Cardinal Health: Dataläskunnighet är en nyckelfaktor för digital transformation

Det krävs datadrivna organisationer för digital transformation. Det senaste året har det blivit tydligt att företag som behöver hantera komplexa utmaningar måste ha nyfikna medarbetare som har både data att utforska och förmågan att identifiera insikter ur den datan. Många organisationer kämpar med att bredda dataläskunnigheten – förmågan att utforska, förstå och kommunicera med data. Delta i samtal med dataexperter kring vad organisationer kan göra för att utveckla program för dataläskunnighet. Sådana program syftar till att ge alla möjlighet att hitta innovativa lösningar och skapa en datakultur som förbereder organisationen för att agera agilt i en vårdmiljö som ständigt förändras.


Category

Hälsovård


Nästan klart!

Det tar bara 15 sekunder att fylla i. Om du redan är registrerad kan du logga in.
Adress