NHS Improvement

NHSI förändrar patientvården i 250 organisationer i Storbritannien med Tableau


Datariktmärken för över 250 organisationer

Self-service möjlig för NHSI:s bredare användarbas

Nya insikter ger högre kvalitet på vården

image

National Health Service Improvement (NHSI) ansvarar för översyn av mer än 250 stiftelser och NHS-organisationer samt fristående leverantörer av NHS-finansierad hälsovård i Storbritannien. De ger det stöd som vårdgivare behöver för att kunna erbjuda patienter säker vård av hög kvalitet med omtanke i lokala hälsosystem som är ekonomiskt hållbara. NHSI började använda Tableau 2014 för att ansluta skilda datakällor inom hälsovården, för att skapa en skalbar och hållbar datamodell för framtiden och ge möjlighet för fler medarbetare att själv utföra sina analyser. Sedan dess införande har värdet på och tillgängligheten till data ökat kraftigt. Snabb, enkel tillgång till information inom viktiga områden gör att NHSI kan jämföra organisationer med varandra och snabbt identifiera var förbättringar kan göras vilket ger bättre och mer effektiv hälsovård för patienterna.

Möjligheten att enkelt lägga till nya användare är väldigt viktig för oss. Allteftersom vi växer behöver vi verktyg som kan växa med oss och Tableau klarar det.

Snabba, korrekta datajämförelser främjar driften och förbättrar patientvården

NHSI:s roll är att samla in och analysera miljontals datapunkter från över 250 hälsoorganisationer i Storbritannien och identifiera var driften kan utvecklas och patientvården kan förbättras. Men när Mridula Sori, chefen för analysutveckling, började på NHSI (som då hette Monitor) 2014 fanns det inga speciella analysverktyg eller dataplattformar, vilket innebar att det var mycket svårt att få en helhetsbild eller göra effektiva analyser.
”Brist på datakonsekvens innebar att olika versioner data användes inom organisationen,” beskriver Mridula. ”Därför tog analyser inte bara lång tid att göra, utan det var även mycket svårt att korrekt jämföra resultat för organisationerna.”

Med Tableau och en enda dataplattform kan NHSI:s analyshubb i dag skapa enhetliga datauppättningar för viktiga nationella hälsoområden på bara några minuter. Organisationerna kan sedan komma åt samma datauppsättning genom anpassade dashboards och jämföra sina resultat med andra, vilket hjälper till att identifiera bästa praxis inom olika områden, som sedan kan användas av fler.

Mridula nämner akutvårdens (A&E, National Accident & Emergency) dashboard som ett bra exempel.

”Vi får dagligen rapporter från alla sjukhus med information om akutinsatser för allt från antal ambulanser som köar utanför till hur lång tid patienter behöver vänta på behandling,” säger Mridula. ”Informationen uppdateras automatiskt i A&E-dashboards i Tableau och ger reglerare, särskilda team för extra belastning under vintern samt sjukhus en tydlig, aktuell bild av insatserna i hela landet.”

Mridula påtalar Tableaus lättanvändbarhet som en viktig faktor i processen. Den innebär att sjukhuspersonal med mycket lite Tableau-utbildning enkelt kan interagera med dashboards, fördjupa sig i data och börja ställa frågor.

”Genom att visualisera data i Tableau är det enkelt att se vilka sjukhus A&E-avdelningar som gör bäst insatser inom viktiga områden, vilket sätter fart på diskussioner mellan organisationer om varför det är så,” berättar Mridula. ”Detta samarbete främjar delning av bästa praxis, vilket snabbt leder till vård med högre kvalitet för alla A&E-patienter.”

Dessa Tableau-dashboards kan också användas för att förutsäga kommande sjukhusinsatser genom att jämföra väder- eller årstidsdata med tidigare resultat under samma förhållanden. På så sätt kan NHSI identifiera potentiella problem och vid behov vidta förebyggande åtgärder.

”Genom att använda Tableau och verktyg för att skapa modeller, som Alteryx, kan vi arbeta med mer avancerade analystekniker som prognosmodeller, förutsäga behovstoppar och planera för bättre sängplats- och personalkapacitet,” säger Mridula.

