Förstärkt analys är en typ av analys som drivs av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) och som ökar människans förmåga att interagera med data på en kontextuell nivå. Vi använder AI för att göra analys tillgänglig så att fler människor tryggt kan utforska och interagera med data och fatta meningsfulla beslut. Våra förstärkta analysfunktioner kraftfulla och pålitliga med allt från automatiserad modellering till guidade frågor med naturligt språk. De hjälper organisationer att utnyttja sina växande datamängder och ger en bredare företagspublik möjlighet att upptäcka insikter.

Titta nu

Det finns en växande diskrepans mellan företagsledare som förväntar sig en datadriven organisation och medarbetare som inte är bekväma med att ifrågasätta mätvärden eller utnyttja dataanalys för att driva åtgärder. Vi är glada över att kunna ge alla tillgång till AI och hjälpa dem att besvara relevanta frågor, fatta meningsfulla beslut och i slutändan omvandla sin verksamhet.

Fråga data

Med Fråga data kan människor använda naturligt språk för att interagera med data via ett snabbt och kraftfullt gränssnitt. Det är lika enkelt som att skriva en fråga med guidade sökförslag och få omedelbara svar. Resultaten kommer i form av avancerade datavisualiseringar som gör det möjligt för företagsanvändare att få de insikter de vill ha från sin data.

Fråga data innebär en möjlighet att minska klyftan mellan avancerade analytiker och en bredare, allmän företagspublik eftersom alla kan ansluta till datan och utforska den.

Förklara data

Med Förklara data får du automatiskt AI-drivna förklaringar till värden i datapunkter med bara ett klick. Förklaringar som bygger på avancerade statistiska modeller integreras i befintliga arbetsflöden, vilket sparar användarna tid och ger dem nya kunskaper om data som de kanske inte skulle ha hittat på annat sätt. Den interaktiva funktionen erbjuder både analytiker och företagsanvändare en startpunkt för att utforska data djupare.

Fråga data för Salesforce

Ask Data for Salesforce

Med Fråga data för Salesforce kan Salesforce-användare ställa frågor med hjälp av naturligt språk* och semantisk sökning och få omedelbara svar i form av insikter, direkt genererade rapporter och rekommenderade dashboards som är skräddarsydda för deras verksamhet. Eftersom Einstein lär sig strukturen och sammanhanget för språket i din organisation direkt från CRM går det åt mindre tid till att komma på rätt frågor och mer till att vidta åtgärder med hjälp av intelligenta insikter.

*Frågor med naturligt språk kommer att vara allmänt tillgängliga i början av nästa år.

Einstein Discovery för rapporter

Einstein Discovery för rapporter ger dig automatiskt AI-drivna insikter direkt i dina Salesforce-rapporter. Det hjälper dig att snabbt förstå vad som har hänt och varför, så att du kan vidta smarta åtgärder. Einstein skannar din rapportdata snabbt och grundligt med hjälp av maskininlärning och omfattande statistisk analys. Och med bara några få klick kan användarna dyka ner i den tillhörande Einstein Discovery-berättelsen för djupare analys.

Lär dig att använda Einstein Discovery för rapporter

Databerättelser

Databerättelser lägger till automatiserade förklaringar på vanligt språk i dina dashboards på några sekunder. Den här funktionen bryter ner din data efter relevanta dimensioner och presenterar insikter i form av punkter som är lätta att läsa och förstå. Spara analytikerna tid och gör analysen enkel för alla med den här nya konsumtionsupplevelsen som är byggd för företagsanvändare.

*Kommer snart på engelska i Tableau 2022.2

Läs mer

Utnyttja AI inom alla användargrupper

Förstärkt analys

För företagsanvändaren och analytikern

Få svar på ett säkert sätt och upptäck insikter snabbare med hjälp av ML, statistik, naturligt språk och smart dataförberedelse.

Läs mer

Affärsvetenskap

För den avancerade analytikern

Fatta smartare beslut snabbare med AI-drivna förutsägelser, scenarioplanering, guidad modellbyggnad, insikter och andra datavetenskapliga tekniker – allt med hjälp av klick i stället för kod.

Läs mer

Data science

För Data scientists

Gör dina statistiska modeller mer tillgängliga direkt i Tableau, med R, Python, MATLAB med mera.

Läs mer