CellRebel

CellRebel integrerar Tableau och hjälper mobiloperatörer att omvandla kundupplevelsen


Mobiloperatörer förbättrar kundupplevelsen med snabbare och mer datadrivna beslut

Unik och integrerad analys stärker kundernas engagemang och lojalitet

Tableau växer sömlöst i takt med CellRebels snabba tillväxt

CellRebel grundades med visionen att ge mobiloperatörer och konsulttjänstleverantörer en möjlighet att förstå och förbättra upplevelsen för sina mobilabonnenter. Denna svenska organisation integrerar Tableaus interaktiva och analytiska funktioner direkt in i sin säkra och personanpassade portal och hjälper operatörer att förstå och visuella och interaktiva insikter och agera utifrån detta. Med plattformens analyser av viktiga framgångsfaktorer som nätverksprestanda, abonnentomsättning och mobilabonnenternas upplevelser hjälper CellRebel sina kunder att öka intäkterna.

Vi ökar våra kunders (och i slutändan vår egen) inkomsttillväxt genom att hjälpa dem att fatta snabba, effektiva och väl underbyggda beslut inom slutanvändarupplevelse och nätverksprestanda.

Interaktiv analys integrerad i en säker, anpassad webbportal

Mobiloperatörer spenderar vanligtvis miljarder dollar årligen på att förbättra sina nätverks infrastruktur i syfte att ge sina abonnenter bästa möjliga upplevelse. De här mobiloperatörerna investerar dagligen i kapacitetsökningar, förbättrad service och nya tekniker som 5G.

Trots att de har tillgång till enorma mängder data är det ofta svårt för mobiloperatörer att förstå hur abonnenterna upplever deras tjänster. Mobiloperatörer saknar dessutom ofta insikter om hur de ligger till prestandamässigt på marknaden och i jämförelse med sina konkurrenter.

Det är bakgrunden till varför Tibor Rathonyi och hans kollegor startade CellRebel. ”Vår strategi när vi startade var att erbjuda en enkel lösning för mobiloperatörer. En lösning som hjälper dem att förstå sitt nätverk, sina abonnenter och dynamiken i det marknadssegment de är aktiva i. Och att förbättra verksamheten utifrån den förståelsen”, förklarar CellRebels CEO Tibor.

CellRebel verkar inom B2B-sektorn (Business to Business). Mer än 100 miljarder data som samlas in dagligen från miljarder smartphones, tusentals innehålls- och appleverantörer och mer än 800 molnleverantörer hjälper mobiloperatörer och konsulttjänster att förstå och förbättra upplevelsen för sina slutanvändare.

Tibor förklarar hur tjänsten fungerar: ”Mobiloperatörer som abonnerar på CellRebel-tjänsten loggar in på vår säkra portal och ser genast värdefulla mätvärden i realtid – allt från marknadsövergripande nätverksprestanda och kundupplevelser hos konkurrenter till abonnentbeteende.”

CellRebels utmaning när de lanserade den här framåtblickande B2B-tjänsten var att presentera denna värdefulla data på ett lättförståeligt sätt för kunderna. Tibor fortsätter: ”Vi hade skapat en arkitektur för att samla in, analysera och aggregera Big data-exempel från våra olika ekosystempartner. Men den datan är bara värdefull om kunden kan förstå och interagera med den. Vi behövde en lösning som gör att mobiloperatörer kan fatta snabba och välgrundade beslut, baserat på den informationen.

”Eftersom vi var en ung organisation hade vi varken tiden eller resurserna att skapa en integrerad lösning in-house. Tableau hade däremot lösningen på våra behov så vi integrerade den i vår portal. För affärsanvändare som mig är det enkelt att göra snabba analyser. Funktionaliteten är otroligt kraftfull och den kan anslutas till flera datakällor helt utan problem.”

