieke methodes te verzinnen voor effectief gebruik van data. 

HR-leiders
Mensen zoeken met datavaardigheden en de ontwikkeling van medewerkers ondersteunen zijn allebei even belangrijk voor een datageletterd personeelsbestand. 

"Human resources is wat mij betreft een van de cruciaalste functies met de meeste impact", zegt Sarah Nell-Rodriguez, Principal High-Touch Success Manager bij Tableau. 

HR-managers kunnen ervoor zorgen dat er met initiatieven voor datageletterdheid nieuwe vaardigheden worden bijgebracht aan medewerkers in kritieke bedrijfsonderdelen, dat aan de diverse behoeften van medewerkers wordt voldaan en dat er programma's op maat worden geïmplementeerd. Ze kunnen pleiten voor nieuwe functies om interne community's te ontwikkelen en medewerkers aanwijzen die datakampioenen zijn en collega's kunnen helpen om data in hun dagelijkse werk te integreren.

"Leiders kunnen [...] ervoor zorgen dat mensen weten dat data deel uitmaakt van hun cultuur. [...] Het maakt deel uit van hun missie en hoe ze vooruitgang willen boeken met hun bedrijf".Sarah Nell-Rodriquez, Principal High-Touch Success Manager bij Tableau

2. Training

Door aangepaste trajecten te bieden op basis van ervaring en functie, zou een succesvol trainingsprogramma alle medewerkers moeten kunnen begeleiden vanaf het punt waar ze nu zijn. 

Zelfstudie
Deze aanpak is "voor de mensen die alleen een probleem hoeven op te lossen, opzoeken en weer weg", zegt Ravi Mistry, een van de pakweg dertig Tableau Zen Masters, professionals die door Tableau zijn geselecteerd, omdat ze het analyseplatform van Tableau van begin tot eind beheersen en nu anderen leren hoe ze het kunnen gebruiken.

Door middel van naslaggidsen voor digitale processen en tutorials voor specifieke taken kunnen mensen kleine kennishiaten overbruggen, wat frustraties en de noodzaak om iemand anders tijdens het werk te onderbreken voor hulp tot een minimum beperken. 

Daarnaast kunnen forums die door dataspecialisten gemodereerd worden, uitgroeien tot onmisbare oplossingencollecties. Als alles op een enkel leerplatform of op het intranet van het bedrijf staat, kunnen medewerkers makkelijk opzoeken wat ze nodig hebben. 

Functiegebaseerde training
Door datageletterdheidstraining af te stemmen op specifieke functies kunnen medewerkers met de unieke data leren werken waar zij mee te maken hebben.

"Niet iedereen heeft ineens zin om data-analyses te maken", zegt Mistry, "Je wilt eigenlijk vooral dat ze hun werk beter kunnen doen". Bedrijven kunnen cursussen met instructeur, een zelfstudie of eenmalige sessies, zoals live webinars, aanbieden. 

Materiaal dat uitnodigt om te blijven leren, zorgt ervoor dat vaardigheden relevant blijven als de technologie en behoeften van het bedrijf veranderen. Trainingscursussen voor teams kunnen medewerkers helpen om data beter te gebruiken in werkstromen waarin ze moeten samenwerken. Workshops voor afdelingsoverschrijdende probleemoplossing bevorderen het idee dat datagestuurde besluitvorming belangrijk is voor het bedrijf als geheel en voor alle individuele bijdragers.

Vaardighedenontwikkeling voor gevorderden
Voor medewerkers die vaker met data en analyse werken, kunnen verdiepende opleidingen in datageletterdheid of zelfs interne of externe certificaten hun productiviteit verbeteren en innovatie stimuleren, terwijl het ook helpt om meer mentoren en voorstanders te creëren. 

21%
van de medewerkers heeft vertrouwen in de eigen datageletterdheid

Bron: Accenture

Workshops en bootcamps zijn een integrale manier van training voor een specifiek softwareprogramma en laten zien hoe technologie ingezet kan worden om tot unieke inzichten te komen. Medewerkers die meer ervaring hebben met data, kunnen aan officiële trainingsprogramma's meedoen om dieper in analysevaardigheden en statistische concepten te duiken. 

"Je wilt je medewerkers graag laten zien hoe zaken als technologie, data [...] hen kunnen helpen om hun werk beter te doen en er bovendien veel plezier uit te halen".Ravi Mistry, Tableau Zen Master

3. Meting

Als er doelen worden gesteld voor datageletterdheid op basis van het bedrijfsmodel van de organisatie, helpt dat om de impact van datacultuurinitiatieven te meten.

