Experian

Experian använder Tableaus djupa analyser för att leverera riktad samhällsvård under covid-19-pandemin


Safeguard-dashboarden tillhandahåller vitala insikter till över 70 organisationer över hela Storbritannien

Fullt anpassningsbar dashboard som utvecklas och levereras på bara två veckor med Tableau

Tableau Server-driftsättning på AWS ger obegränsad skalbarhet

Experian är världens ledande globala informationstjänstföretag med verksamhet i 37 länder över hela världen. Företaget, som skapades 1996, har drygt 17 000 anställda och genererar årliga inkomster på över 5 miljarder dollar (budgetåret 2020). Sarah Robertson, produktionschef på Experian, berättar om Tableaus nyckelroll i företagets nya Experian Safeguard-dashboard. Det är ett kraftfullt analysverktyg som hjälper offentliga organisationer att genom demografiska data identifiera och skydda sårbara kommuner från covid-19.

Vad är Experian Safeguard?

Experian Safeguard kombinerar öppen källkodsdata med ConsumerView-data som de själva äger. De presenterar dessa på lokal behörighetsnivå via en fullt anpassningsbar Tableau-dashboard. Verktyget kan användas kostnadsfritt av offentliga organisationer och ger dem snabb åtkomst till viktiga insikter om deras lokala samhällen. Det skulle kunna bidra till att identifiera områden med en hög koncentration av invånare över 70 år och/eller som lever ensamma, samt låginkomsthushåll. Genom att analysera var dessa olika faktorer sammanstrålar kan organisationer snabbt identifiera sårbara områden som troligen kräver extra stöd och omsorg.

Varför valde ni Tableau för det här projektet?

Tack vare vår relation med Tableau i både Storbritannien och Sverige, där Tableau är en del av vår Ascend Analytical Sandbox, visste vi att Tableaus djupanalyser och högkvalitativa visualiseringsförmåga passade perfekt för projektet. Först av allt ville vi att Experian Safeguard skulle vara tillgängligt för många olika organisationer. Det innebar att en Tableau Server-lösning skulle fungera extremt väl. För det andra ville vi att lösningen skulle vara enkel att börja använda utan föregående utbildning, och med Tableaus intuitiva gränssnitt kan användare göra just det. Slutligen ville vi att det skulle vara fullt skalbart, vilket vi enkelt kunde åstadkomma genom att driftsätta Tableau i en AWS-miljö (Amazon Web Services). En annan viktig faktor var att snabbt komma ut på marknaden Många produkter och lösningar går igenom en lång rad koncept och teststadier. Men vi ville göra Experian Safeguard tillgängligt så fort som möjligt och behövde därför ett smidigt verktyg. Tableaus kombination av användbarhet och den rikliga befintliga kunskapen om intern utveckling gjorde att vi lyckades ta Experian Safeguard från koncept till distribution på bara två veckor.

En annan viktig faktor var att snabbt komma ut på marknaden [...] vi lyckades ta Experian Safeguard från koncept till distribution på bara två veckor.

Hur många organisationer använder dashboarden idag?

Vi har idag runt 70 offentliga organisationer som använder den för att identifiera och ge omsorg till riskgrupper i deras kommuner. Dashboarden får användas fritt enligt premissen ”data för goda ändamål”, vilket utesluter kommersiella användare, till exempel detaljhandlare. Däremot är den fullt tillgänglig för lokala myndigheter, NHS‐organisationer, räddningstjänst och välgörenhetsorganisationer. Ett exempel är Trussell Trust, som använder Tableaus värmekartor för att hitta optimala platser för nya matbanker, där de kan nå så många människor som möjligt.

Hur viktig tror du data har varit under covid-19-pandemin?

Som datamänniska har det varit otroligt intressant för mig att se hur Storbritanniens regering effektivt kommunicerat med befolkningen med hjälp av data. Dashboards och visualiseringar med demografiska data i kombination med siffror för smittade och avlidna i covid-19 har spelat en allt mer central roll när det gäller att hålla allmänheten informerad om pandemins utveckling. Data kommer troligen att spela en allt viktigare roll i efterdyningarna av pandemin, när vi börjar förstå vad som har hänt och hur vi kan undvika något liknande i framtiden. Många menar redan idag att data är vår tids guld eller olja, och det kommer bara bli mer uppenbart med tiden.

Vilka framtidsplaner har ni för Tableau inom Experian UK?

Vi använder redan Tableau för kundleveranser och försöker ständigt utvidga vår teknikanvändning och leverera det allra bästa till våra kunder. Datavisualisering och berättelser går hand i hand och hjälper människor att snabbt upptäcka trender och förstå vad de betyder. Att använda kraftfull visualiseringsteknik, såsom Tableau, kommer ofrånkomligen att spela en viktig roll i framtiden.