LEREN

Bereken je gegevens

Berekende velden geven je de mogelijkheid om nieuwe gegevens te creëren uit gegevens die al bestonden in je gegevensbron.

Ga aan de slag met berekenen

Je kunt berekeningen gebruiken om nieuwe dimensies te creëren, zoals het uitvoeren van cohortanalyse, of om nieuwe getalwaarden te creëren, zoals het berekenen van winstmarges.

Basisberekeningen

Basisberekeningen geven je de mogelijkheid om nieuwe gegevenskolommen in je gegevensbron te creëren en op te slaan die zijn afgeleid van waarden in bestaande kolommen in je gegevensbron. Bijvoorbeeld het berekenen van leeftijden op basis van geboortedata.

Creëer een basisberekening

Uitdrukkingen van het detailniveau

Uitdrukkingen van het detailniveau zijn gelijkaardig aan basisberekeningen, maar ze worden op een specifiek detailniveau berekend. Bijvoorbeeld herhaaldelijke opleidingsstatistieken voor elke universiteit op landelijk niveau voor elk land of totale jaarlijkse neerslaghoeveelheden voor vergelijking met maandelijkse neerslaghoeveelheden.

Gebruik detailniveau-uitdrukkingen

Tabelberekeningen

Tabelberekeningen worden verwerkt op basis van de gegevens in de weergave en hangen af van de structuur van de weergave. Bijvoorbeeld het berekenen van een bewegend gemiddelde, percentage van een totaal of lopend totaal.

Gebruik tabelberekeningen