Eftersom vi var en ung organisation hade vi varken tiden eller resurserna att skapa en integrerad lösning in-house. Tableau hade däremot lösningen på våra behov så vi integrerade den i vår portal. Funktionaliteten är otroligt kraftfull och den kan anslutas till flera datakällor helt utan problem.

Riktade kampanjer stärker kundlojaliteten och minskar kundbortfallet

Mobiloperatörer och konsulttjänstleverantörer har nu direkt åtkomst till Tableaus kraftfulla självbetjäningsanalys i CellRebels webbportal.

En CellRebel-kund i Asien använder portalen till att förstå hur användarupplevelsen av deras produkt står sig jämfört med andra lokala operatörer – exempelvis genomsnittlig tid för att ladda mobilsidor eller strömma videor. När kunden går in via den säkra portalen levandegörs datan omedelbart via interaktiv analys. Kunden kan både titta på översiktliga sammanställningar och granska detaljer.

Man kan exempelvis jämföra sidors laddningstid utifrån plats, tid på dygnet, typ av enhet – ända ner till detaljer som telefonmodell eller by. Operatören har förbättrat sin nätverksprestanda och skapat en snabbare och mer givande upplevelse för sina kunder genom att använda insikter och kunskap från CellRebels lösning.

”Det utmärkande med Tableau är interaktiviteten”, säger Tibor. ”Operatörerna ser genast vad datan berättar och ställer följdfrågor. De kan dela med sig av sina upptäckter. Användare har hittat helt nya möjligheter i sina verksamheter genom att integrera Tableau, möjligheter de aldrig sett tidigare.”

Tableau hjälper även CellRebels operatörskunder att förstå mer om tillströmning och bortfall av abonnenter. En kund i Stillahavsområdet använder till exempel CellRebel till att visa hur abonnenter flyttar mellan mobiloperatörer. Genom att analysera denna data kan de fokusera sina försäljningskampanjer på kunder som är mer benägna att byta leverantör – med personanpassade erbjudanden och andra marknadsföringsstrategier för att stärka lojaliteten.

Den visuella analysen gör våra kunder mer trogna, mer lojala. De kan ställa frågor om datan och hitta nya vägar till mer analys. De får ständigt oväntade insikter som driver på affärsresultaten.

Avancerad och anpassad analys förbättrar kundupplevelsen

”En av de stora fördelarna med Tableau är hur snabbt vi kan skapa dashboards och låta kunderna utforska sin data”, säger Tibor. ”Om en kund till exempel vill veta mer om användarupplevelsen i ett visst mobilområde kan vi utveckla och presentera en lösning som de kan jobba vidare på inom bara några timmar. Kunden behöver inte vara teknikexpert för att fråga och analysera data och skapa logik av den. Det är oerhört intuitivt och enkelt att använda CellRebel-portalen.”

Feedbacken från CellRebels kunder har varit överväldigande positiv. Den visuella analysen gör våra kunder mer trogna, mer lojala”, säger Tibor. De kan ställa frågor om datan och hitta nya vägar till mer analys. De får ständigt oväntade insikter som driver på affärsresultaten.

Säkerhet, skalbarhet och flexibilitet är nyckelfaktorer i CellRebels lösning. Tibor förklarar: ”Tableau integreras i vår befintliga teknik med enkel inloggning och vi litar på tekniken som har säkerhet i företagsklass. Dessutom skalar Tableau sömlöst i takt med att vi växer. I Indonesien integrerar vi till exempel flera miljarder datapunkter varje månad, i över 80 miljoner enheter. Tableau skalar efter alla datavolymer som vi testar.”

”Tableau hjälper verkligen CellRebel att växa”, sammanfattar Tibor. För kunderna är det oerhört värdefullt att komma åt och undersöka enorma mängder data på ett så enkelt sätt. Vi ökar våra kunders (och i slutändan vår egen) inkomsttillväxt genom att hjälpa dem att fatta snabba, effektiva och väl underbyggda beslut inom slutanvändarupplevelse och nätverksprestanda.”