Providence Health & Services

Över 100 000 vårdgivare på Providence förbättrar vården och minskar patientkostnader med Tableau


Skapade en enhetlig datavy för mer än 50 sjukhus och fler än 100 000 vårdgivare

Minskade vårdkostnaderna med 200 miljoner dollar första året som Tableau användes för att visualisera vårdvärde

Minskade kostnaden för knäimplantat med 297 dollar per patient, en besparing på cirka 3 miljoner dollar

Providence St. Joseph Health är en verksamhet som består av 51 sjukhus med fler än 100 000 vårdgivare. De levererar kostnadseffektiv hälsovård av hög kvalitet till miljontals patienter varje år. Patientdata finns i många system, bland annat i elektroniska patientjournaler (EMR). Providence fortsätter att växa, vilket gör det till en stor utmaning att hantera och integrera de ständigt växande datamängderna.

Providence behöver få en helhetsuppfattning av patienternas hälsa och nöjdhet, vårdkostnader, patientrapporterade resultat och annan data. På så sätt kan de optimera vårdkvaliteten och förbättra upplevelsen för patienter och vårdgivare. Innan de började använda Tableau skapade analytiker olika versioner av samma KPI-analyser. Men dessa dashboards saknade viktiga egenskaper: statistisk disciplin, jämförande data för sjukhus och regioner, processmätningar och kostnadsuppgifter.

Som ett första steg identifierade Providence vilka allmängiltiga problem som kunde lösas med data och skapade enhetliga vyer för att lyfta fram bästa praxis och bidra till minskat svinn. Slösaktig praxis omfattade användning av onödigt dyr utrustning och medicinering, vilket kan resultera i ökade patientkostnader och mindre överkomlig sjuk- och hälsovård.

Med Tableaus plattform byggde Providence tillgängliga dashboards för hela sjukhussystemet och visade detaljerad kvalitets- och kostnadsdata. Dessa dashboards gör det möjligt för klinikpersonal och läkare att se analyser som gäller för varje sjukhus, klinik och enskilda vårdenhet. Denna datatransparens har inneburit ansenliga förbättringar i kvalitetsmätningarna och betydligt lägre vårdkostnader.

Jag tror att enkelheten i att skala upp är det område där Tableau har hjälpt oss mest i fråga om vår tillväxt. När data väl är organiserad är det mycket enkelt att lägga till en liten variabel i vår stack med visualiseringar för en specifik region.

Värdedriven analys har förändrat Providence-läkarnas uppfattning av analys

För att hålla jämn takt med behoven hos en växande sjukvårdsorganisation måste komplex data analyseras (inklusive hundratals KPI:er). Vi behöver även skapa insikter vi kan agera på som stöd för en bättre vårdkvalitet. Men Providences utspridda nätverk sparades resultatrapporter på olika platser. Det gjorde det svårt för vårdgivare att se all relevant data eller använda den för att samarbeta eller fatta bättre beslut.

Till råga på allt har många läkare en skeptisk inställning till sjukvårdsdata. De ifrågasätter om data från elektroniska patientjournaler (EMR-data) är värdefull för deras verksamhet och om analytikerna har tillräckliga medicinska kunskaper för att datan ska vara meningsfull. Därför skapade Providence chefspositionen för medicinsk analys och anställde Dr Ari Robicsek. Hans jobb är att övervaka analysen av medicinsk data för bättre patientvård, överkomlig behandling och en förhöjd vårdupplevelse.

Ari leder teamet för medicinsk analys på systemnivå. De bygger och implementerar Tableau-dashboards och andra analysverktyg för systemomfattande medicinskt bruk. Teamet består av personer med praktiska kunskaper om specifika sjukvårdsbehov. Där finns läkare som övervakar och jämför vårdkostnader med vårdresultat och verktygsutveckling. Där finns sjuksköterskor som tolkar mellan sjukvårdsteam, analysteam och tekniska team för att se till att analyserna stämmer och att resultaten är relevanta för all sjukhuspersonal. Och där finns personal för biostatistik med lång erfarenhet av sjukvårdsrelaterad dataanalys. Förutom det här centrala analysteamet finns även regionala och sjukhusspecifika analysteam som tar hand om lokala problem.

Image

Mitt team bestämde sig för att bygga en sorts arena för gemensam styrning – en enda central dashboard som omfattade samtliga KPI:er som var viktiga för alla våra sjukhus.

Med hjälp av Tableau har Aris team skapat relevanta, kontextuella dashboards som kan användas av läkare och övrig personal på Providence för att utforska och förstå mätvärden för vårdkvalitet. Dessa dashboards har ersatt rapporter som inte var särskilt intuitiva eller anpassningsbara och eliminerat ineffektiviteten i statiska rapporter. Användare kan även prenumerera på ytterligare dashboards som har inverkan på vissa läkares, sjuksköterskors och sjukhusenheters arbete.

Tableau har hjälpt Providence att se vad som fungerar och inte fungerar på samtliga sjukhus, genom att optimera patientdata med andra vårdrelaterade mätvärden. Nu kan man identifiera de bästa möjligheterna till att maximera värdet och reducera svinnet med hjälp av en enda integrerad plattform. ”Vi har sett stora förändringar och ökad kvalitet i hela systemet, vilket är svårt att uppnå. Jag tror att det delvis beror på att vi nu talar ett gemensamt språk”, lägger Ari till. Just nu testar Providence Tableau-integrering med elektroniska patientjournaler. På så sätt kan läkare använda analys på den plats där de tillbringar största delen av dagen och samla in data från patientjournalerna.

