Telia använder Tableau och integrerad analys för förbättrad stadsplanering samt produktinnovation och -utveckling


Telia Crowd Insights hjälper städer i Norden att snabbt och enkelt mäta effekterna av planerade beslut

Svenska Folkhälsomyndigheten använder Crowd Insights-lösningen för att förstå ändrade rörelsemönster under covid-19-pandemin

Förmågan att snabbt analysera miljontals datapunkter skapar nya inkomstkällor

Anslutbarhet, effektivitet och innovation. Det är ord som oftast förknippas med Telia – Nordens främsta leverantör av telekommunikationstjänster Från 5G-drivna självkörande elbussar i Stockholm till att leda den nordiska utbyggnaden av 5G-teknik – organisationen med en nettoomsättning på 10 miljarder dollar skapar nästa generation av pålitliga kommunikationslösningar för miljontals kunder i hela Norden. Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia, avslöjar hur Tableau hjälper företaget att hitta nya inkomstkällor och innovativa tjänster som baserar sig på gruppers rörelsemönster. Från förbättrad stadsplanering och minskade koldioxidutsläpp i kollektivtrafiken till att mildra spridningen av covid-19 – resultaten de har åstadkommit genom integrerad analys är bara början på deras dataresa.

Finns det ett samband mellan Telia Crowd Insights och Ed Sheeran?

Som väntat genererar Telia stora mängder data från vårt mobila nätverk. Telia Division X lanserades för flera år sedan för att ta vara på möjligheterna i datan och alstra nyskapande tillväxttjänster. Det vi åstadkommer idag kommer att utgöra en del av framtidens kundupplevelse. Telia Crowd Insights är en av våra kraftfullaste nyheter. Lösningen använder platsinformation baserad på anonymiserad och aggregerad mobildata från Telias nät. Datasetet omfattar mer än 16 miljarder prenumeranter i de nordiska länderna. Det motsvarar miljarder datapunkter varje dag. För en konsert med Ed Sheeran 2019 i Helsingfors använde man exempelvis Crowd Insights för att förstå var fansen kom ifrån, hur länge de stannade i området i samband med besöket samt hur de rörde sig före och efter konserten. Staden Helsingfors fick värdefulla insikter som hjälp i att planera framtida evenemang och förbättra besökarnas konsertupplevelser.

Vilket samband har Tableau till Crowd Insights?

Vi har använt Tableau från dag ett och det utgör själva kärnan i Crowd Insights. Tableau är intuitivt, lätt att lära sig och anpassningsbart. Du kan snabbt skapa dashboards, undersöka nya spännande insikter i detalj och visa upp nya idéer för kunderna. För Telia är den här nya visuella analysplattformen utan tvekan en viktig grund för nya inkomstkällor och produkter för att tjäna pengar på data.

Vi har använt Tableau från dag ett och det utgör själva kärnan i Crowd Insights. Tableau är intuitivt, lätt att lära sig och anpassningsbart. Du kan snabbt skapa dashboards, undersöka nya spännande insikter i detalj och visa upp nya idéer för kunderna. För Telia är den här nya visuella analysplattformen utan tvekan en viktig grund för nya inkomstkällor och produkter för att tjäna pengar på data.

Hur skapar ni nya möjligheter till intäktsgenerering med hjälp av Tableau?

Telia Crowd Insights erbjuder ett enormt utrymme för innovation och datadrivet beslutsfattande. Telia City Vitality Insights bidrar exempelvis till att städer i Norden och Baltikum förbättrar stadsmiljön genom att ta fram anonymiserade och aggregerade rörelsemönster för grupper från nätverksdatan. Genom att jämföra historisk data med det som händer idag kan städerna mäta effekterna av beslut som fattats och åtgärder som vidtagits. Tableau gör det lättare för människor att utforska och förstå data och team kan upptäcka och dela insikter. Resultatet har en positiv effekt på stadsplaneringen. Likaså ville HSL, den regionala transportmyndigheten i Helsingfors, mäta pendlarnas upplevelse av en tunnelbaneutbyggnad värd 1,2 miljoner euro, och se till att den nya tunnelbanan användes av så många som möjligt. En sedvanlig undersökning skulle ha tagit åratal och kostat tusentals euro. Dessutom kunde Telia Crowd Insights tillsammans med Tableaus integrerade analys visa att den ökade tunnelbanetrafiken minskade biltrafiken med 8 %, vilket motsvarar 13 ton koldioxid per dag.

Hur kan integrerad analys göra skillnad?

I början var det många som tyckte att vi skulle utveckla vårt eget analysverktyg eller använda en lösning som Power BI. Men det skulle ta tid och resurser i anspråk från det verkliga syftet med Telias Division X: nyskapande produktutveckling. Tableaus integrerade analysplattform ger oss möjlighet att skapa nya Telia-tjänster. Vi kan integrera och anpassa Tableau i våra externa applikationer och leverera dashboards så att kunderna själva kan ställa frågor och hitta meningsfulla insikter.

Berätta om pro-bono-samarbetet med den svenska regeringen i fråga om covid-19.

Svenska Folkhälsomyndigheten använder våra anonymiserade och aggregerade insikter med Tableaus integrerade analys för att förstå hur grupper av människor rör sig i samhället, till exempel mellan regioner eller stadsområden. På så sätt kan de visualisera mönster som annars hade varit svårupptäckta och får möjlighet att utvärdera hur effektiva åtgärderna är för att minimera smittspridningen.

Ni genomgår en spännande dataresa. Vad händer härnäst?

Vi har knappt skrapat på ytan vad gäller användningsfall. Vi kommer bland annat att rikta in oss på detaljhandeln och analysera anonymiserad och aggregerad data från Telias mobilnät och från återförsäljarnas wifi-nätverk. Syftet är att identifiera gruppers rörelsemönster i och kring traditionell butikshandel. Återförsäljare kommer att få en oöverträffad bild av sin fullständiga konverteringstratt, var de bör placera nya butiker och hur butikens rörelseflöde verkligen ser ut.

Dessutom kunde Telia Crowd Insights tillsammans med Tableaus integrerade analys visa att den ökade tunnelbanetrafiken minskade biltrafiken med 8 %, vilket motsvarar 13 ton koldioxid per dag.