Nya funktioner

Tableau Prep

Hämta vår senaste version direkt

Kombinera, forma och rensa data för analys med Tableau Prep. De nya funktioner som senast släppts för Tableau Prep inkluderar nya kopplingar och verktyg för robust driftsättning.

image

Favorit från galleriet

Spara visualiseringar från galleriet bland dina favoriter.

Favorit från galleriet

Nu kan du spara visualiseringar från Tableau Public galleri i din egen samling av favoriter så att du enkelt kommer åt dem när du söker inspiration.

image

Webbredigering för Tableau Public

Redigera dina Tableau Public visualiseringar i en webbläsare.

Webbredigering

Redigera och spara alla dina Tableau Public visualiseringar direkt i din webbläsare. Eventuella ändringar uppdateras automatiskt överallt där de är inbäddade.

image

Spatiala beräkningar: Avstånd

Mät enkelt avståndet mellan två punkter.

Spatiala beräkningar: Avstånd

Nu kan du enkelt mäta avståndet mellan två punkter. Perfekt för att mäta flygresor, fraktvägar eller köravstånd vid avståndsanalys för en butik eller hubb.

image

Spatiala beräkningar: Förbättringar i MakePoint

Använd MakePoint med projicerade koordinater.

Spatiala beräkningar: Förbättringar i MakePoint

Nu kan du konvertera projicerade koordinater för platser, det kan vara i fot eller meter, till latitud och longitud som Tableau kan visualisera och använda i spatiala kopplingar. Exempelvis loggar Seattle Police Department platsinformation med lokal projicering i amerikanska fot och kan nu, med MakePoint, konvertera det direkt till användbara latitud/longitud-koordinater.

image

ISO-8601 förvald kalender

Ställ in ISO-8601 som din förvalda kalender.

ISO-8601 förvald kalender

Nu kan du ställa in ISO-8601-kalendern så att dina datumdelar som standard är iso-ekvivalenta för år, kvartal, vecka och veckodag för bättre kalenderbaserad analys.

image

Förbättringar av parameteråtgärder

Nya sammanställningar för parameteråtgärder.

Förbättringar av parameteråtgärder

Parameteråtgärder har blivit kraftfullare med tre nya sammanställningsfunktioner: första kvartil, tredje kvartil och sammanfogande. Nu har du även möjlighet att skapa nya parametrar direkt från dialogrutan med parameteråtgärder.

image

Hashtaggar

Använd hashtaggar för att hitta visualiseringar och profiler i Tableau Public.

Hashtaggar

Lägg till hashtaggar i din Tableau Public-profil och i visualiseringsbeskrivningarna så blir det lättare att hitta dem genom att söka. Klicka på en hashtagg för att visa relaterat innehåll.

image

Förbättringar av webbpublicering

Statusfält, redigering av kontextfilter och mycket annat kan nu göras på webben.

Förbättringar av webbpublicering

Nytt inom webbpublicering: Uppdatera kontextfilter på webben. Det går snabbt att identifiera och ändra filter mellan kontext och beroende utan att lämna webbläsaren. Avbryt tidskrävande frågor så att du snabbare kan börja med nästa uppgift.

image

Tableau Catalog

Förstå och bygg förtroende i din data.

Tableau Catalog

Med Tableau Catalog får du en heltäckande bild av all data som används av Tableau, och hur den är kopplad till dina analyser – inklusive var den kommer från, effektutvärdering och användning. Öka förtroendet och gör det enklare att upptäcka rätt data för alla i din organisation.

image

Bättre kontroll över kopplingar mellan databaser

Kontrollera när du ska använda en koppling mellan databaser.

Optimerade kopplingar

Optimera dina kopplingar. Nu kan du kontrollera att din koppling exekveras i Hyper eller i källdatabasen. Kontrollera alternativet från Tableau Desktop eller på webbplatsnivå i Tableau Server eller Tableau Online.

image

Databricks koppling

Inbyggd anslutning till Databricks.

Databricks koppling

Kunder som använder Spark kan nu dra fördel av innovationen av Databricks som inbyggd koppling.

image

Förbättringar av export till PowerPoint

Välj specifika ark, dashboards eller berättelser för export.

Förbättringar av export till PowerPoint

Välj relevanta, specifika dashboards för integration i dina presentationer. Nu har du alternativet att välja ark, dashboards eller berättelser för export till PowerPoint.

image

PDF-bilaga till prenumerationer

Ta emot en PDF-bilaga med din prenumeration.

PDF-bilaga till prenumerationer

Konsolidera dina arbetsflöden med alternativet att få en PDF-bilaga med din prenumeration till ett dashboard. Du kan välja att bifoga en bild, en PDF, eller PDF och bild, som kommer till din inkorg som del av ditt vanliga prenumerationsmejl.

image

Advanced Management for Tableau Server

Hantera Tableau Server i ännu större skala.

Tableau Server Management Add-on

Advanced Management for Tableau Server gör det lättare för organisationer som kör Tableau Server i stor skala att hantera och kontrollera sina driftsättningar. Vi gör det enklare att anpassa hanteringsprocesser och att köra stora, verksamhetskritiska Tableau Server-driftsättningar. Det här nya tillägget innehåller AWS KMS-integration, ny prestandaövervakning och appar för innehållshantering samt ytterligare skalningskapacitet för Tableau Server.