Succesindicatoren
Prestatiecijfers zijn cruciale indicatoren van hoe goed een initiatief voor datageletterdheid werkt. Identificeer welke cijfers moeten verbeteren als het datagebruik toeneemt en evalueer regelmatig de voortgang, zodat je weet wanneer het trainingsprogramma moet worden aangepast. 

De juiste leerdoelen verbeteren datageletterdheid in gebieden die een positieve uitwerking hebben op bedrijfsprestaties. De zakelijke waarde berekenen die door datageletterdheid wordt gegenereerd, kan meer steun van de directie opleveren. 

Tenslotte kan het verzamelen van statistieken, praktijkvoorbeelden en referenties bedrijven helpen om een duidelijke correlatie aan te tonen tussen hogere datageletterdheid en betere zakelijke resultaten.

Beoordeling van datavaardigheden
Door de datageletterdheid van individuen te beoordelen aan de hand van zelfrapportage of formele evaluaties, kunnen bedrijven nagaan waar geen of juist extra ondersteuning nodig is en zelfs welke oplossingen zouden kunnen helpen. Dashboards kunnen handig zijn voor managers om te zien welke databronnen hun medewerkers gebruiken, maar ze kunnen ook sterke en zwakke punten van dataprocessen blootleggen. 
 
"Het is ontzettend belangrijk om een officieel trainingsprogramma te hebben, omdat alle officiële trainingen worden geëvalueerd", zegt Nell-Rodriguez. "Dat geeft je een voorgeschreven leertraject op basis van het einddoel dat je voor je medewerkers hebt bepaald".

4. Ondersteuning

Datageletterdheid is iets waar voortdurend aan moet worden gewerkt. Om gemotiveerd te blijven en te blijven leren, hebben medewerkers toegang nodig tot deskundigen, intuïtieve software en een ondersteunende community.

Kenniscuratoren
De hulp van dataspecialisten zoals analisten inroepen om de voordelen van datagebruik te laten zien, kan data toegankelijker maken voor leken. Mistry, de Tableau Zen Master, verwees naar analisten die de rol van kenniscuratoren bekleden en hun collega's begeleiden om data te gebruiken in hun functie. "Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen een basisanalyse kan uitvoeren", zegt hij. Dit is heel anders dan traditionele business-intelligencemodellen, waarin analisten en IT-professionals data verzamelden en analyseerden voor het hele bedrijf. 

Interne datadeskundigen kunnen ook bepaalde uren aanbieden waarin ze anderen helpen met specifieke projecten, problemen oplossen en brainstormen over andere manieren om data te bekijken. 

Intuïtieve software
De juiste datatechnologieoplossingen voor een bedrijf zijn geschikt voor verschillende functies en vaardigheden. Ze bieden iedereen de mogelijkheid om data te openen, te analyseren en te delen, en diepgaand te verkennen hoe het hun werk ondersteunt.

Goede software pikt op wat gebruikers proberen te doen en voorziet ze van logische volgende stappen, zonder de flow van hun werk te onderbreken.

Datacommunity's
Netwerken van betrokken datagebruikers creëren een omgeving waarin mensen zich kunnen onderdompelen in de taal van data. 

De beste datacommunity's maken mensen enthousiast met bepaalde programma's, zoals interne wedstrijden en lunchen-en-leren. Externe netwerken van bedrijven die dezelfde datatools gebruiken, bieden de mogelijkheid om regelmatig evenementen bij te wonen, zoals datavisualisatiewedstrijden om vaardigheden te ontwikkelen en 0kennis te maken met conculega's. Vrijwilligersprojecten, zoals projecten waar non-profitorganisaties baat bij hebben, kunnen medewerkers motiveren om data-analyse te verkennen buiten hun dagelijkse functie.

Als leden van de community kennis, ideeën en successen met elkaar delen, bouwen ze een band op en brengen ze mensen bijeen voor de gedeelde missie, namelijk het bedrijf verbeteren met data.

"Het gaat er echt om dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin het belang van data voorop wordt gesteld... Waar je medewerkers de mogelijkheid hebben om de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om verder te komen".Jennifer Day, Vice President, Customer Strategy and Programs bij Tableau

Begin met het verbeteren van datageletterdheid onder je personeel

Wat het beste werkt, hangt af van het bedrijf en de medewerkers: met het juiste programma voor datageletterdheid implementeer je training, softwareprogramma's en digitale processen die medewerkers motiveren om te blijven leren en hun vaardigheden te verfijnen, terwijl datagestuurd denken als kernvaardigheid wordt gestimuleerd.

Lees deze hulpbronnen voor meer informatie over het verbeteren van datageletterdheid in je organisatie: