Apoteket

Läkemedelskedjan, Apoteket, utvecklar en butiksstrategi i Tableau och uppnår större framgångar i sina kampanjer


Sänk kampanjkostnaderna med försäljningspaneler

Stärk relationerna med partner

Minska kostsamma fel med hjälp av datatransparens

Apoteket är en statlig läkemedelskedja i Sverige som har 3 200 anställda i sina 390 fysiska butiker och sin onlineverksamhet. För att öka samarbetet inom företaget har Apoteket börjat använda Tableau som analysplattform. Idag har försäljningsorganisationen en mer precist och strategisk butiksstrategi och marknadsteamen kan analysera och dela försäljningsdata med olika avdelningar. Tack vare detta självbetjäningskoncept har Apoteket ökat försäljningseffektiviteten och förhindrat dyrbara misstag.

Med Tableau är verkliga insikter aldrig mer än några timmar borta. Det har förändrat hur BI-teamet använder data för hela företagets bästa och uppmuntrat andra team att arbeta mer förebyggande med sina dataanalysbehov.

Apoteket utnyttjar analysfunktionerna i Tableau

Som största läkemedelskedja i Sverige har Apoteket en mängd data, bland annat gällande partner, kampanjaktiviteter och försäljningsanalys. Men företaget hade ingen standardplattform för dataanalys – vilket gav upphov till missade möjligheter och saknade insikter.

”Ju mer vi tittade, desto mer insåg vi att viktiga data lagrades på en lokal nivå, vilket gjorde dessa oanvändbara för resten av företaget”, beskriver Mats Malhammer, BI-arkitekt. ”Och förutom att det försvårade vardagsuppgifterna för flera olika team inom företaget, innebar det även att viktiga beslut fattades utan att all relevant information fanns till hands.”

Mats började undersöka problemet och såg behovet av ett självbetjäningsverktyg för BI-analyser.

Exempelvis såg Mats att flera medarbetare i Apotekets affärsstyrningsteam hade forskningsdata på sina bärbara datorer eller i lokala nätverk som då enbart var tillgängliga för ett fåtal personer – vilket gjorde att informationen isolerades och gav upphov till dyrbara misstag, som att inte kunna jämföra eller gruppera data utifrån verksamhetens krav.

Efter en omfattande utvärdering av Tableau Desktop, Microsoft Power BI och Qlik valde Mats Tableau av flera orsaker, bland annat för att det är skalbart, lättanvänt och erbjöd djupanalyser.

Första installationen gjordes av den lokala återförsäljaren Advectas, som inte bara hjälpte till att introducera Apotekets team utan även hjälpte till med att besvara relevanta frågor om deras data, genom Tableau.

Till att börja med införskaffade teamet fem licenser för Tableau Desktop – tre till BI-teamet och två till det affärsstyrningsteam som ansvarar för butikerna resultat. De säkrade även 37 interaktionslicenser för Tableau Server för att öka samarbetet inom företaget, speciellt vad gäller försäljning och marknadsföring.

Image

Tableau har helt förändrat hur vi ser på data som en del av den dagliga verksamheten.

Marknadsteamet följer upp butikernas resultat och kampanjer i realtid

Apoteket arbetar tätt tillsammans med ett brett nätverk av läkemedelsproducenter och återförsäljarpartners för att sälja deras produkter både i butik och online, samt för återkommande kampanjer.

Innan de började använda Tableau upplevde Apotekets marknadsteam att det blivit allt svårare att följa upp respektive partners kampanjer. Det var svårt att avgöra vilka kampanjer som var värda att upprepa och vilka partner som man skulle samarbete med oftare.

Idag, med Tableau, finns alla data enkelt tillgängliga för medarbetarna – och samarbetet mellan viktiga företagsgrupper som försäljning, marknadsföring, business intelligence och verksamhetsstyrning har ökat.

Nu använder marknadsteamet Tableau-paneler för att analysera kampanjdata. Teamet kan se vilka kampanjer som är effektiva och upprepa lyckade kampanjstrategier. Det gör att teamet kan sänka kostnader och fördela resurserna på mer effektiva sätt. Med automatiska rapporter kan teamet spåra resultat för onlinebeställningar nästan i realtid, en klar konkurrensfördel i den snabbt föränderliga läkemedelsbranschen.

Mats team samlar nu snabbt in information från hela företaget och kan vara mycket mer exakt i sin analys. Ledningen har tagit intryck av hur interaktiva Tableaus paneler är och deras förmåga att effektivt spåra viktiga resultatindikatorer.

”Med Tableau är verkliga insikter aldrig mer än några timmar borta”, säger Mats. ”Det har förändrat hur BI-teamet använder data för hela företagets bästa och uppmuntrat andra team att arbeta mer förebyggande med sina dataanalysbehov.”

[Med Tableau], går analyser numera så snabbt och är så enkelt att det inte finns någon ursäkt för att inte göra dem. Och informationen man utvinner är ofta ovärderlig.

Förnyat fokus på strategiska initiativ tack vare självbetjäningsanalys

Tidigare brist på BI-analysverktyg hade en bromsande effekt på produktiviteten för Apotekets BI-avdelning.

Eftersom vissa viktiga intressenter i interna team inte själva kunde göra utdrag ur och analysera data förlitade sig många av dem på hjälp från Mats och hans kollegor. Det tog inte bara upp mycket tid för teamet, dessutom påverkade det deras möjligheter att utföra andra uppgifter som var viktiga för verksamheten inom rimlig tid.

Den ökade användningen av självbetjäningsanalyser inom Apoteket har på kort tid lett till en mer kreativ användning av data och främjat analysarbete mellan olika avdelningar.

”Tableau har helt förändrat hur vi ser på och använder data som en del i den dagliga verksamheten”, sammanfattar Mats. ”Analyser går nu så snabbt och enkelt att det inte finns någon ursäkt för någon att inte göra dem, samtidigt som informationen som utvinns ofta är ovärderlig.”

Nu är BI-teamet inte längre en rapportverkstad för hela företaget, vilket sparar många timmar om dagen. Timmar som i stället kan ägnas åt uppgifter som är viktiga för verksamheten och att utmana antaganden med hårda analysfakta.