Läs mer
image

Explain Data

Ta reda på ”varför” gällande avvikelser.

Explain Data

Explain Data ger förklaringar till oväntade värden i din data med ett enda klick. Det är tillgängligt när du skapar en visualisering eller en dashboard, och Explain Data använder kraftfulla bayesiska metoder för att få fram statistiskt signifikanta förklaringar. I bakgrunden kontrolleras hundratals möjliga förklaringar och de mest troliga visas. Varje förklaring är en visualisering och kan utforskas med Tableaus hela kraft. Det sparar dig inte bara tid, då du snabbt kommer till ”varför”, du kan dessutom upptäcka insikter som du inte visste fanns, och du kommer enkelt åt och kan utforska förklaringarna.

image

Encryption at rest

Använd Encryption at rest för dina utdrag.

Encryption at rest för utdrag i Tableau Server

Nu kan du använda Encryption at rest för extra säkerhet. Du kan även se på det som kryptering på objektnivå. Det är enkelt att använda – slå bara på det för varje utdrag eller aktivera det på webbplatsnivå. Tableau Online-tjänsten är redan helt krypterad.

Mer information
image

Nytt produktspråk: Italienska

Börja använda Tableau på italienska.

Nytt produktspråk: Italienska

Nu finns italienska som ett språkalternativ vilket gör Tableau mer lättillgängligt för de som talar italienska.

image

Ny sida med sökresultat

Se dina sökresultat tydligare

Ny sida med sökresultat

Hitta det du söker snabbare. Nu visas dina sökresultat tydligare på en nyligen omdesignad sida med sökresultat. Se alla dina resultat per visningar, arbetsböcker, datakällor, flöden och andra innehållstyper.

image

Publicera inbäddade datakällor

Publicera enkelt inbäddade datakällor på webben.

Publicera inbäddade datakällor

Nu kan du snabbt och enkelt publicera inbäddade datakällor från arbetsböcker för att dela med ditt team.

image

Bättre innehållsdelning

Enklare att dela det du ser.

Bättre innehållsdelning

Lättare att dela med förenklad delning. Dela projekt, arbetsböcker, datakällor, vyer och flöden via Tableau Online och Tableau Server.

image

Ställ in kontextfilter på webben

Skapa kontextfilter i webbläsaren.

Ställ in kontextfilter på webben

Förbättringarna av webbförfattandet fortsätter med möjlighet att skapa kontextfilter och beroendefilter i webbläsaren så att dina arbetsböcker får bättre resultat.

image

Spatialfiler för webbförfattande

Fullständig geospatial analys på webben.

Spatialfiler för webbförfattande

Nu finns det stöd för spatialfiler vid webbförfattande. Anslut till KML, GeoJSON, TopoJSON och komprimerade formfiler för att bättre förstå och dela dina platsanalyser på webben. Fullständig geospatial analys, utan att lämna webbläsaren.

image

Förbättringar av Ask Data

Bädda enkelt in Ask Data i ditt innehåll.

Förbättringar av Ask Data

Bädda in Ask Data i företagsportalen eller Wiki så att ännu fler personer i organisationen kan ställa frågor till sin data.

image

Stöd för Debian 9.0+

Vi stöder nu Debian 9.0+-distributionen för Tableau Server.

Stöd för Debian 9.0+ Linux

Kunder som kör Tableau Server i Linux kan nu även använda Debian 9.0+-distributionen.

image

Hyper-API

Automatisera arbetsflöden och skapa och interagera med .hyper-filer.

Hyper-API

Hyper-API:et innehåller en uppsättning funktioner som du kan använda för att automatisera interaktioner med Tableau-extraktfiler (.hyper). Du kan använda API:et till att skapa nya extraktfiler eller till att öppna befintliga extrakt-filer. Sedan kan du infoga, ta bort, uppdatera eller läsa data från de här filerna. Läs mer om API:et eller ladda ner det här

image

Anslut till publicerade datakällor med Tableau Prep

Anslut till publicerade datakällor med Prep Builder och Prep Conductor

Anslut till publicerade datakällor med Tableau Prep

Anslut till publicerade datakällor med Prep Builder och Prep Conductor, även om de är byggda på lokala data, för att skapa flöden med alla data i din servermiljö.

image

R- och Python-integration för Prep Builder

R- och Python-stöd för Prep Builder.

R- och Python-integration för Prep Builder

Skapa ett steg för att köra ett R- eller Python-skript i Tableau Prep Builder, utnyttja dina arbetsflöden för dataforskning.

image

Anpassa dataroller i Tableau Prep

Skapa dataroller i Tableau Prep Builder för automatisk datavalidering.

Anpassa dataroller i Tableau Prep

Skapa egna dataroller för automatisk datavalidering och dela dem i Tableau Server så att andra också kan standardisera sin data.

image

Google BigQuery-koppling för Tableau Prep

Anslut till Google BigQuery med Tableau Prep.

Google BigQuery-koppling i Tableau Prep

Med den här nya kopplingen kan du nu göra alla dataförberedelser för Google BigQuery i Tableau Prep.