Tableaus lättanvändbarhet och skalbarhet tillsammans med möjlighet till djupanalys gör det till en idealisk plattform som grund för en hållbar framtid för båda organisationerna.

Self-service integrerad för NHSI-medarbetare

NHSI:s verksamhet innebär att dataanalysrapporter är en viktig del i det dagliga arbetet för många medarbetare. Före Tableau var det stor efterfrågan på det centrala analysteamet att hantera alla analysbehov centralt, vilket gjorde att teamet hela tiden var pressat.

”Kombinationen av dålig kvalitet på data och avsaknad av self-service-verktyg innebar att vi inte hade något val utan var tvungna att själva skapa alla analysrapporter. Det tog både mycket tid och slukade stora resurser,” säger Mridula.

Efter att Tableau börjat användas var en viktig milstolpe när Mridula och hennes team gjorde de senaste tio årens data från Hospital Episode Statistics (HES) tillgängliga via ett specialanpassat Tableau-verktyg som heter HES Browser.

HES-data består av miljardtals datapunkter som omfattar alla aspekter av vård som NHS-patienter fått. När en rapportbegäran om vissa HES-data tidigare kom in måste det göras utdrag från databasen till Excel, som sedan en analytiker behövde bearbeta flera dagar för att söka fram den begärda informationen.

Nu tillhandahåller HES Browser samtliga användare med omedelbar tillgång till datauppsättningar i hög kvalitet och inbyggda rapportstrukturer. Därmed går det att snabbt att göra utforskande analyser med visualiseringsverktyg som värmekartor. Sedan kan användarna i ett enkelt dra och släpp-gränssnitt ta fram sina egna rapporter med visualiseringar, dynamiska beräkningar och anpassade filter.

Därmed kan alla NHSI-medarbetare själv tillfredsställa en stor del av sina analysbehov direkt i HES Browser vilket drastiskt kortar tid till insikt och minskar pressen på analyshubben.

”Möjligheten att bygga verktyg som HES Browser i Tableau har haft stor påverkan på den dagliga verksamheten, både för oss själva och den bredare personalstyrkan på NHSI,” säger Mridula. ”När så många medarbetare nu kan göra egna analyser kan vi ägna mer tid åt att uppnå våra långsiktiga strategiska analysmål.”

Möjligheten att bygga verktyg som HES Browser i Tableau har haft stor påverkan på den dagliga verksamheten, både för oss själva och den bredare personalstyrkan på NHSI.

En helt skalbar och hållbar dataplattform för framtiden

Tableaus enkla skalbarhet är en av de största fördelarna då det säkerställer en hållbar dataplattform på lång sikt för organisationen.

”Möjligheten att enkelt lägga till nya användare är väldigt viktig för oss,” säger Mridula. ”Allteftersom vi växer behöver vi verktyg som kan växa med oss och Tableau klarar det.”

NHSI håller för närvarande på att bygga upp ett närmare samarbete med NHS England (NHSE) som kommer att, för första gången, föra samman leverantörer och kommissionärer och skapa en komplett översikt över NHS-systemen.

”Den lättanvändbarhet och skalbarhet som Tableau erbjuder tillsammans med möjlighet till djupanalys gör det till en idealisk plattform som grund för en hållbar framtid för båda organisationerna.”

Åtskilda datakällor anslutna via Tableau skapar en enda pålitlig källa

National Health Service (NHS) genererar varje dag miljontals datapunkter för allt från patienters väntetid och varaktighet för deras sjukhusvistelse till inköpskostnader för medicinska tillbehör.

Före Tableau fanns mycket av dessa data separat på olika platser i organisationen, vilket gjorde det besvärligt att utföra effektiva analyser. Nu sammanställs, bearbetas och lagras alla data i en central strategisk informationsplattform, (SIP, Strategic Information Platform), som ansluter direkt till Tableau för snabb och effektiv analys av viktiga datauppsättningar.

”Genom att centralisera skilda datakällor och ansluta dem via Tableau har vi väsentligt ökat konsekvensen i informationen och även hur snabbt den kan analyseras,” säger Mridula. ”Därmed kan rapporter som tidigare kunde ta dagar, eller till och med veckor, att sammanställa nu skapas på bara några få minuter.”