SOS International använder Tableau för att placera data i centrum av de globala tjänsterna för resenärer


SOS Tableau Server används som central analyshubb av mer än 60 % av personalstyrkan

Exakt data bidrar till att hitta hotspots för fordonshaverier, högtrafik i larmcentraler

Kraftfull datakontroll säkerställer alltid regelefterlevnad

Foto av: SOS International

När ett barn blir sjukt under pågående semesterresa ringer familjen SOS Internationals dygnet runt-öppna telefoncentral för snabb hjälp. Företaget är en av Nordens ledande hjälporganisationer. Från larmcentralerna i Danmark, Sverige, Norge och Finland tillhandahåller de välbehövlig support dygnet runt, året runt, för resenärer runtom i världen via deras försäkringsbolag. Troels Bohnsen, som är chef för Business Intelligence på SOS International, talar här om den viktiga roll som data spelar inom företaget och hur Tableau har hjälpt dem att hitta nya verksamhetsinsikter som avsevärt förbättrat företagets globala tjänsteutbud.

Vilka tjänster erbjuder SOS International?

Vi erbjuder ett brett urval av tjänster i form av support för resor runt hela jorden, vägassistans och hälsovårdslösningar. Vårt mål är att säkerställa mervärde åt kunderna – försäkringsbolagen – medan vi tillhandahåller bästa möjliga service till slutanvändarna – resenärerna.

Vilken roll spelar dataanalyser i er dagliga verksamhet?

Relevanta datadrivna insikter hjälper oss att underbygga vårt beslutsfattande i hela organisationen, till förmån för både kunderna och slutanvändarna.

Tableau bidrar även till att förbättra vår datastyrning genom att vi noggrant kan kontrollera dataåtkomst och rapporter inom SOS International. Genom att endast visa relevant data optimeras företagsanvändarnas upplevelse samtidigt som företaget följer alla lagstadgade krav så effektivt som möjligt.

Hur ser din Tableau-resa ut?

Vår resa började för ungefär sex år sedan. Då förlitade vi oss till stor del på vanliga kalkylblad i våra analyser, vilket skapade problem för datans enhetlighet. Vi fick olika siffror på varenda möte! Det här resulterade i att ledarteamet begärde att en gruppomfattande Business Intelligence-funktion skulle tas fram som kunde skapa en enda pålitlig källa och eliminera problemen. Den första fasen innebar bygget av ett modernt och hållbart datalager, som avsevärt bidrog till att förbättra datatransparensen. Som hjälp i den här processen inledde vi ett strategiskt samarbete med Data Inc., som tillhandahåller Datawarehouse som en tjänst. Efter det behövde vi implementera en analysplattform som kunde leverera data- och nyckelinsikter åt företagsanvändarna på ett snabbt och effektivt sätt. Vi tittade på en rad olika lösningar men fastnade snabbt för Tableau, därför att det var en av få plattformar som erbjöd en server för publicering av rapporter, vilket var viktigt för oss. Efter implementationen bytte vi namn på vår Tableau-server till SOS Report, som den idag kallas i hela företaget. Vi har idag kring 600 unika Tableau-användare, vilket motsvarar ungefär 60 % av vår heltidsarbetande personalstyrka.

På vilket sätt har Tableau bidragit till att förbättra er affärsverksamhet?

I första hand bidrar det till att utvinna mer värde ur datan och lägga insikter direkt i händerna på relevanta medarbetare i hela organisationen. Vi hade till exempel enorma mängder telefondata från våra larmcentraler som vi inte kunde analysera ordentligt. Nu kan vi visualisera relevant data i Tableau, analysera den och snabbt upptäcka trender. Det ger oss möjlighet att hitta hotspots för fordonshaverier, högtrafik i larmcentraler och avvikelser i utgifterna. Allt detta har hjälpt oss att förfina våra globala tjänster. Tableau bidrar även till att förbättra vår datastyrning genom att vi noggrant kan kontrollera dataåtkomst och rapporter inom SOS International. Genom att endast visa relevant data optimeras företagsanvändarnas upplevelse samtidigt som företaget följer alla lagstadgade krav så effektivt som möjligt. Slutligen har Tableau drastiskt ökat den typ av analyser vi kan göra. Vi har börjat använda självbetjäningsanalys för att presentera data för medarbetarna på nya sätt, via en plattform som låter dem utforska datan på egen hand. Detta har inte bara förbättrat användarupplevelsen på företaget, utan låter oss också skilja på olika användarbehov. Vissa användare föredrar till exempel att ta del av datan via en dashboard, medan andra – bland annat analytiker – vill djupdyka i datan på egen hand. Det är otroligt stimulerande att förstå de olika behoven.

Vad blir nästa steg för dataanalys på SOS International?

Vi ser just nu över avancerade analystekniker för att kunna få ut ännu mer värde av vår data. Ett utmärkt exempel är förbättringen av prediktiv data på våra larmcentraler, vilket förutom minskade kostnader, även optimerar medarbetarnas service till kunderna. Dessutom fortsätter vi att bygga ut användningen av Tableau och data genom hela SOS International och främja ett mer underbyggt, databaserat beslutsfattande på samtliga företagsnivåer.