Minska riskerna i leveranskedjan

 

Det är den svagaste delen av varje tillverkningsprocess. Därför måste du förebygga riskerna i leveranskedjan genom att identifiera och bemöta dem innan de hinner påverka.

 

En av de viktigaste frågorna för alla tillverkare är leveranskedjan. Den utgör en av de viktigaste delarna av processen, men även den potentiellt mest sårbara. Med så många rörliga delar är det naturligt att leveranskedjor genererar stora mängder data. Den datan är nyckeln till att identifiera risker som annars skulle förbli oupptäckta. En heltäckande visibilitet i leveranskedjan gör det möjligt att både identifiera risker och testa resultat av beslut innan de genomförs.

Få klarhet i det komplexa

Navigate to Heltäckande data

Heltäckande data

En helhetsbild över tillverkningsprocessen från början till slut.

Navigate to Verkliga insikter

Verkliga insikter

Omedelbara datavisualiseringar för snabba beslut.

Navigate to Inga fler informationssilor

Inga fler informationssilor

Delad data innebär en enskild sanningskälla och ett enat team.

Navigate to Mikro och makro

Mikro och makro

Skaffa dig en så detaljerad helhetsbild som du behöver.

Tillverkare går från komplexitet till klarhet

Ladda ner vår e-bok och upptäck hur tillverkare använder Tableau till att lösa sina fyra främsta verksamhetsproblem.

Läs nu