การเปิดตัวและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

Tableau Mobile 2020.421.3620

หลังเดือนพฤษภาคม 2023 ข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้วจะไม่โพสต์ที่นี่อีกต่อไป แต่สามารถดูได้ที่ https://issues.salesforce.com

20.421.3620 is an iOS only release.

ปัญหาที่แก้ไขแล้ว

Issue ID Description
1101650

Added viz recommendations to help discover new and relevant content when using Tableau Server 2020.1 or higher.

1101626

Added a new Home tab, where you can find all the content that you care about, such as favorites, recents and recommendations.

1089050

New “What’s This” link added to the sign-in screen displays a helpful dialog with tips to locate the server URL and includes a link to a help page for further assistance.หมายเลขรุ่น

20.421.3620


Release date

จันทร์, เมษายน 27, 2020

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Tableau

รุ่นเปิดตัวปัจจุบัน

เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม Tableau ล่าสุด

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาผลิตภัณฑ์ Tableau ในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของคุณ

เร็วๆ นี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