Learning

Free Training Videos

Creator

คุณกำลังเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอยู่หรือเปล่า รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาสำหรับผู้อื่นหรือเปล่า เรียนรู้วิธีจัดเตรียม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ

9 Videos - 20 min

Getting Started

20 min
2 Videos - 10 min

Tableau Prep

10 min
1 Videos - 17 min

Connecting to Data

17 min
1 Videos - 3 min

Mapping

3 min
1 Videos - 3 min

Calculations

3 min

Explorer

คุณมีสิทธิ์เข้าถึง Tableau Server หรือ Tableau Cloud เพื่อทำงานกับข้อมูลหรือไม่ หากคุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่และสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาได้ วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ เรียนรู้วิธีการทำงานกับข้อมูลของคุณบนเว็บ

5 Videos - 30 min

Collaborate with Tableau Cloud

30 min
5 Videos - 31 min

Collaborate with Tableau Server

31 min

Viewer

คุณกำลังใช้การวิเคราะห์บน Tableau Server หรือ Tableau Cloud หรือไม่ หากคุณต้องการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลตามการวิเคราะห์ขององค์กร วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ เรียนรู้วิธีโต้ตอบกับเนื้อหาโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ

3 Videos - 17 min

Collaborate with Tableau Cloud

17 min
3 Videos - 18 min

Collaborate with Tableau Server

18 min

ผู้ดูแล

คุณจัดการการปรับใช้ Tableau ในสถานที่หรือในระบบคลาวด์หรือไม่ หากคุณมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล หรือการจัดการการปรับใช้ Tableau ในองค์กรของคุณ วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ

1 Videos - 5 min

Manage Tableau Cloud

5 min