การเปิดใช้งาน

หากต้องการเปิดใช้งาน Tableau Desktop ให้เลือก ความช่วยเหลือ > จัดการคีย์ผลิตภัณฑ์ แล้วคลิก เปิดใช้งาน

หากคุณมีเฉพาะ Tableau Server เท่านั้น ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Tableau Server

การเปิดใช้งานแบบออฟไลน์