เกือบเสร็จแล้ว!

ใช้เวลากรอกเพียง 15 วินาที คุณลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
ที่อยู่

Text Table: Key Performance Indicators

2:00
MP4

Learn how to quickly create a text table using the measure names and measure values automatically-generated fields.

เวอร์ชันที่สามารถใช้ได้:
2021.1

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง