De “11e BI-trend” van de Tableau Community en de resultaten van de enquête

De community heeft zich uitgesproken. Alle stemmen zijn geteld en er is een duidelijke winnaar. De door de community voorgedragen 11e trend voor 2019 is...

Het is al weer ruim een maand geleden sinds we onze Top Business Intelligence-trends voor 2019 hebben gepubliceerd (de BI-trends waarvan wij denken dat ze een vlucht zullen nemen in de branche in 2019 en in de jaren daarna). Dit rapport is samengesteld op basis van 1-op-1 interviews met experts uit de branche, inclusief een mix van Tableau-medewerkers, partners en klanten. Dit jaar hebben een groot aantal verschillende onderwerpen behandeld, van datamanagement en vertrouwen in AI tot data-ethiek.

We hebben onder aan elke trend een enquête toegevoegd, zodat je kunt stemmen of deze wel of niet aansluit bij jouw ervaring. We hebben jou (de Tableau-community) tevens de mogelijkheid gegeven om te stemmen op een 11e Trend, zodat jij je mening over andere trends die van invloed zijn op de branche kunt delen. Bekijk het clipje op onze Facebook Live-pagina waar we praten met de voorvechters van de community over hun favoriete trends en hun reacties peilen over de 11e trenduitslagen.

Het wachten is voorbij. Tijd om de uitslag bekend te maken! Tromgeroffel...

Jullie meest relevante trends voor 2019

We hebben jullie de mogelijkheid gegeven om te stemmen of een trend “momenteel zeer relevant, enigszins relevant of niet relevant” is. Na het inzamelen van al jullie stemmen, zijn er drie trends bovenaan geëindigd als “zeer relevant” met het hoogste percentage stemmen:

  • Storytelling is de nieuwe taal voor bedrijven: Naarmate organisaties een analytics-cultuur ontwikkelen, verandert de manier van storytelling. Nu gaat het meer over het voeden van een conversatie rondom de data en minder over het pleiten voor een eenduidige conclusie.
  • Databeheer complementeert moderne BI-platforms perfect: Tools en processen voor dataverwerking (zoals datacatalogi en semantisch beheer) maken ook steeds vaker binnen BI-platforms hun opwachting, waardoor data aan de juiste bedrijfsmatige context kan worden gekoppeld en op de juiste schaal kan worden beheerd.
  • Bedrijven weten steeds beter hoe ze analytics kunnen inzetten: Leiders heroverwegen hun definitie van implementatie, waarbij ze zich meer richten op impact en of een BI-platform al dan niet de manier waarop mensen beslissingen nemen kan veranderen. Dit wordt gemeten aan de hand van engagementactiviteiten, zoals interne gebruikerscommunity's.

Let op dat dit de "meest relevante" trends waren ten tijde van publicatie en dat de uitslag onderhevig is aan wijzigingen door extra stemmen.

Door de community verkozen tot 11e trend

De community heeft zich uitgesproken. Alle stemmen zijn geteld en er is een duidelijke winnaar. De door de community voorgedragen 11e trend voor 2019 is De vraag naar betere voorspellende analytics!

Voorspellende functionaliteit wordt tegenwoordig ingebouwd in selfservice BI-platformen, waaronder dingen als regressie en voorspellen, samen met integraties voor datawetenschapstools als Python, R en MATLAB ter ondersteuning van geavanceerde gebruikerscases. Organisaties bouwen voort op de democratisering van datavaardigheden en de alomtegenwoordigheid van data in selfservice BI, en ze gebruiken voorspellende analytics als ondersteuning voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Deze democratisering is gekoppeld aan onze trend rondom de gewijzigde rol van de datawetenschapper. Steeds meer mensen worden wat Gartner ‘burgerdatawetenschappers’ noemt: mensen die modellen maken, maar een functie hebben die buiten het statistiekveld ligt. Deze mensen vervangen de datawetenschappers niet, maar worden belangrijke partners in de ontwikkeling van hypotheses en het communiceren van bevindingen met belanghebbenden. Deze trend is een typisch voorbeeld van een algemene lijn die business intelligence vorm geeft: de samensmelting van mensen, processen en technologie.

Tableau-community, bedankt!

Wij willen iedereen die mee heeft gedaan aan ons onderzoek en de 11e trend-enquête hartelijk bedanken. Als je nog niet hebt kunnen stemmen, kun je nog steeds jouw mening delen op onze afzonderlijke trendpagina's en stemmen op onze 11e trend-pagina. Wij horen graag van je!

Lees voor meer informatie het volledige rapport over de Top Business Intelligence-trends voor 2019.