เกือบเสร็จแล้ว!

ใช้เวลากรอกเพียง 15 วินาที คุณลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
ที่อยู่

Area Charts: Sales by Category; Sales by Segment

5:00
MP4

Learn several fundamental Tableau concepts while creating two area charts.


แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง