Driv hållbarhet genom att minska ineffektiviteten

 

Hållbarhet har blivit ett måste. Kunderna efterfrågar det men dessutom finns det ett bakomliggande ekonomiskt behov – spill kostar pengar.

 

Hela 10 % av vår globala tillverkning går förlorad på grund av ineffektivitet och spill. Hållbarhet innebär minskat spill, kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster. Det låter som en tuff uppgift, men är enkelt om du har rätt kunskaper för att upptäcka ineffektivitet, minska kostnaderna och minimera ditt koldioxidavtryck. Med hjälp av de verkligt viktiga mätvärdena och genom att helt enkelt använda den data du redan har kan du främja hållbarhet.

Få klarhet i det komplexa

Navigate to Heltäckande data

Heltäckande data

En helhetsbild över tillverkningsprocessen från början till slut.

Navigate to Verkliga insikter

Verkliga insikter

Omedelbara datavisualiseringar för snabba beslut.

Navigate to Inga fler informationssilor

Inga fler informationssilor

Delad data innebär en enskild sanningskälla och ett enat team.

Navigate to Mikro och makro

Mikro och makro

Skaffa dig en så detaljerad helhetsbild som du behöver.

Tillverkare går från komplexitet till klarhet

Ladda ner vår e-bok och upptäck hur tillverkare använder Tableau till att lösa sina fyra främsta verksamhetsproblem.

Läs nu