Genom att bygga ett enda nätverk av Tableau-dashboards har vi ökat möjligheterna att kommunicera och samarbeta kring förbättringen av många av våra KPI:er. Det har hjälpt användarna att på systemnivå se hur vi och alla våra sjukhus presterar och att väldigt snabbt kunna borra sig ner till ett enskilt sjukhus, en specifik vårdenhet eller till en lista med berörda patienter på den enheten.

Verkliga resultat: Tableau avslöjar slösaktig praxis och förbättrar patientvården

Enligt Medicare- och Medicaid Services-centralerna läggs det mer än 3 biljoner dollar per år på sjukvård, varav en tredjedel är onödiga kostnader. Providence ville till varje pris reducera sin egen slösaktiga praxis och på samma gång sänka kostnaderna och förbättra patientvården med hjälp av Tableau. Men det räcker inte att belysa data för att övertyga läkare att ändra sitt beteende. Analysteamet behövde en innovativ, datagrundad strategi.

Med hjälp av Tableau analyserade Providence data och kunde avslöja slösaktig praxis för läkarna. Knäkirurger valde ofta antibiotikaimpregnerad bencement för att förhindra patientinfektioner, vilket kostade tre eller fyra gånger mer per patient. Providence analyserade tusentals patienter som hade antibiotikaimpregnerad cement samt vanlig cement för att se om materialet påverkade infektionsfrekvensen i knäledsersättning som utförts för första gången. Det gjorde det inte. Genom att undvika onödigt kostsamt material i så många ersättningar som möjligt sparade Providence hundratusentals dollar på ett år från de 10 000 operationer som utfördes, och minskade bencementkostnaderna med 76 dollar per fall. En liknande strategi med andra objekt resulterade under det första arbetsåret i en övergripande kostnadsreducering på 297 dollar per fall.

Läkare vill inte i onödan höja kostnaderna för sina patienter. Därför var kirurgerna på Providence tacksamma och ivriga att få veta mer när de fick se datan och de ekonomiska effekterna av sina val. Genom att samla in, analysera och dela data på ett organiserat sätt har nu Providence underlättat för läkare att förstå vilka beteenden som påverkar patientvården positivt eller negativt. Kostnadskurvan hålls nu i schack. Den går nedåt eller hålls flack vad gäller alla patientkostnader och kliniska områden inom de 51 sjukhusen, även när trycket på höjningar ökar. Under det första året har Providence genom dessa åtgärder minskat vårdkostnaderna för 10 medicinska tillstånd med 20 miljoner dollar.

Det som vi tyckte var intressant var att det totala antalet patienter (med knäledsersättning) som vi kunde studera närmare var mycket större än all tillgänglig litteratur i världen om ämnet. Det har nämligen inte gjorts mycket forskning på området.

Ledarskapet stödjer styrd självbetjäningsanalys för att uppmuntra transparens

Datakällor som Providence använder är komplexa och inkluderar Premier, Press-Ganey, Epic med flera. Innan Tableau kom in i bilden kodade analytiker sina egna visualisationer och använde data från dessa källor. Olika användargrupper i sjukhusnätverket använde olika dashboards. Dessa klipptes ut och klistrades in i långdragna PowerPoint- eller PDF-rapporter som sparades på lokala servrar. Det gjorde det svårt för läkare att dela analyser och prestandamätetal till förmån för patienterna, praktiken, sjukhuset och Providence. Även lokala och regionala sjukhusledningar, företagschefer och styrelsen på Providence hade svårt att skaffa sig en högkvalitativ helhetsbild av organisationens resultat.

Företagsledningen gav från början sitt stöd till Tableau. Providences lokala och regionala sjukhusledare samt läkare uppfattade signalen och såg snabbt värdet i att använda plattformen. Styrelsen krävde också konsekvens. Genom företagets byte till Tableau fick Providence tillgång till ett visuellt dataspråk som ledare och vårdgivare i frontlinjen kunde använda till att utvärdera vårdkvaliteten. Många av de mätvärden som används för att fastställa ledarskapsbonusar är nu faktiskt baserade på Tableau-dashboards.

Bygga vidare på framgången: Providence prioriterar visuell analys

Providence vill ta företagstransparens och dataanalys till nästa nivå. De är i färd med att växla om från dataövervakning och kostnadsminskningar per fall i vissa medicinska scenarier (t.ex. ledersättning, ryggmärgsfusion, bypass-operationer) till samtliga åkommor som behandlas inom sjukhusnätverket.

”Jag ser fram emot att utöka en del av värdearbetet vi har åstadkommit och vi jobbar hårt med att bygga plattformen som kommer göra det möjligt”, förklarar Ari. I analysen läggs också statistik med i ETL-processen från början. Providence har börjat använda Tableau R-integration för mer flexibilitet med dataparametrar och filtrering. På så sätt förmedlas datans statistiska betydelse till alla läkare.

Det är ganska ovanligt att ha en läkare som arbetar heltid i rollen som analysledare Men jag vill påstå att det är väldigt värdefullt inom sjukvård.