การเรียนรู้

วิดีโอการฝึกอบรมฟรี

Creator

คุณกำลังเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอยู่หรือเปล่า รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาสำหรับผู้อื่นหรือเปล่า เรียนรู้วิธีจัดเตรียม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ

9 วิดีโอ - 20 นาที
20 นาที
2 วิดีโอ - 10 นาที
10 นาที
1 วิดีโอ - 17 นาที
17 นาที
1 วิดีโอ - 3 นาที
3 นาที
1 วิดีโอ - 3 นาที
3 นาที

Explorer

คุณมีสิทธิ์เข้าถึง Tableau Server หรือ Tableau Cloud เพื่อทำงานกับข้อมูลหรือไม่ หากคุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่และสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาได้ วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ เรียนรู้วิธีการทำงานกับข้อมูลของคุณบนเว็บ

5 วิดีโอ - 28 นาที
28 นาที
5 วิดีโอ - 28 นาที
28 นาที

Viewer

คุณกำลังใช้การวิเคราะห์บน Tableau Server หรือ Tableau Cloud หรือไม่ หากคุณต้องการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลตามการวิเคราะห์ขององค์กร วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ เรียนรู้วิธีโต้ตอบกับเนื้อหาโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ

3 วิดีโอ - 16 นาที
16 นาที
3 วิดีโอ - 16 นาที
16 นาที

ผู้ดูแล

คุณจัดการการปรับใช้ Tableau ในสถานที่หรือในระบบคลาวด์หรือไม่ หากคุณมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล หรือการจัดการการปรับใช้ Tableau ในองค์กรของคุณ วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ

1 วิดีโอ - 5 นาที
5 นาที